AdvantageYou virtual event Latest Trends: Fake it until you make it

AdvantageYou Latest Trends: Fake it until you make it

English version below

Wat is echt en wat is nep? Deep fake filmpjes waarin Obama zich uitlaat over Trump, zijn die echt? 3D designs van nog te bouwen gebouwen, waar je met VR doorheen kan lopen, is dat echt? Mensen die door AI algoritmes gemaakt zijn, met een echt gezicht en karakter, zijn zij echt?

AdvantageYou Latest Trends gaat in op de nieuwste technologieën die ervoor zorgen dat onze fysieke en virtuele wereld meer dan ooit met elkaar verbonden zijn en ons laten spelen met de realiteit.

Keynote speaker is Sander Duivestein, die 15 oktober zijn nieuwe boek ‘Echt Nep’ uitbracht. Over hoe we grip houden op de informatiesamenleving nu kunstmatige intelligentie zich met het manipulatiespel gaat bemoeien. Over bijzondere kansen die ontstaan uit het besef dat de spelende mens de motor is van samenwerking, welvaart en vooruitgang.

Noodgedwongen zijn we beland in de leefwereld van Generatie Z en Generatie Alpha. Het zijn beiden generaties die het tijdperk voor het internet nooit hebben meegemaakt. Zij maken geen onderscheid tussen fysiek en digitaal. Voor hen vloeien beide leefwerelden naadloos in elkaar over en dat verandert de regels van het spel dat we dagelijks met elkaar spelen. In zijn presentatie Real Fake legt Sander uit wat deze nieuwe spelregels zijn en wat hiervan de impact is op onze economie en maatschappij.

In de breakout sessies die volgen, gaan diverse sprekers in op de huidige technologie trends en internetcultuur die steeds bepalender wordt in ons leven en ons werk. Roblox, Animal Crossing, Fortnite, Cryptopunks, Dogecoin, Bored Apes, Tiktok, NFTs, influencers, virtual humans, deepfakes, headless brands, creator economy en de metaverse zijn begrippen die zomaar de revue kunnen passeren. Stay tuned voor meer informatie over breakout sessies.

Wanneer? 22 November 2021
Hoe laat? Vanaf 19.00u tot 21.00u
Waar? Via Teams
Wat? AdvantageYou Latest Trends: Fake it until you make it, met keynote speaker Sander Duivestein en vier breakout sessies
Voor wie? Alle medewerkers van de Capgemini Group en klanten – de sessies zijn in het Engels

Break-out sessions:

  • Deepa Mamtani; Synthetic People – How we make ‘fake people’ and use them for testing, learning and advancing AI algorithms
  • Marijn Markus; Responsible AI – Responsible AI – Why unbiased AI is a lie
  • Mark Tensen; Reinforcement learning in XR/Games/Art – How we can use AI in 3D digital environments: XR/Art/Games + reinforcement learning
  • Henk Vermeulen; AI Garage – A  picture says more than a 1000 words; a demo says more than a 1000 PowerPoint slides

In English

AdvantageYou Latest Trends: Fake it until you make it

What is real and what is fake? Deep fake movies figuring Obama calling out Trump, are those real? 3D designs of to be constructed buildings, that allow you to walk through with VR, is that real? People created by algorithms, with a real face and character, are they real?

AdvantageYou Latest Trends addresses the newest technologies that connect our physical and virtual world more than ever, and let us play with reality.

Keynote speaker is Sander Duivestein, who released his new book ‘Real Fake’ on October, 15th. On how we keep a grip on information society now that artificial intelligence is starting to interfere with the manipulation game. On special opportunities that arise from the realization that the playing human is the engine of cooperation, prosperity and progress.

We are forced to enter the world of Generation Z and Generation Alpha. They are both generations that have never lived through the pre-internet era. They make no distinction between physical and digital. For them, both worlds flow seamlessly into each other and that changes the rules of the game that we play together every day. In his presentation Real Fake, Sander explains what these new rules are and what the impact is on our economy and society.

In the successive breakout sessions, divers speakers will talk about the current technology trends and internet culture that becomes increasingly important in our daily life and work. Roblox, Animal Crossing, Fortnite, Cryptopunks, Dogecoin, Bored Apes, Tiktok, NFTs, influencers, virtual humans, deepfakes, headless brands, creator economy and the metaverse are concepts that could be addressed during the sessions. Stay tuned for more info on the breakout sessions.

When? 22 November 2021
What time? From 19.00h to 21.00h
Where? Via Teams
What? AdvantageYou Latest Trends: Fake it until you make it, with keynote speaker Sander Duivestein and four breakout sessions
For whom? All employees of Capgemini Group and clients – all sessions are in English

Break-out sessions:

  • Deepa Mamtani; Synthetic People – How we make ‘fake people’ and use them for testing, learning and advancing AI algorithms
  • Marijn Markus; Responsible AI – Responsible AI – Why unbiased AI is a lie
  • Mark Tensen; Reinforcement learning in XR/Games/Art – How we can use AI in 3D digital environments: XR/Art/Games + reinforcement learning
  • Henk Vermeulen; AI Garage – A  picture says more than a 1000 words; a demo says more than a 1000 PowerPoint slides

Register

 

Thank you for your registration. Download the event detail here.

Het spijt ons, maar het insturen van het formulier is mislukt. Probeer het nog eens

Evenement details

november 22, 2021 7:00 pm
november 22, 2021 9:00 pm
Online