Werklastanalyse

Transformeer uw applicatieportfolio met een ‘cloud-first’ benadering om de kosten sterk te verlagen en de flexibiliteit en wendbaarheid van uw IT te vergroten. Wij analyseren uw applicatieportfolio om te bepalen hoe u uw bedrijfsdoelstellingen het best kunt ondersteunen met cloudgebaseerde applicaties en hoe u maximaal profijt kunt hebben van het overbrengen van werklasten naar de cloud.

Welke Apps zou u naar de cloud moeten verplaatsen?

Wanneer uw cloudstrategie en uw doelstellingen eenmaal vastgelegd zijn, bestaan de volgende stappen uit een risico-batenanalyse van de migratie van uw applicaties naar de cloud, het opstellen van de business case en het bepalen van het juiste migratiepatroon en de juiste cloudarchitectuur.

Sommige applicaties kunnen simpelweg opnieuw worden gehost op een geschikt cloudplatform. Voor andere applicaties moet de software worden aangepast, van beperkte re-factoring tot en met volledig herschrijven. Weer andere applicaties kunnen worden vervangen door SaaS of door nieuwe, cloudspecifieke applicaties. Het is voor veel organisaties een uitdaging om te bepalen waar ze moeten beginnen met deze transitie. Welk migratiepatroon en welke cloudarchitectuur zijn de juiste voor u?

Een op werklasten gerichte aanpak

Wij maken een gestructureerde, methodische en cloud-agnostische analyse van uw applicaties, waarbij we een snel rendement mogelijk maken door al in een vroeg stadium zicht te geven op laaghangend fruit en de verwachte terugverdientijd (ROI). De door ons bijeengebrachte gegevens ondersteunen goed gefundeerde beslissingen over:

  • Geschiktheid voor de cloud: selectie van applicaties voor migratie op basis van hun complexiteit, bedrijfswaarde en gevoeligheid
  • Cloudopties: selectie van een cloudbestemming (publieke of private IaaS, PaaS, SaaS) met tools om de prestaties van een applicatie in een bepaalde cloudomgeving te voorspellen en het juiste migratiepatroon te bepalen
  • Businesscase: aantonen van de bedrijfswaarde van het rationalisatiemodel
  • Proof-of-concept-planning: migratiepatronen bepalen en een eerste routekaart voor de migratie opstellen.

Wij realiseren uw ‘cloud-first’ applicatieportfolio

Onze klanten vertrouwen op onze werkwijze, waarmee we hen in onderlinge samenwerking helpen een ‘cloud-first’ benadering in te voeren die aansluit op hun cloudambities, IT-landschap en applicatiekenmerken. Door middel van automatische gegevensverzameling en onze eigen rangschikkings- en scoretools kunnen we een snelle en complete applicatie-analyse opstellen.

Voor een wereldwijd opererend concern hebben we 400 applicaties naar de cloud gemigreerd en daarmee in twee jaar tijd een kostenbesparing van 50% gerealiseerd. Bovendien hebben we door het ontwerpen van gestandaardiseerde patronen de responsiviteit van de IT verbeterd: de uitroltijd is teruggebracht van drie maanden tot enkele dagen.

Neem contact op met onze Cloud Choice-experts voor meer informatie over het transformeren van uw applicatieportfolio met een ‘cloud-first’ benadering.