Openbare Orde en Veiligheid

Capgemini zorgt voor verbeterde, versnelde en efficiënte dienstverlening in o.a. de strafrecht- en immigratieketen. We doen dat in nauwe samenwerking met buitenlandse collega’s en de meest innovatieve oplossingen ter wereld. Opdrachtgevers zijn o.a. de Ministerie van Veiligheid & Justitie, Openbaar Ministerie, Nationale Politie, ministerie van Defensie en de Immigratie- en Naturalisatiedienst.

Visierapport Trends in Veiligheid

Trends in Veiligheid is een jaarlijks visierapport van Capgemini, waarin de belangrijkste ontwikkelingen worden geschetst in het domein van openbare orde en veiligheid.

Dit jaar is het thema: “Slimmer samenwerken aan een veiliger Nederland”. Innovatie is duidelijk meer dan een buzzword in het veiligheidsdomein: veel betrokkenen zijn aan de slag om hun belangrijkste opdracht op een vernieuwende manier aan te pakken. Dat is cruciaal, want de bad actors zitten niet stil. Dankzij nieuwe technologie vinden criminelen steeds weer nieuwe manieren om te ontwrichten, op te ruien en digitale en fysieke veiligheidslinies te doorbreken.

De artikelen voor Trends in Veiligheid 2019 zullen zich (onder meer) richten op het kwantum computing, deepfake, privacy, Internet of Things, Artificial Intelligence en innoveren,

Kijk voor meer informatie op www.trendsinveiligheid.nl

Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten

Door de verregaande digitalisering is iedere gemeente in grote mate afhankelijk van de betrouwbaarheid van haar informatievoorziening. Wanneer deze niet meer naar behoren functioneert, komen essentiële processen tot stilstand waardoor betrouwbare dienstverlening aan burgers en bedrijven niet meer gegarandeerd kan worden.

Wet- en regelgeving stellen tegelijkertijd steeds stringentere eisen aan de beveiliging van informatie. Voorbeelden hiervan zijn de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) en de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Op basis van deze wetgeving is de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG) opgesteld door KING in samenwerking met VNG.

Leergang Openbare Orde en Veiligheid

Heb je altijd al willen weten:

  • Welke organisaties betrokken zijn bij de afhandeling van een brand?
  • Netwerken van criminelen in kaart gebracht kunnen worden voor de bestrijding van fraude, witwassen en andere misdrijven?
  • Cybercriminaliteit bestreden kan worden?
  • Hoe internationaal wordt samen gewerkt om misdaad en terrorisme te bestrijden?
  • Wat er gebeurt met je aangifte en hoe succesvol de strafrechtketen is?
  • Welke problemen organisaties in het OOV domein hierbij ondervinden en wat de dominantie vraagstukken zijn?

Kortom, onderwerpen waarover je dagelijks leest in de krant of andere nieuwsmedia. Wil je daarnaast ook weten wat Capgemini doet om de betrokken organisaties te ondersteunen bij het veiliger maken van Nederland? Volg dan de leergang Openbare Orde en Veiligheid.