Ga direct naar inhoud

Strategische personeelsplanning een HR-feestje? Absoluut niet!

Tomas Geerts, Jolien Weeda
Nov 28, 2023
capgemini-invent

In de continu veranderende wereld van vandaag de dag, staan organisaties voor diverse uitdagingen. Technologische vooruitgang, schaarste op de arbeidsmarkt, veranderende werknemersbehoeften en toenemende aandacht voor diversiteit & inclusiviteit zijn slechts enkele belangrijke ontwikkelingen waarmee organisaties te maken hebben. Te midden van deze veranderingen blijft één factor constant: de doorslaggevende rol van mensen in het succes van organisaties.

Strategische personeelsplanning draait om de juiste mensen, met de juiste vaardigheden, op de juiste plaats, op het juiste moment. Het is een instrument dat organisaties in staat stelt om zicht te krijgen op het huidige en toekomstige personeelsbestand. Dit inzicht geeft de mogelijkheid om vervolgens proactief te acteren om de juiste talenten aan te trekken, te ontwikkelen en te behouden en daarmee voorbereid te zijn op de toekomst.

Dit is echter makkelijker gezegd dan gedaan. In de praktijk blijkt dat er allerlei kritische factoren zijn om strategische personeelsplanning met succes uit te kunnen voeren. Drie belangrijke succesfactoren:

1. Betrokkenheid van de lijn

HR neemt binnen strategische personeelsplanning een initiërende en faciliterende rol op zich, maar strategische personeelsplanning gaat niet tot gewenste resultaten leiden wanneer het enkel een HR-feestje is. De verantwoordelijkheid over het personeel ligt uiteindelijk bij de lijn waarin eigenaarschap genomen dient te worden.

Het is essentieel dat de lijn vanaf de start betrokken wordt. Concreet betekent dit dat de lijnorganisatie het proces van de benodigde input voorziet, maar ook daadwerkelijk met acties aan de slag gaat wanneer het strategische personeelsplan er ligt. Om ervoor te zorgen dat het plan succesvol van papier naar de praktijk komt, is het essentieel om strategische personeelsplanning te integreren in de governance en processen van de lijnorganisatie.

2. Een langetermijnvisie en -strategie

Strategische personeelsplanning draait om het afstemmen van het personeelsbestand op de strategische richting en doelen van de organisatie. Daarom is het belangrijk dat er een heldere strategische richting aanwezig is voor de komende vijf tot tien jaar en dat deze voldoende is vertaald naar de afdeling(en) waar strategische personeelsplanning wordt uitgevoerd.

Uiteraard is het mogelijk om deze strategische richting te verfijnen aan het begin van het proces, maar zonder visie en strategie is strategische personeelsplanning stuurloos.

3. Zicht op het talent in de organisatie

Tijdens het strategische personeelsplanningsproces is het van essentieel belang om een helder beeld te krijgen van de prestaties, vaardigheden, kennis en het groeipotentieel van de huidige werknemers. Dit beeld ontstaat door het uitvoeren van een vlootschouw, waarvoor de input van leidinggevenden noodzakelijk is. Leidinggevenden dienen een gedegen beeld te hebben van hun werknemers, zodat de uitkomsten van de vlootschouw betrouwbaar zijn.

In de volgende blog zullen we dieper ingaan op factoren die bijdragen aan een duurzame implementatie van SPP, zodat uw strategisch personeelsplan niet op de plank beland.  

Meer weten?
Bij Capgemini Invent staat flexibiliteit en toepasbaarheid centraal in de implementatie van SPP. We geloven in nauwe samenwerking met onze opdrachtgevers om een geschikte, op maat gemaakte aanpak te bepalen, die past bij de organisatie op dat moment. Meer weten over wat Capgemini Invent voor uw organisatie kan betekenen op het vlak van SPP? Neem dan contact op met één van onze experts.

Maak kennis met de auteurs

Tomas Geerts

Managing Consultant Workforce Transformation
Tomas is consultant binnen Capgemini Invent. Hij is een ervaren projectmanager en heeft veel kennis van onderwerpen als Strategische Personeelsplanning, Duurzame Inzetbaarheid en Leven Lang Ontwikkelen.

Jolien Weeda

Senior ManagerWorkforce Transformation
Jolien Weeda leidt het team van Workforce Transformation consultants binnen Capgemini Invent. Zij is een resultaatgedreven HR-project manager met uitgebreide ervaring in het ontwerpen en implementeren van HR strategiëen en veranderaanpakken in Nederland, de Verenigde Staten en Tanzania, zowel in de publieke als private sector. Onderwerpen waar zij zich op richt zijn o.a. HR Transformaties, Strategische Personeelsplanning, Verandermanagement en Coaching