Ga direct naar inhoud
2880x1880
Data and AI

Trends in Onderwijs

Van digitalisering in het onderwijs naar onderwijs voor de digitale wereld van morgen

De beweging naar een superslimme samenleving, ofwel Society 5.0 waar Capgemini periodiek trendrapporten over publiceert, is volop in gang en dat zien we ook in het onderwijsveld. Dit vraagt op meerdere vlakken om inzichten, visie en beleid op de digitalisering van het onderwijs.

Daarom staat in ons trendonderzoek Van digitalisering in het onderwijs naar onderwijs voor de digitale wereld van morgen de volgende vraag centraal: “Wat zijn voor de nabije toekomst de belangrijkste inzichten, uitdagingen en ontwikkelingen die digitalisering van het onderwijs met zich meebrengt?”

Antwoorden op deze vraag zijn gevonden door het in beeld brengen van maatschappelijke trends zoals demografische, ecologische, sociaal-culturele, technologische, economische en politiek-juridische, die significant van invloed zijn op de ontwikkeling van het onderwijs met de daaraan gekoppelde achterliggende vraagstukken.

Het rapport werd op 31 oktober 2023 aangeboden aan Mariëlle Paul, Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs. Op de foto van links naar rechts: Zsolt Szabó (Vice President Business Innovaties Capgemini), Minister Paul, Pablo Derksen (Directeur Publieke Dienstverlening Capgemini) en Peter Nooteboom (Capgemini, Director Smart Society Capgemini en coördinator trendonderzoek).