nieuw-digitaal-dossier-en-klantportaal-voor-nfi
Client Story

Nieuw Digitaal Dossier en Klantportaal voor NFI

Capgemini ondersteunde het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) bij de realisatie van zowel een Digitaal Dossier om de wachttijden voor dossiers te weg te nemen als een nieuw Klantportaal (www.mijnnfi.nl) waarop klanten snel inzicht hebben in de beschikbare diensten van het NFI en inzage in de status van lopend onderzoek.

Er werd gebruik gemaakt van de Scrum ontwikkelmethode die intern tot grotere wendbaarheid en flexibiliteit leidde.