Consumentenbewustzijn rond voedselverspilling is sinds de pandemie meer dan verdubbeld tot 72%

Publish date:

  • Meer dan 90% van de consumenten geeft de voorkeur aan merken die voedselverspilling tegengaan
  • 60% van de consumenten voelt zich schuldig over voedselverspilling, 61% wil dat retailers en merken meer doen
  • Fabrikanten en retailers moeten hun initiatieven op het gebied van voedselverspilling opschalen en beter communiceren om aan de verwachtingen van de consument te voldoen

Het consumentenbewustzijn rond voedselverspilling is sinds de pandemie meer dan verdubbeld, doordat stijgende voedselprijzen en problemen met de toeleveringsketen en duurzaamheid de opinie beïnvloeden. 72% procent van de consumenten is zich bewust van hun voedselverspilling na de pandemie, vergeleken met slechts 33% van de consumenten vóór de pandemie. Dit staat in het laatste rapport van het Capgemini Research Institute, Reflect. Rethink. Reconsider. Why food waste is everybody’s problem, waarbij 10.000 consumenten en leidinggevenden van 1.000 grote organisaties in de voedselproductie en de detailhandel werden ondervraagd.

Volgens het rapport zijn consumenten op zoek naar manieren om hun voedselverspilling te verminderen. Er is een groei van 80% op jaarbasis in het aantal zoekopdrachten op sociale media naar methoden om de levensduur van voedingsmiddelen te verlengen. Ook kostenbesparing (56%), zorgen over honger in de wereld (52%) en klimaatverandering (51%) dragen bij aan een verhoogd bewustzijn over voedselverspilling.

60% van de consumenten voelt zich bezwaard over het verspillen van voedsel, maar ze uiten ook hun ongenoegen over het feit dat retailers en voedselproducenten niet genoeg doen om hen te helpen dit probleem te beteugelen. Bijna tweederde (61%) van de consumenten wil dat merken en retailers meer doen om voedselverspilling tegen te gaan en 57% is teleurgesteld dat bedrijven zich niet genoeg zorgen maken over het probleem.

Voedselverspilling in Nederland

De survey die ten grondslag ligt aan het rapport is, onder andere, ingevuld door 1.000 Nederlandse consumenten en 80 leidinggevenden van Nederlandse organisaties. Opvallend in deze specifieke resultaten is dat Nederlandse organisaties gemiddeld meer actie ondernemen om bijvoorbeeld termen als ‘ten minste houdbaar tot’ en ‘te consumeren tot’ te verduidelijken voor de consument dan organisaties in andere landen (69% t.o.v. 60% gemiddeld). Alleen Singapore scoort hierin hoger (70%). Daarnaast scoren Nederlandse organisaties het hoogst wanneer het gaat om het creëren van bewustzijn bij consumenten (61% t.o.v. 51% gemiddeld). Tot slot valt op dat Nederlandse organisatie een relatief lagere prioriteit geven aan het verbeteren van verwerkings- en verpakkingsprocessen (33% ten opzichte van wereldwijd 44% gemiddeld).

Hoewel organisaties positieve actie ondernemen om voedselverspilling in de winkel en bij de consument thuis aan te pakken en tips geven om ervoor te zorgen dat etensresten niet worden verspild, vinden consumenten dat deze acties niet ver genoeg gaan. Zo zegt 60% van de organisaties dat ze consumenten helpen termen als ‘ten minste houdbaar tot’, ‘te consumeren tot’ en ‘houdbaarheidsdatum’ te begrijpen, maar slechts 39% van de consumenten vindt deze informatie duidelijk genoeg. Consumenten willen dat organisatie meer doen op gebieden als productinnovatie, verpakking, duidelijkheid van datumlabels en consumenteneducatie. Consumenten willen bijvoorbeeld graag digitale labels (QR-codes, etc.) zien die hen meer informatie geven over de oorsprong en kwaliteit van het product.

