Ga direct naar inhoud

Cookie monster aan de lijn

Michail Theuns
2020-01-14

Cookies en de Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) publiceerde in december via een nieuwsbericht dat zij 175 websites heeft gecontroleerd op het gebruik van tracking cookies. Het resultaat? Maar de helft van de gecontroleerde websites voldeed aan de wettelijke eisen, waarvan vrijwel geen webshops. Uit dit nieuwsbericht blijkt dat de AP het rechtmatig gebruik van tracking cookies serieus neemt en het nemen van verdere acties overweegt. Zodoende wordt effectief cookie management steeds belangrijker.

Belang cookies voor uw online strategie

Informatie welke door middel van tracking cookies over gebruikers wordt verzameld is voor veel organisaties een belangrijk onderdeel van de online strategie. Door middel van informatie welke via deze cookies wordt verzameld zijn bedrijven onder andere beter in staat gerichte aanbiedingen aan de site bezoeker te laten zien.

We zien echter dat organisaties het lastig vinden grip te houden op het rechtmatig gebruik van cookies. Een organisatie heeft vaak honderden webpagina’s waarover de cookies zijn verspreid. Daarnaast zijn op het gebruik van deze cookies internationaal diverse regelgevingen van toepassing. Mag ik gebruikers weigeren mijn website te betreden als zij geen toestemming geven voor het plaatsen van cookies? Moet ik voor het plaatsen van alle cookies toestemming vragen? Hoe kan ik de gebruiker het beste informeren over welke cookies ik plaats?

Cookie compliance kan zo al snel een juridische puzzel worden waar menig privacy adviseur (voor een aardig uurtarief) graag zijn tanden in zet. Tijd voor het oplossen van de puzzel is er echter weinig. Het online succes van een organisatie wordt mede bepaald door het vermogen zich snel aan te kunnen passen en de online wereld veranderd razend snel. Binnen afzienbare tijd ligt een nieuwe privacy puzzel klaar.

Cookies zijn een belangrijk onderdeel van de online strategie en het is tevens wenselijk te handelen in overeenstemming met privacy regelgeving. Hoe vind je hier de juiste balans?

Om rechtmatig gebruik te maken van cookies terwijl uw online strategie geen vertraging ondervindt, adviseert Capgemini gebruik te maken van tooling. Onze voorkeur gaat daarbij uit naar de privacymanagement oplossing aangeboden door OneTrust. Deze handzame online tool biedt meerdere modules voor compliance met privacyregelgeving. Zo ook een module welke cookie management vele malen effectiever maakt.

OneTrust biedt onder meer de mogelijkheid binnen zeer korte tijd de cookies op uw online omgevingen automatisch in kaart te brengen en vervolgens een configureerbare cookie verklaring inclusief toestemmingsformulier op te stellen.

Capgemini kan uw organisatie ondersteunen in het traject richting cookie compliance. Capgemini biedt in samenwerking met OneTrust onder meer de volgende diensten aan:

Bij vragen over cookie management of over privacy in het algemeen, neem contact op met Anton Enkelaar (Lead Data & Identity Security and Trust) via anton.enkelaar@capgemini.com, of Joost de Kam (senior consultant privacy en informatiebeveiliging) via joost.de.kam@capgemini.com.