Openbare Orde en Veiligheid

Capgemini zorgt voor verbeterde, versnelde en efficiënte dienstverlening in o.a. de strafrecht- en immigratieketen. We doen dat in nauwe samenwerking met buitenlandse collega’s en de meest innovatieve oplossingen ter wereld. Opdrachtgevers zijn o.a. de Ministerie van Veiligheid & Justitie, Openbaar Ministerie, Nationale Politie, ministerie van Defensie en de Immigratie- en Naturalisatiedienst.

Visierapport Trends in Veiligheid

Trends in Veiligheid is een jaarlijks visierapport van Capgemini, waarin de belangrijkste ontwikkelingen worden geschetst in het domein van openbare orde en veiligheid.  In de nieuwe, achtste editie van Trends in Veiligheid wordt het thema ‘vertrouwen en wantrouwen in de digitale samenleving’ besproken.

De artikelen voor Trends in Veiligheid 2018 zullen zich (onder meer) richten op het AI, Smart Cities, Safe Cities, GDPR, Cloud shadow IT, cyber warfare en internationale samenwerking.

Kijk voor meer informatie op www.trendsinveiligheid.nl of download het gehele rapport op deze pagina.

Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten

Door de verregaande digitalisering is iedere gemeente in grote mate afhankelijk van de betrouwbaarheid van haar informatievoorziening. Wanneer deze niet meer naar behoren functioneert, komen essentiële processen tot stilstand waardoor betrouwbare dienstverlening aan burgers en bedrijven niet meer gegarandeerd kan worden.

Wet- en regelgeving stellen tegelijkertijd steeds stringentere eisen aan de beveiliging van informatie. Voorbeelden hiervan zijn de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) en de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Op basis van deze wetgeving is de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG) opgesteld door KING in samenwerking met VNG.

Leergang Openbare Orde en Veiligheid

Heb je altijd al willen weten:

  • Welke organisaties betrokken zijn bij de afhandeling van een brand?
  • Netwerken van criminelen in kaart gebracht kunnen worden voor de bestrijding van fraude, witwassen en andere misdrijven?
  • Cybercriminaliteit bestreden kan worden?
  • Hoe internationaal wordt samen gewerkt om misdaad en terrorisme te bestrijden?
  • Wat er gebeurt met je aangifte en hoe succesvol de strafrechtketen is?
  • Welke problemen organisaties in het OOV domein hierbij ondervinden en wat de dominantie vraagstukken zijn?

Kortom, onderwerpen waarover je dagelijks leest in de krant of andere nieuwsmedia. Wil je daarnaast ook weten wat Capgemini doet om de betrokken organisaties te ondersteunen bij het veiliger maken van Nederland? Volg dan de leergang Openbare Orde en Veiligheid.

cookies.

Door verder te navigeren op deze website accepteert u het gebruik van cookies.

Sluiten

Sluit cookie informatie