Identity & Access Management

Het invoeren van zogenaamde SMACT-technologieën (sociale media, mobiele oplossingen, analyseoplossingen, de cloud en ‘internet van de dingen’) als onderdeel van uw digitale transformatie wil nog niet zeggen dat gevoelige gegevens en andere bedrijfsmiddelen nieuwe risico’s lopen. Met onze diensten voor identiteits- en toegangsbeheer, ook wel IAM-diensten genoemd, kunt u risico’s op het gebied van cyberbeveiliging beheersen en controle krijgen over de nieuwe manieren van werken.

Uw eerste linie van cyberverdediging

Wanneer u met steeds meer klanten, zakenpartners en derden verbonden raakt, groeit het bereik van de identiteit van uw bedrijf navenant mee. Uw IAM-infrastructuur wordt de nieuwe voordeur van waaruit ze toegang tot uw bedrijfsmiddelen verkrijgen. De efficiency en effectiviteit ervan is van doorslaggevend belang voor uw bedrijfsvoering en vormt de hoeksteen van uw cyberbeveiliging. De infrastructuur moet uw bedrijfsmiddelen beschermen terwijl werknemers zich via verschillende apparaten en vanaf verschillende locaties toegang willen verschaffen tot werkgerelateerde toepassingen. De IAM-infrastructuur moet dan uw eerste linie van cyberverdediging vormen om beschermd te blijven.

De juiste mensen en middelen op het juiste moment

IAM is cruciaal voor de bedrijfsvoering. Met IAM kunt u het delen van identiteitsgegevens tussen nieuwe, op de consument gerichte toepassingen beveiligen. Verder kunt u interne risico’s beheersen en uw onderneming beschermen tegen cyberaanvallen. Dit betekent dat de juiste mensen op het juiste moment toegang krijgen tot de juiste middelen.

Onze transformatieve benadering in combinatie met de juiste mensen binnen uw bedrijf zorgt voor een geslaagde implementatie van IAM.

Wij helpen u om uw IAM-strategie te bepalen en leveren de volgende diensten:

  • Registratie en authentificatie van gebruikers
  • Beheer van gebruikersrechten
  • Controle op de toegang tot bedrijfsmiddelen
  • Toezicht op gebruikersactiviteiten

Wereldwijde IAM-expertise die digitale transformatie verwezenlijkt

We hebben wereldwijd in de afgelopen vijf jaar aan meer dan 40 belangrijke IAM-opdrachten gewerkt die ons een uniek inzicht in het IAM-landschap hebben gegeven. Organisaties hebben er al voor gekozen om met ons samen te werken voor het verkrijgen van inzicht in hun IAM-uitdagingen en het ontwikkelen van een visie, strategie, plan voor afstemming van bedrijfsprocessen en businesscase voor hun organisatie.

We werken samen met alle belangrijke IAM-leveranciers en nemen de bedrijfsverandering, technische implementatie en integratie met de beste IAM-maatwerkoplossing op basis van de specifieke behoeften van elke klant, op ons. We verwezenlijken IAM als onderdeel van een evenwichtige, pragmatische benadering voor het beschermen van digitale bedrijfsmiddelen.