Ga direct naar inhoud

Klaar voor de toekomst of achteropraken? Maak het verschil met workforce skilling


Lea Milosevic; Tom Rondhout
Jan 19, 2024

Workforce skilling: hoe zorg je ervoor dat medewerkers zowel nu als in de toekomst over de juiste vaardigheden beschikken.

Organisaties en medewerkers worden geconfronteerd met een uitdagende realiteit: de vaardigheden die vandaag relevant zijn, zijn dat morgen niet meer. Uit onderzoek blijkt dat maar liefst 70% van de medewerkers aangeeft dat ze momenteel niet over de benodigde vaardigheden beschikken voor hun huidige functie, laat staan de benodigde vaardigheden die ze in de toekomst nodig zullen hebben[1]. Hierdoor lopen organisaties het risico dat ze niet kunnen meebewegen met de snel veranderende wereld van nu. Het is daarom van belang dat organisaties hun medewerkers klaarstomen voor de toekomst door optimaal gebruik te maken van hun ontwikkelpotentieel. Voordat we verder ingaan op hoe organisaties een toekomstbestendig personeelsbestand kunnen realiseren, delen we eerst de belangrijke ontwikkelingen en bijbehorende uitdagingen die aanleiding geven voor het omscholen, bijscholen en herscholen van medewerkers.

Digitale transformatie en digitale hard skills

Organisaties moeten snel meebewegen met technologische ontwikkelingen. Medewerkers spelen een cruciale rol bij het succesvol implementeren van digitale transformaties, waarbij zowel digitale hard skills als soft skills van essentieel belang zijn. Het verwerven van digitale hard skills vereist een investering in de ontwikkeling van vaardigheden als generative AI, cloud computing, web development, cybersecurity, analytics en datamanagement. Deze hard skills zijn onmisbaar in de hedendaagse digitale evolutie. Een belangrijke uitdaging voor organisaties bij de digitale transformatie en de ontwikkeling van hard skills ligt in het bijhouden van het snel veranderende technologische landschap. Deze snelle veranderingen vereisen niet alleen een investeringen in training en ontwikkeling, maar ook doorlopende inspanningen om de digitale hard skills van medewerkers actueel te houden. Een risico voor organisaties van het gebrek aan digitale hard skills bij medewerkers is het verlies van concurrentievoordeel en verminderde productiviteit.

Groeiende erkenning voor het belang van soft skills

Naast digitale hard skills, vormen soft skills een belangrijk aspect in het succesvol doorvoeren van digitale transformaties. Het draait namelijk niet alleen om digitale hard skills, maar ook om de manier waarop medewerkers met elkaar omgaan en in staat zijn om vaardigheden zoals empathie, samenwerking en communicatie effectief toe te passen. De uitdaging met deze trend is het gelijktijdig benadrukken van digitale hard skills en soft skills, die vaak over het hoofd worden gezien. Organisaties moeten erkennen dat het belangrijk is om medewerkers te trainen in soft skills. Het ontbreken van deze vaardigheden vormt een potentieel risico in het succesvol door kunnen voeren van digitale transformaties in organisaties. Het is daarom van belang voor organisaties om zowel digitale hard skills als soft skills te ontwikkelen bij hun medewerkers.

Remote & hybride werk

De afgelopen jaren is onze manier van werken sterk veranderd, met de opkomst van remote en hybride werkomgevingen. De uitdaging bij de opkomst van remote en hybride werkomgevingen ligt in het ontwikkelen van digitale communicatie- en teamworkvaardigheden. Dit vraagt om een aanvulling van de bestaande vaardigheden voor communicatie, teamwork en leiderschap. Naast dat er van leiders wordt verwacht dat ze in hybride omgevingen nog beter communiceren dan voorheen is persoonlijk leiderschap voor medewerkers van groot belang. Het risico is dat wanneer deze vaardigheden niet worden aangeleerd, dit uitdagingen kan opleveren voor zowel teams als individuen die werken in een remote of hybride omgeving.

Krapte op de arbeidsmarkt

In de huidige krappe arbeidsmarkt is het cruciaal voor organisaties om zich te onderscheiden in de strijd om talent. Het bieden van groeikansen en trainingen aan medewerkers is niet alleen belangrijk in het aantrekken van nieuw talent, maar ook om het behouden van medewerkers. Organisaties dienen hoogwaardige leer- en ontwikkelingsprogramma’s aan te bieden om potentiële kandidaten aan te trekken en hun medewerkers te behouden die hun vaardigheden willen ontwikkelen. Onderzoek wijst uit dat 74% van de medewerkers uit de huidige generatie op de arbeidsmarkt (Gen Z en Millennials) eerder geneigd te vertrekken vanwege onvoldoende ondersteuning bij het ontwikkelen van vaardigheden[2]. In tijden van krapte op de arbeidsmarkt is het dus essentieel om te investeren in de ontwikkeling van huidige medewerkers.

