Ga direct naar inhoud
Supply-chain-management
Client Story

Hulp aan Siemens Supply Chain Management bij implementatie van leertraject voor leiders

Klant: Siemens (Supply Chain Management)company
Locatie: Duitsland
Sector: Productie

Digitale verandering begint tussen de oren.

Omdat Siemens Supply Chain Management zich hiervan bewust was, hebben ze een leertraject voor leiders ontwikkeld, waarin leiders zichzelf afvragen welke invloed digitale transformatie heeft op leiderschap.

Internet of Things (IoT), kunstmatige intelligentie (AI), intelligente productie… Veel mensen denken bij digitalisering aan dit soort buzzwords. Maar het gaat niet alleen om een technisch proces, een tool of een vorm van geautomatiseerde productie. Verandering begint in het hoofd van alle medewerkers. Daarom werkt een top-down aanpak meestal niet, omdat alle leiders zich voor de transformatie moeten inzetten en de nieuwe mentaliteit dag in dag uit moeten belichamen.

De Supply Chain Management-organisatie (SCM) bij Siemens was zich bewust van deze uitdagingen en startte het project ‘Boost Digitalization @ SCM’. Naast klassieke onderwerpen zoals bedrijfsmodellen, technologieën en bedrijfsprocessen worden hierbij ook de mensen zelf als een cruciale succesfactor beschouwd.

Om de digitale denkwijze binnen het hele bedrijf te verspreiden, volgen leidinggevenden een workshop van anderhalve dag over de veranderingen die de digitalisering inhoudt voor het leiderschap. Tussen juli en september 2017 heeft een team met SCM- en HR-medewerkers van Siemens en consultants van Capgemini Consulting het ‘#DigitalLeader’-prototype ontwikkeld voor de doelgroep van leiders. Capgemini Consulting heeft hierbij expertise, een buitenstaandersperspectief en de ervaring met andere adviesopdrachten ingebracht, mede omdat de klant ‘leren van anderen’ wenselijk achtte.

Het team heeft een digitaal traject geformuleerd dat bestaat uit een voorbereidingsfase, de workshop zelf en een vervolgfase waarin aandacht werd besteed aan de vier hoofdonderwerpen (‘Leading in times of VUCA’, ‘Defining a Digital Leader’, ‘Self-reflection’ en ‘Make digitalization work’). Een essentieel element van het leertraject was de vragenlijst ‘Online Reflection – Leading in the Digital Age’ (OR-LIDA).

Deze vragenlijst maakt duidelijk of en in hoeverre een leider ‘digitaal’ is in zijn of haar leiderschapsstijl en of de leider in staat is de digitale transformatie in de eigen organisatie te bevorderen. De deelnemers gebruiken de vragenlijst om na te denken over hun rollen en taken als leidinggevende in het digitale tijdperk, om zich beter bewust te worden van belangrijke houdingen en gedragswijzen voor effectief leiderschap in deze tijd en om de uitkomsten te gebruiken als vertrekpunt voor individuele ontwikkeling. Daarnaast werden meerdere leervormen en methoden zoals ‘Micro Learnings’, ‘Digital Learning World’, ‘Digital Whiteboards’ en ‘Mentimeter’ toegepast om de workshopdeelnemers met deze methoden vertrouwd te maken.

In de workshop was interactieve informatie-uitwisseling met andere leidinggevenden een essentieel onderdeel voor het genereren van nieuwe ideeën voor verandering. Deze ideeën werden in een persoonlijk actieplan vastgelegd en samen met de medewerkers nader uitgewerkt.

In oktober 2017 zijn twee pilotversies van #DigitalLeader van start gegaan, een maand later gevolgd door de officiële presentatie tijdens de conferentie SCM World 2017. Het #DigitalLeader-project werd in korte tijd een succes en wordt nu binnen de hele Siemens Group overgenomen volgens een franchiseconcept: de organisatie-eenheden nemen zelf de implementatie voor hun rekening. Ondertussen is het idee ook opgenomen in de Siemens Corporate Learning-portefeuille. #DigitalLeader is binnen de Group een eigen merk geworden.

Overzicht

Klant: Siemens (Supply Chain Management)
Sector: Productie
Locatie: Duitsland

Uitdaging/bedrijfsbehoefte: Inzicht krijgen in de fundamenten van leiderschap in het digitale tijdperk

Oplossing: Implementatie van een uitgebreid leertraject inclusief voorbereiding, workshop en vervolgactiviteiten

Uitkomsten: Duurzame verandering in de bedrijfscultuur, sterke koppeling tussen digitaal leiderschap en leermechanismen door gebruik te maken van ‘blended learning’

Contactgegevens Capgemini Invent

Claudia Crummenerl, Vice President +49 151 40250657
claudia.crummenerl@capgemini.com

Silke Boyd, Senior Manager +49 151 40252428 silke.boyd@capgemini.com