Consumenten vinden zelfs dat ze te vaak aan hun lot worden overgelaten als het gaat om het terugdringen van voedselverspilling. Als het gaat om het verlengen van de levensduur van voedsel thuis, gaat tweederde (67%) naar externe bronnen voor informatie (vrienden, familie, influencers en sociale media). Slechts een derde (33%) haalt informatie uit verpakkingen, commercials of campagnes van voedselproducenten en retailers.

Voedingsmiddelenbedrijven moeten de consument beter voorlichten en ondersteunen

Naarmate het consumentenbewustzijn rond het probleem van voedselverspilling groeit, moeten retailers en fabrikanten actie ondernemen om het vertrouwen van de consument te winnen, aldus de onderzoekers. Bijna de helft van de consumenten zegt dat ze vrienden en familie vragen om niet te interacteren met organisaties die niets geven om voedselverspilling. Omgekeerd zegt 91% bereid te zijn om te kopen van merken en retailers die informatie over hun voedselverspilling bekendmaken, terwijl 58% meer zal uitgeven aan bedrijven die actieve stappen ondernemen om voedselverspilling tegen te gaan.

“Consumenten hebben behoefte aan eenvoudige, directe berichten en gebruiksvriendelijke tools die hen niet alleen helpen hun voedselverspilling te verminderen en kosten te besparen, maar die het merk ook de mogelijkheid bieden om klantenloyaliteit te winnen.” aldus Tim Bridges, Global Sector Lead, Consumer Products, Retail and Distribution bij Capgemini. “Met behulp van technologie kunnen organisaties voedselverspilling in elke fase van de voedselwaardeketen volgen en beoordelen om actie op het juiste moment mogelijk te maken, terwijl ze ook de interactie aangaan met hun consumenten door afvalvermijdend gedrag aan te leren en hen een actieve deelnemer te maken in afvalvermindering. Een wendbare, intelligente toeleveringsketen kan ook een effectieve samenwerking in de hele waardeketen mogelijk maken om een ​​duurzaam en toekomstbestendig ecosysteem te creëren.

Een gefragmenteerde voedselketen

Hoewel het verminderen van voedselverspilling in de retail- en consumptiefase een belangrijk facet is, gaat er veel meer voedsel verloren tijdens productie en distributie (1,5 miljard ton versus 931 miljoen ton). Meer dan drie op de vier (77%) organisaties hebben zich gecommitteerd aan de Sustainable Development Goals 12.3 van de Verenigde Naties (UN SDG 12.3), een raamwerk dat zich richt op het halveren van voedselverspilling per hoofd van de bevolking in de detailhandel en op consumentenniveau en het verminderen van voedselverlies tijdens productie en distributie, inclusief verliezen na de oogst, tegen 2030. Slechts 15% van de organisaties heeft echter hun doelen bereikt of ligt op schema om hun doelen te bereiken.

Volgens het rapport is dit te wijten aan een gefragmenteerde aanpak van voedselverspilling en -verlies in de voedselketen. Hoewel retailers en fabrikanten van voedingsmiddelen zich richten op het verminderen van voedselverspilling in de upstream-logistiek (44% van de retailers en 50% van de fabrikanten) en verwerking en verpakking (43% retailers, 46% fabrikanten), besteden maar weinig spelers dezelfde aandacht aan landbouwproductie (22% detailhandelaren en 23% fabrikanten) of downstream-opslag (18% detailhandelaren en 21% fabrikanten). Omdat producten vaak internationale grenzen overgaan, is het een uitdaging voor fabrikanten en retailers om grip te krijgen op waar, wanneer en hoeveel voedselverlies en -verspilling zich voordoet. Dit geldt vooral voor kleinere organisaties. Slechts 19% van de kleinere organisaties volgt, monitort en documenteert voedselverspilling, vergeleken met 64% van de grotere organisaties met een omzet van meer dan 10 miljard dollar.

Klik hier voor het volledige rapport.

Infographic

File size: 661,15 KB File type: PDF