Openbare Orde en Veiligheid

Wij houden Nederland veilig: dit doen we samen met onze opdrachtgevers. Dit zijn onder andere de Nationale Politie, het ministerie van Justitie en Veiligheid, het Openbaar Ministerie, Ministerie van Defensie, het Centraal Orgaan Asielopvang en de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Thema’s waaraan we werken zijn digitalisering, informatie gestuurd werken, privacy, cybersecurity en grensmanagement.

Wie zijn wij

De marktgroep Openbare Orde en Veiligheid van Capgemini bestaat uit een groot team met een buitengewone interesse in justitie, politie en defensie. Binnen de marktgroep is een breed scala aan professionals actief, zoals business analisten, architecten, scrummasters en agile coaches. Hierdoor zijn wij in staat om op heel veel verschillende vlakken het Openbare Orde- en Veiligheidsdomein te versterken.

Een paar onderwerpen waar wij aan werken of hebben gewerkt:

Naast het werk bij onze opdrachtgevers, werken we continu aan verbreding en verdieping van onze kennis. Dit doen we onder andere met initiatieven als het Visierapport Trends in Veiligheid en de Masterclass Public Security.

Visierapport Trends in Veiligheid

Trends in Veiligheid is een jaarlijks visierapport van Capgemini, waarin de belangrijkste ontwikkelingen worden gevolgd en onderzocht binnen het domein van Openbare Orde en Veiligheid.

In 2020 werd de 10de editie van het rapport gepresenteerd. Hierin staan we uitgebreid stil bij de laatste ontwikkelingen in het veiligheidsdomein. Allemaal in de context van de COVID-19-pandemie, die ook in het veiligheidsdomein haar sporen nalaat. Zo slaan we een brug tussen de actualiteit en onze visie op het veiligheidsdomein van de toekomst.

Een aantal thema’s uit de editie van 2020 zijn:

Kijk voor meer informatie op https://www.trendsinveiligheid.nl

Masterclass Public Security

De omgeving van onze opdrachtgevers verandert snel. Denk hierbij aan nieuwe ontwikkelingen op ICT-gebied, maar ook wetswijzigingen, zoals de Innovatiewet Strafvordering en de AVG. Wij willen proactief kunnen meedenken met de opdrachtgever over wat dergelijke ontwikkelingen betekenen en wat dat voor impact heeft. Om voor te kunnen lopen op deze veranderingen is de Masterclass Public Security in het leven geroepen, in samenwerking met Capgemini Invent en onze opdrachtgevers.

De Masterclass Public Security is een platform voor interessante discussies en meningsvorming, waarin we vanuit de Capgemini-gedachte antwoorden formuleren op actuele vraagstukken. Om onze expertise te verbinden met de actualiteit nodigen we experts van onze opdrachtgevers uit om te komen spreken en deel te nemen aan de discussie.

Voorbeelden van onderwerpen uit eerdere masterclasses zijn:

  • Wat is de impact van de Rijksbegroting op een veilig Nederland?
  • Hoe wordt internationaal samengewerkt om misdaad en terrorisme te bestrijden?
  • Grootschalig optreden van de Politie: Wat leerde de politie van de BLM-demonstratie op de Dam?

Ben je enthousiast geworden?

Ben jij op zoek naar een plek waar je jouw interesse in technologie en innovatie kunt toepassen én bij kunt dragen aan een veiliger Nederland? Dit zijn de vacatures die op dit moment openstaan:

Bronnen

Trends in veiligheid

Visierapport Trends in Veiligheid 2020

Precies tien jaar geleden publiceerde Capgemini het eerste Trends in Veiligheid rapport. Geboren vanuit de intrinsieke motivatie om naast succesvolle opdrachten in het veiligheidsdomein ons thought leadership te delen. Dit jaar is het thema: ‘Samen Veilig’.

Trends in veiligheid

Visierapport Trends in Veiligheid 2019

Slimmer samenwerken aan een veiliger Nederland

Trends in veiligheid

Visierapport Trends in Veiligheid 2018

Vertrouwen en wantrouwen in de digitale samenleving