Ga direct naar inhoud

Gedragscode voor leveranciers

De Capgemini Gedragscode voor leveranciers beschrijft wat wij minimaal verwachten van onze leveranciers op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen, ethiek en bestrijding van omkoping, naleving van regelgeving en codes voor zakendoen. Van alle leveranciers van Capgemini wordt verwacht dat zij zich houden aan onze Gedragscode voor leveranciers, zonder uitzondering, en ongeacht het type en de waarde van de zaken die we samen doen.

De gedragscode omvat onze principes met betrekking tot de naleving van internationale, nationale en lokale wetgeving, mensenrechten, arbeidsrechten en moderne slavernij. Ze beschrijven ook de verplichting van onze leveranciers om integer zaken te doen, waarbij alle vormen van corruptie, omkoping, afpersing of verduistering en oneerlijke handelspraktijken worden vermeden.

  <div class="row">
    <div class="col-12 text-left">
      <a href="https://www.capgemini.com/nl-nl/wp-content/uploads/sites/7/2021/03/Capgemini_Supplier_Standards_of_Conduct.pdf" id="btn-1614758310139" class="section__button btn-general" target="_self">Supplier Standards of Conduct</a>
    </div>
  </div>