Ga direct naar inhoud

Top 10: cloud ontwikkelingen in 2018

Capgemini
2018-01-30

Aan het begin van elk nieuw jaar vind je lijstjes met voorspellingen. Veel gerenommeerde adviesbureaus plaatsen deze als vaste jaarlijkse publicatie. Afgelopen jaren heb ik met enige verbazing deze cloud voorspellingen tot mij genomen. Deze lijstjes lijken verdacht veel op elkaar en vallen daardoor ook niet meer zo op.  Ook zijn dit nog al eens ‘open deuren’ of sterke overdrijvingen om het ‘wensdenken’ aan het begin van het jaar nog eens een boost te geven. Vallen de top 10-lijstjes überhaupt nog wel op?  En hoe aandachtig lees je deze lijstjes nog? Zo eind januari dan een mooie uitdaging voor een ander soort lijst.

1.  99% van de bedrijven wil naar de cloud

Zolang het gaat om de voordelen van de cloud en het begrip cloud, kan geen enkele organisatie daar omheen. De cloud heeft namelijk een aantal positieve kenmerken, zoals kostenverlaging en -flexibilisering, schaalbaarheid, snelheid en zelfservice.  Daarnaast is de cloud modern en men is niet zelf verantwoordelijk voor het onderhoud ervan. Deze eigenschappen zijn universeel aantrekkelijk voor iedereen. Toch is de praktijk weerbarstiger. Er zijn namelijk heel veel clouds. Welke moet je dan nemen?  En hoe koppel ik de cloud veilig aan elkaar? Hoe zorg ik voor beheer en veiligheid? Dat zijn allemaal aardige uitdagingen. Bovendien, nog wel de belangrijkste uitdaging: hoe kom ik zonder al te veel risico en voor aanvaardbare kosten in die cloud? Kortom, naar de cloud willen is niet het probleem en blijft daarom in 2018 met stip bovenaan staan.

2.  Multi-cloud wordt de norm

Voor de meeste bedrijven is er niet één allesomvattende applicatie of Saas dienst. Er is dus niet één cloud die de functionaliteit voor alle businessprocessen kan ondersteunen. De enkelvoudige cloud bestaat niet, dus er zal eigenlijk altijd sprake zijn van een samenstel van clouds. Kortom, er is altijd sprake van een multi-cloud situatie. Deze norm is gewoon een gegeven. De complexiteit ligt in het veilig koppelen, besturen en goed laten samenwerken van deze clouds in je organisatie. Veel organisatie en leveranciers spenderen hun aandacht in dit domein.

3.  Cloudoptimalisatie in plaats van cloudadoptie

Dat de meeste organisaties de cloud gaan adopteren is een gegeven. De cloud is pakweg 10 jaar onder ons en nu is de tijd aangebroken om de cloud te optimaliseren.  Na een fase van het gebruik voor het testen en software ontwikkelen in de cloud is de focus nu op het beter gaan inzetten van nieuwe cloudtechnologieën voor de bestaande IT-applicaties. De integratie en orkestratie van clouds zal zich in 2018 weer een stap verder ontwikkelen.

4.  Digitale transformaties zijn nodig, maar lastig

Bedrijven zullen in de nieuwe digitale wereld een overlevingsstrategie moeten ontwikkelen. Daar is geen ontkomen aan. Nu is de uitdaging: op welke wijze en waar te beginnen met deze transformatie? In bestaande IT-systemen zit vaak jarenlange ontwikkelingen en de complexiteit is vaak hoog.  Hoe pak je dit nu aan? Ondanks deze uitdagingen moet er toch met beleid gestart worden.

5.  Hybride IT in plaats van Hybride cloud

Voorlopig zal er wel een periode zijn, waarin de bestaande IT aan een samenstel van nieuwe clouds gekoppeld moet worden. Dit moet beheerst en veilig gebeuren. De bestaande IT is niet zomaar in één klap te vervangen door een cloud-variant. Dit jaar is dan ook nog zeker sprake van Hybride IT in plaats van Hybride cloud.

6.  Eigen datacenters gaan zeker verdwijnen

Eigen datacenters zijn kostbaar en geen doel op zich. Het is een erfenis uit het recente verleden.  Gespecialiseerde bedrijven kunnen met hun schaalgrootte en expertise veel beter hosting leveren dan eigen organisaties. De argumenten over veiligheid en controle zijn achterhaald.  Dit wil niet zeggen dat de publieke cloud de vervanging daarvoor is. Dat zal in 2018 veelal een mix van bestaande IT, private en publieke clouds zijn.

7.  De terugkomst van de private clouds

Ontegenzeggelijk hebben de grote publieke cloudproviders uit Amerika de cloud überhaupt onder de aandacht gebracht en populair gemaakt. Zeker voor de consumentenmarkt en MKB-markt zijn goede oplossingen vanuit deze publieke clouds te leveren. Ook voor grotere organisaties, maar er kleven nog wel nadelen aan het gebruik van publieke clouds. Denk hierbij aan wet- en regelgeving, GDPR en het goed beschermen van eigen intellectual Property (IP). Daarnaast zijn ook de service voorwaarden en aansprakelijkheden door de grote publieke clouds nog niet op ‘enterprise’ niveau. Een private cloud geleverd door gespecialiseerde service providers met een ander juridisch profiel kan vaak wel aan deze specifieke eisen voldoen. Feitelijk is het ook een vorm van publieke cloud dienstverlening, maar dan voor een speciale doelgroep.  Private clouds, geleverd door service providers met op maat gesneden voorwaarden en service levels, leveren dan voor 99% de voordelen voor het grote publiek zonder de nadelen van standaard hosten en eigen IT. Private clouds gaan het weer helemaal maken in 2018.

8.  Orkestratie op alle lagen

Integratie en orkestratie worden vaak genoemd om de clouds goed te koppelen en te beheren.  Makkelijke woorden, maar met een wereld van moeilijke begrippen daarachter. Orkestratie zorgt voor het slim en geautomatiseerd samenwerken van cloudoplossingen. Orkestratie alleen al speelt zich op verschillende lagen af. Op de laag van servicemanagement, leveranciersmanagement, beveiliging, proces en techniek.  Er zal dit jaar meer aandacht zijn voor het goed en veilig koppelen van al deze lagen omeen betere en veiligere-IT samenhang te krijgen.

9.  De roep op meer containers

Na de intrede van de virtualisatie technologie pakweg 15 jaar geleden, is nu het tijdperk aangebroken van containers. Dit zijn ‘Runtime’ omgevingen voor nieuwe applicaties die meer onafhankelijk van de onderliggende infrastructuur kunnen werken. De containers bevatten geen onnodige ballast en zijn als losse bouwblokken in te zetten.  Voor ontwikkelaars betekent dit meer vrijheid en voor de IT afdelingen is dit veel eenvoudiger te beheren. Voor de ontwikkelaars en beheerders het ei van Columbus?

10.  Aandacht voor Ops in Devops

Agile en Devops zijn al jaren trendwoorden in de IT. Er gaat onevenredig veel aandacht naar ontwikkel kant van Devops. Het voortbrengen van nieuwe functionaliteit. De software ontwikkeling. Zeker voor grotere organisaties is het van belang dat ook deze nieuwe software ook veilig beheerd en onderhouden kan worden. De Ops kant van Devops wordt daarom steeds belangrijker. Ops zorgt ervoor dat de resultaten van de ontwikkelaars goed aansluiten in de IT-beheer omgeving. Samen leveren zij de veilige en juiste meerwaarde voor organisaties.