Ga direct naar inhoud
2D-007.24_Society 5.0 Webpage banner5
Sustainability

De stad en de triple transition 

Ontdek hoe steden digitale innovaties gebruiken voor duurzaamheid en waarom sociale acceptatie cruciaal is. Leer van succesverhalen en uitdagingen in het betrekken van burgers voor grootschalige duurzame transities. 

Drie pijlers vormen de ruggengraat van een veerkrachtige stad: innovatieve duurzaamheid, digitale vooruitgang en sociaal begrip. Steden omarmen digitale technologieën om duurzaamheid te bevorderen, maar burgers moeten ook meegenomen worden in deze visie op toekomstige steden. Hoe krijgen we hen aan boord? 

Steden wereldwijd dragen meer dan 70% van de mondiale CO2-uitstoot bij en werken actief aan verduurzaming. De verduurzaming van steden gaat hand in hand met digitalisering, maar een sociale verandering is cruciaal voor grootschalige implementatie. Steden experimenteren met duurzame en slimme oplossingen, maar opschaling blijft een uitdaging. 

Digitale technologieën worden ingezet om steden duurzamer en leefbaarder te maken. Voorbeelden variëren van slimme prullenbakken tot circulaire economische initiatieven. Echter, succesvolle duurzame transities vergen niet alleen technologie maar vooral sociale innovatie en betrokkenheid van de burgers. 

Initiatieven om burgers bij de transitie te betrekken zijn vaak technologisch georiënteerd, maar niet alle burgers kunnen hierin mee. Het is essentieel om diverse groepen te betrekken en oplossingen te bieden voor zorgen omtrent privacy en inclusiviteit. 

Succesvolle projecten in Oostenrijk en Frankrijk tonen aan dat een combinatie van technologie, sociale betrokkenheid en inclusiviteit bijdraagt aan duurzaamheid en acceptatie. 

Het omarmen van ideeën uit andere steden en daarbij het delen van ervaringen kunnen de opschaling van duurzame projecten bevorderen. Door het samenbrengen van experimenten en het actief luisteren naar de gemeenschap wordt er succes op grote schaal gecreëerd. Het draagt bij aan sociale en klimaatimpact, wat zowel voor de stad als voor de burger aantrekkelijk is.