Ga direct naar inhoud
2D-007.24_Society 5.0 Webpage banner3
Sustainability

Een verduidelijking in de duurzaamheidsverslaggeving van de overheid

Hoe kan de CSRD helpen de overheid haar duurzaamheidsverslaggeving duidelijker te laten publiceren?

Wil je weten hoe de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) de overheid kan helpen bij het helder publiceren van duurzaamheidsprestaties? Deze richtlijn biedt een gestandaardiseerde aanpak voor het rapporteren van duurzaamheid door bedrijven en kan ook van waarde zijn voor de overheid, hoewel het geen verplichting is om er volgens te rapporteren. 

Belangrijke punten 

  • Transparante Klimaatuitgaven: Duidelijke verantwoording van klimaatuitgaven is cruciaal voor een transparant uitgavenbeeld. 
  • CSRD als Standaard: De CSRD biedt een uniform raamwerk voor duurzaamheidsrapportage en kan de overheid ondersteunen. 
  • Voordelen van Uniformiteit: Het naleven van gestandaardiseerde rapportagerichtlijnen vergemakkelijkt vergelijkingen en delen van best practices. 

De huidige status van klimaatuitgaven 

Jaarlijks staan de begrotingen op Prinsjesdag centraal. Dit jaar werd het Klimaatfonds geïntroduceerd, echter de verantwoording van klimaatuitgaven blijft een uitdaging. De Algemene Rekenkamer benadrukt de noodzaak van uniforme overzichten om inconsistenties en onduidelijkheden in uitgaven te minimaliseren. 

De rol van CSRD 

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) stelt bedrijven in de EU verplicht te rapporteren volgens uniforme duurzaamheidsnormen. Hoewel ontwikkeld voor de private sector, kan CSRD de overheid ondersteunen in gestandaardiseerde verslaggeving over duurzaamheid. 

Duurzaamheidsverantwoording van de overheid 

Hoewel de overheid haar klimaatdoelen nastreeft, ontbreekt uniforme verslaggeving over duurzaamheid. CSRD kan helpen deze lacunes op te vullen en de overheid aan te moedigen de voortgang op een gestandaardiseerde manier te communiceren. 

Voordelen van CSRD voor de overheid 

CSRD biedt handvatten voor gestandaardiseerde duurzaamheidsrapportage binnen de overheid. Het gebruik van dit raamwerk vergemakkelijkt het meten, monitoren en sturen van duurzaamheidsprestaties. Het kan leiden tot een meer transparante en effectieve benadering van duurzaamheidsbeheer binnen overheidsorganisaties. 

Uniforme verantwoording van duurzaamheidsprestaties en uitgaven is een prioriteit voor de overheid. Het benutten van het CSRD-raamwerk kan de overheid helpen om op consistente wijze duurzaamheidsprestaties te meten en te communiceren.