Ga direct naar inhoud
09-010.23 AY Event Automation_Web page banners_2880x1880
AdvantageYou

Automation: A TechnoVision View

18th of April, 2023 | 17.00 – 21.30 hours | Capgemini Office Utrecht Leidsche Rijn

English version, below (the event is in English only)

Heb je interesse in de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van automatisering? Sluit dan aan bij het AdvantageYou-evenement ‘Automation: A TechnoVision View’. Tijdens deze avond zullen we enkele trends uit het TechnoVision 2023-rapport bespreken en uitleggen wat deze betekenen voor de wereld van automatisering.

Onze experts zullen vertellen over de laatste trends op het gebied van automatisering, zoals ChatGPT. We gaan dieper in op hoe deze trends een revolutie teweeg zullen brengen in bedrijven en industrieën, en hoe ze de toekomst zullen vormgeven.

Of je nu een business leader bent, een automation expert of gewoon iemand die meer wilt leren over automatisering en de huidige trends, dit evenement is geschikt voor jou! Mis het niet en registreer nu voor ‘Automation: A TechnoVision View’ om mee te praten over de belangrijkste trends in de snel veranderende wereld van vandaag. Wil je in de tussentijd meer weten? Bekijk dan hier het TechnoVision-rapport.

Programma

TijdActiviteit
17:00 – 18:00Walk in diner
18:00 – 18:10Opening
door Wouter Plukkel, Manager Intelligent Process & Performance bij Capgemini
18:10 – 18:40Keynote
door Marek Sowa, Head of AI & Automation Offering & Innovation bij Capgemini
18:40 – 19:05TechnoVision 2023
door Dominique Nijssen, Senior Consultant Technology Innovation and Digital Architecture Management bij Capgemini

Naarmate het technologisch universum zich blijft uitbreiden, versterken en aanpassen op een fenomenaal tempo, worden Technology Business dialogen belangrijker dan ooit. Dominique Nijssen zal delen hoe TechnoVision kan worden gebruikt om dialogen en storytelling te faciliteren.
19:05 – 19:20Korte pauze
19:20 – 19:45Carrousel Ronde 1:
Applications Unleashed
door Willem de Vriend, Head of Low Code bij Capgemini
 
In het snel evoluerende technologische landschap van vandaag de dag is het succes van een bedrijf sterk afhankelijk van de kwaliteit en flexibiliteit van zijn applicatie portfolio. Deze sessie benadrukt het belang van het opbouwen van een composable portfolio van lichtgewicht, cloud-native en op microservices gebaseerde toepassingen om te voldoen aan steeds veranderende behoeften.
 
Thriving on data with a ChatGPT view
door Guido Rademakers, Conversational AI Expert Intelligent Process & Performance bij Capgemini

Het versterken van de data-gedreven onderneming: het benutten van de kracht van “Large language models” voor betere besluitvorming.


Process on the fly
door Ewout Masereeuw, Manager Intelligent Process & Performance bij Capgemini
 
De rol van procesautomatisering bij het aanpakken van schaarste en het verminderen van complexiteit. Hoe kunnen we sensoren, digital twins, robotprocesautomatisering en AI inzetten om risicovrij experimenteren mogelijk te maken, processen te vereenvoudigen en een no-touch, frictieloze organisatie in te richten?
19:45 – 20:05Carrousel Ronde 2:
Zoals ronde 1
20:05 – 20:10Afsluiting
Door Wouter Plukkel
20:10 – 21:30Netwerken & Drankje en hapje
 
Stands
Offline & Online (VR) setup | How to use TechnoVision
door Dominique Nijssen
 
Intelligent Process Automation Portfolio stand
door Marek Sowa
 
Intelligent Process & Performance Portfolio stand
door Chris Vinke

In English

Are you interested in the latest trends in automation? Join us for the AdvantageYou Event: ‘Automation: A TechnoVision View’, a thought-provoking event where we’ll explore the topic of automation from the standpoint of several trends identified in the TechnoVision 2023 report.

At this event, you’ll have the opportunity to hear from our experts as they share their insights on the latest (automation) trends like ChatGPT. You’ll learn how these trends are revolutionizing businesses and industries, and how they are expected to shape the future.

Whether you’re a business leader, an automation expert, or simply someone who is interested in learning more about automation and the current trends, this event is for you! So don’t miss out – register now for ‘Automation: A TechnoVision View’ and be a part of the conversation about the most important trends in today’s rapidly-changing world. Want to know more in the meantime? Check out the TechnoVision report here.

Program

TimeActivity
17:00 – 18:00Walk in dinner
18:00 – 18:10Opening
By Wouter Plukkel, Manager Intelligent Process & Performance at Capgemini
18:10 – 18:40Keynote
By Marek Sowa, Head of AI & Automation Offering & Innovation at Capgemini
18:40 – 19:05TechnoVision 2023
By Dominique Nijssen, Senior Consultant Technology Innovation and Digital Architecture Management at Capgemini

As the technological universe continues to expand, augment, and
adapt at a phenomenal rate, Technology Business dialogues are becoming more important than ever. Dominique Nijssen will share how TechnoVision can be used to facilitate dialogues and storytelling.
19:05 – 19:20Short break
19:20 – 19:45Carousel Round 1:
Applications Unleashed
By Willem de Vriend, Head of Low Code at Capgemini
 
In today’s rapidly evolving technological landscape, a company’s success heavily relies on the quality and agility of its applications portfolio. This session highlights the importance of building a composable portfolio of lightweight, cloud-native, and microservice-based applications to meet ever-changing business needs.
 
Thriving on data with a ChatGPT view
By Guido Rademakers, Conversational AI Expert Intelligent Process & Performance at Capgemini
 
Empowering the data-driven enterprise: Harnessing the power of large language models for better decision-making.


Process on the fly
By Ewout Masereeuw, Manager Intelligent Process & Performance at Capgemini
 
The role of process automation in addressing resource scarcity and reducing complexity.  How can we leverage sensors, digital twins, robotic process automation, and AI to enable risk-free experimentation, simplify processes, and promote a no-touch, frictionless enterprise?
19:45 – 20:05Carousel Round 2:
Like round 1
20:05 – 20:10Report out & Closing
By Wouter Plukkel
20:10 – 21:30Networking & Drinks
 
Stands
Offline & Online (VR) setup | How to use TechnoVision
By Dominique Nijssen
 
Intelligent Process Automation Portfolio stand
By Marek Sowa
 
Intelligent Process & Performance Portfolio stand
By Chris Vinke