Ga direct naar inhoud
2101120_cap_banner_society_v1

De toekomst van Mobility as a service (Maas)

Mobility as a Service of MaaS is zich in sneltreinvaart aan het ontwikkelen. Het is één van de belangrijkste initiatieven die reizigers kunnen helpen om van autobezit over te stappen op vervoer wanneer het nodig is in de mobiliteitsvorm naar behoefte. Deze POV laat de ontwikkelingen in Europa zien en gaat nader in op Nederland.

Nederland vaart een eigen koers. MaaS is een ontwikkeling waar een groot ecosysteem bij komt kijken van private en publieke partijen. We gaan in op dit ecosysteem en de grote diversiteit aan spelers en oplossingen, Ook lichten we er het voorbeeld van Parijs uit en laten we de Vania Ribeiro, CDO bij de Parijse vervoersmaatschappij RATP aan het woord in een vraaggesprek over de ambities in Parijs. Daarna gaan we in op de verschillende niveaus van MaaS dienstverlening en integratie en de verschillende scenario’s qua businessmodellen.

De Nederlandse situatie geven we verdere duiding in zes artikelen in hoofdstuk 3 waarin verschillende spelers en hun perspectieven uit het ecosysteem aan het woord komen.

Stefan Bollars program manager bij Innovactory en Mark Verbeet, strategisch adviseur en projectmanager MaaS gemeente Utrecht, van Goed op Weg vertellen over de ervaringen met de eerste succesvol gelanceerde MaaS pilot die live is gegaan in Utrecht met de app Gaiyo.

Marc Boijens van Capgemini Engineering (voorheen Altran) gaat in op het initiatief van de European Institute of Innovation and Technology Urban Mobility (EIT UM) en vertelt over de ontwikkeling van een (pan European) Urban Mobility Operating System (UMOS) als een oplossing “beyond MaaS”. Dit veelbelovende initiatief richt zich op de mogelijkheid om vanuit één app toegang te hebben tot MaaS vervoer in heel Europa. Capgemini is een van de partners in het EIT UM.

De wethouders Wim Willems van gemeente Apeldoorn en William Dogger en Michiel van Willigen van gemeente Zwolle vertellen vervolgens waarom zij inzetten op MaaS in combinatie met nieuwbouwwijken en hoe zij MaaS als een veelbelovend middel zien om maatschappelijke opgaven mee te adresseren.

Programmamanager MaaS Eric Mink van het Ministerie van IenW en Hans Teuben, director smart cities and mobility Capgemini Invent reflecteren op de Nederlandse MaaS aanpak en een aantal vraagstukken die in de komende tijd zullen spelen.

Ferry Smith van de Mobiliteitsalliantie en Herman Bosker, VP Nieuwe Mobiliteit van Capgemini nemen ons mee in de wereld van mobility hubs. Deze hubs zijn een belangrijke schakel in het succes van MaaS maar zijn nog in ontwikkeling. De vele vragen en dilemma’s die bij deze ontwikkeling een rol spelen worden door hen in kaart gebracht.

Zsolt Szabo, VP Business Innovations, geeft ons tenslotte een inkijk in de wereld van drones. Deze onomkeerbare mobiliteitsrevolutie kent vele vormen. Zsolt laat in zijn bijdrage zien dat ook MaaS in moet spelen op deze ontwikkeling.

Hans Teuben  –  Director smart cities and mobility, Capgemini Invent
Thomas de Klerk – Marketing Manager, Capgemini