Ga direct naar inhoud
01-046.21-Web-Banner_Diversity-Inclusion_1920x480_opt1

Diversiteit & Inclusie

Binnen Capgemini stimuleren we een inclusieve werkcultuur

Want iedereen is anders. En gelukkig maar! Wij geloven namelijk dat juist de dingen die ons van elkaar onderscheiden een bron van innovatie en creativiteit zijn. We zien diversiteit en inclusie niet alleen als een belangrijke voorwaarde om onze mensen te laten groeien en te verbinden, maar ook als strategisch voordeel en een continue kans om mooie projecten te realiseren voor onze klanten. Onze onderlinge verschillen maken het mogelijk om nieuwe ideeën te bedenken, op markttrends te anticiperen en ‘thought leaders’ te zijn in ons vak.

Met meer dan 270.000 werknemers en een wereldwijde aanwezigheid in bijna 50 landen zijn wij trots op onze culturele diversiteit. Maar onze holistische definitie van diversiteit omvat veel meer dan bijvoorbeeld ras, geslacht of handicap en reikt verder dan leeftijd, geloof, geslachtsverandering, huwelijk en partnerschap, zwangerschap en moederschap, en seksuele geaardheid. Het gaat over álles wat ons maakt tot wie we zijn: onze sociale achtergrond, onze ervaringen in leven en werk, onze communicatiestijlen en onze persoonlijkheid. Al deze factoren dragen bij aan het soort diversiteit waar wij de meeste waarde aan hechten: diversiteit van gedachten.

Capgemini wil door onze huidige en toekomstige medewerkers, door onze klanten en in de markt worden erkend als een organisatie waar iedereen zich gewaardeerd, geaccepteerd en gesteund voelt. Simpel gezegd gaat het erom de allerbeste mensen met uiteenlopende kenmerken en achtergronden aan te trekken en te behouden – en ervoor te zorgen dat elke werknemer zich in staat en vrij voelt om zijn authentieke zelf naar het werk te brengen en te zijn.

Wij zijn van mening dat dit een essentiële voorwaarde is voor duurzaam succes. Elke individuele collega is uniek, en wij erkennen en omarmen de individuele verschillen. Deze kunnen betrekking hebben op ras, etniciteit, geslacht, seksuele geaardheid, sociaaleconomische status, leeftijd, fysieke mogelijkheden, religieuze, politieke of andere ideologieën. Wij zijn ervan overtuigd dat respect, authenticiteit en het stimuleren van individuele verschillen hierbij van cruciaal belang zijn.

Nieuws

Capgemini tekent het Diversity Charter

Op 10 december heeft Hans van Waayenburg namens Altran, Sogeti en Capgemini het Charter Diversiteit ondertekend. Het Diversity Charter is een intentieverklaring en is gericht aan werkgevers uit de publieke en private sector. Door het Charter te ondertekenen, verbindt Capgemini zich tot zelf geformuleerde doelstellingen om diversiteit en inclusie op de werkplek te bevorderen. Wij hebben deze doelstellingen onlangs vastgesteld.

Het Diversity Charter maakt deel uit van een Europees netwerk van Charters in 24 landen. Verscheidene van onze klanten hebben het Charter ook ondertekend. Door het Charter te ondertekenen, krijgen we ook toegang tot een waardevolle community, waarin een rijke uitwisseling van kennis en ervaringen plaatsvindt. Om dit te bevorderen, organiseert Diversity in Business jaarlijks verschillende Charterbijeenkomsten rond diverse thema’s.