Een strategie om kosten te besparen

Kostenbeheersing speelt een steeds belangrijkere rol nu ondernemingen te maken hebben met de nasleep van de wereldwijde financiële crisis. Financieel directeuren verwachten van hun inkooporganisaties dat ze de uitgaven verlagen en samenwerken met stakeholders om bedrijfswaarde te genereren. De inkoopdirecteur beschikt echter vaak niet over genoeg competente medewerkers en capaciteit om aan deze verwachtingen te voldoen.

Capgemini levert capaciteit, competenties en sectorspecifieke intelligentie om uw inkooporganisatie aan te vullen en uw winstgevendheid te maximaliseren.

Een strategische benadering van het inkoopproces

Op basis van best practice-processen die specifiek zijn voor de ingekochte goederen, genereren onze services voor strategische sourcing en categoriemanagement gemiddelde besparingen van 5-15% op elke sourcingactiviteit.

We leveren de volgende services:

  • Uitgavenanalyse: verlaag de supply chain-kosten door volumeorganisatie, vraagprojectie en netwerkprestatieanalyse
  • Strategische sourcing: verbeter uw leverancierscontracten in alle categorieën
  • Contractimplementatie: pas processen aan om de inkoopkosten in de supply chain te verlagen
  • Categoriemanagement: behaal een optimaal resultaat uit uw contracten door effectief vraag- en leveranciersbeheer
  • Event Factory: creëer een concurrentieomgeving in het sourcingproces om meer waarde te genereren
  • Nalevingsbeheer: verbeter de leveringsmethoden en het inkoopbeleid
  • Leveranciersrisicobeheer: garandeer een ononderbroken aanvoer door het risico van leveranciersfaillissementen tot een minimum te beperken

Praktijkervaring met inkoopprocessen

In de afgelopen tien jaar hebben we aan ondernemingen over de hele wereld inkoopservices geleverd die ruim € 800 miljoen aan besparingen en toegevoegde waarde hebben gegenereerd. We gebruiken de expertise en de leveranciersrelaties van onze wereldwijde en regionale categoriemanagers om de processen voor sourcing en implementatie te versnellen. Dankzij onze expertise en procesefficiëntie bent u verzekerd van sterk geïndustrialiseerde inkoopservices.

Het succes van onze klanten is voor een belangrijk deel te danken aan ons Global Process Model. Deze verzameling gestandaardiseerde best practice-processen, sectorspecifieke benchmarks en IT-blauwdrukken geeft u zicht op de status van uw inkoopfunctie en de mogelijkheden voor verbeteringen. U kunt uw inkooporganisatie verder optimaliseren tot een geoliede machine.