Om deze trends en uitdagingen aan te pakken, hebben wij binnen Capgemini Invent een doeltreffende aanpak ontworpen. Met deze skilling aanpak richten we ons op het identificeren, ontwikkelen en waarborgen van vaardigheden. Het doel hiervan is dat medewerkers zowel aan de huidige als toekomstige behoeften van de organisatie kunnen voldoen.

Workforce skilling in de praktijk

Hoe implementeer je een effectieve aanpak om medewerkers fit voor de toekomst te maken? Zorg dan in ieder geval voor een aanpak die niet alleen inzicht biedt in toekomstige benodigde vaardigheden, maar ook een actieplan omvat om deze vaardigheden te ontwikkelen.

Begin met het identificeren van huidige functies en bijbehorende vaardigheden in de organisatie en doe dit aan de hand van een rol- en vaardigheden taxonomie als basis voor de rest van het project. Analyseer vervolgens de verschillen tussen de bestaande vaardigheden en de huidige behoefte. Deze analyse biedt inzichten en aanbevelingen om de huidige vaardigheden binnen de organisatie te versterken. Kijk daarna naar interne en externe ontwikkelingen en hoe die de toekomstige vaardigheden zullen beïnvloeden. Door huidige en toekomstige vaardigheden te vergelijken, is het mogelijk om tekortkomingen, uitdagingen en risico’s te identificeren. Uiteindelijk levert deze aanpak een meerjarig plan op, waarbij leidinggevenden en HR gedurende het proces kennis en kunde ontwikkelen over workforce skilling. De aanpak is gericht op het gelijktijdig doorlopen en verankeren van workforce skilling in de organisatie.

Kortom, in een wereld die sneller verandert dan ooit tevoren is de sleutel tot succes het voortdurend ontwikkelen van de vaardigheden van medewerkers. De hierin kort beschreven aanpak biedt hier een oplossing voor. Door te investeren in de groei van medewerkers, wordt niet alleen de retentie en aantrekkingskracht voor nieuw talent versterkt, maar blijft de organisatie ook wendbaar in een competitieve markt. Een investering in vaardigheden nu is een investering in de toekomst.

Wil je meer weten?

Neem dan contact op met onze experts om te ontdekken hoe workforce skilling van toegevoegde waarde kan zijn voor jouw organisatie, nu en in de toekomst.


[1] Gartner [Gartner]. (2020). Do more with data to close critical skill gaps. In Strategies to Address Skill Gaps How to conduct a skills gap analysis (CM_I_835464). Geraadpleegd op 14 november 2023, van https://www.gartner.com/en/human-resources/insights/skills-gap

[2] Schawbel, D. (2022, 25 oktober). Upskilling Study – Workplace Intelligence. Workplace Intelligence – An award-winning thought leadership and research agency focused on the world of work. https://workplaceintelligence.com/upskilling-study/

Maak kennis met onze experts

Lea Milosevic

Consultant Workforce Transformation, Capgemini Invent
Lea Milosevic is een ervaren Consultant met uitgebreide expertise in diverse sectoren. Haar focus ligt op het gebied van Workforce Skilling, Strategisch personeelsplanning, verandermanagement en andere HR-gerelateerde onderwerpen. Haar doel is om organisaties te helpen bij het versterken van hun personeelsbestand door middel van gerichte vaardigheidsontwikkeling en het effectief inspelen op toekomstige uitdagingen binnen de arbeidsmarkt.

Tom Rondhout

Consultant Workforce Transformation, Capgemini Invent
Tom Rondhout is een Consultant met projectervaring op het gebied van Workforce Skilling, Employee Experience en Organisatie- en Verandermanagement. Zijn focus ligt op HR-initiatieven gericht op ingrijpende organisatorische veranderingen, zoals reorganisaties, HR-verbeteringsprogramma’s en personeelsgerichte projecten. Met als doel organisaties voor te bereiden op de toekomst.

Jolien Weeda

Senior ManagerWorkforce Transformation
Jolien Weeda leidt het team van Workforce Transformation consultants binnen Capgemini Invent. Zij is een resultaatgedreven HR-project manager met uitgebreide ervaring in het ontwerpen en implementeren van HR strategiëen en veranderaanpakken in Nederland, de Verenigde Staten en Tanzania, zowel in de publieke als private sector. Onderwerpen waar zij zich op richt zijn o.a. HR Transformaties, Strategische Personeelsplanning, Verandermanagement en Coaching

Pieter Voskamp

Director Workforce Transformation & Global Alliance Manager ServiceNow
Pieter Voskamp heeft meer dan 25 jaar internationale ervaring in het leiden, adviseren en organiseren van HR, IT en Bedrijfsvoering. Specifiek in het definiëren en uitvoeren van strategie en beleid, het vaststellen van toegevoegde waarde (kwalitatief en kwantitatief) en de bijbehorende business case. En het voorbereiden, ondersteunen en leiden van organisaties in transformatie.