Ga direct naar inhoud
'ik wilde mijn comfortzone vergroten, en dat is gelukt'

'ik wilde mijn comfortzone vergroten, en dat is gelukt'

Eda Goksoy Kalaycilar

Experienced professionals

Manufacturing and Operations Engineering

capgemini-engineering
capgemini-engineering

[ENGLISH BELOW]

Zichzelf blijven uitdagen, dat is de grootste drijfveer van Eda Goksoy Kalaycilar. Toen ze de kans kreeg om te verhuizen naar Nederland voor een baan als senior projectmanager, hoefde ze daar dan ook niet lang over na te denken. 

‘In Turkije studeerde ik aan de Middle East Technical Unversity, een van de best aangeschreven universiteiten voor engineers. Na mijn bachelor Industrial Engineering startte ik met een master en werkte ik daarnaast als projectmanager bij een groot hightechbedrijf. Al snel wist ik dat ik me verder wilde ontwikkelen en begon ik met een PhD. Dat was een heel drukke tijd, want ik werkte ook fulltime én werd moeder. Overdag had ik mijn baan en ’s nachts werkte ik aan mijn thesis. Slopend, maar zoals ik vaak zeg: what doesn’t kill you, makes you stronger.’

Taalbarrières en cultuurverschillen

‘Toen ik mijn PhD op zak had, was ik toe aan iets nieuws. Ik miste uitdaging in mijn baan en droomde ervan om mijn comfortzone te vergroten. Heel toevallig werd ik door Capgemini benaderd via LinkedIn. Het sollicitatiegesprek en de verhalen van een vriend die bij Capgemini werkte, maakten me enthousiast. Het klonk als een bedrijf waar ik mij verder kon ontwikkelen. Met mijn familie had ik het er natuurlijk uitgebreid over. Zo’n grote stap zou niet alleen voor mij, maar ook voor mijn man en zoontje grote gevolgen hebben. Toch dachten we al snel: we gaan ervoor.’

‘Wennen aan ons nieuwe leven bleek makkelijker dan gedacht. Mijn man vond binnen twee maanden een baan bij een hightechbedrijf, mijn zoontje zit op zijn plek op de internationale school en er wonen hier veel vrienden uit Turkije. En het vergroten van mijn comfortzone? Dat is gelukt. Als senior projectmanager leid ik een groot internationaal project. Dat betekent: taalbarrières, cultuurverschillen – en een heleboel brandjes blussen voordat ze escaleren. Precies de uitdaging die ik zocht. Het is de verhuizing dus helemaal waard geweest.’

Aanmoediging genoeg

‘Wat dit werk zo leuk maakt? De omgeving waarin ik werk. Je wordt hier aangemoedigd om initiatief te nemen en problemen op eigen kracht op te lossen. Het maakt me trots als ik zélf een oplossing voor de klant bedenk. Daarnaast is de communicatie met collega’s heel goed. Dat maakt het ook zo fijn om samen te werken. Natuurlijk kent mijn werk ook uitdagingen. Zo is het soms lastig om aan de behoeften van klanten te voldoen. En al die ballen tegelijk hooghouden, is niet altijd makkelijk. Gelukkig houd ik ervan om veel tegelijk te doen. Misschien omdat ik het ook in mijn privéleven gewend ben.’ 

‘Het grootste verschil met mijn oude baan in Turkije is de internationale omgeving. Ik schakel nu met mensen met veel verschillende nationaliteiten. Capgemini is geen hiërarchisch bedrijf; het is echt een platte organisatie. Ik vind dat alleen maar goed, want daardoor heb je veel meer vrijheid. Je mening doet ertoe.’

Over de grens

‘Mijn ouders hebben me altijd aangemoedigd om uit mijn comfortzone te stappen. Toen ik vijftien was woonde ik in dezelfde stad als mijn familie, maar doordeweeks verbleef ik met mijn vrienden in de slaapzaal van mijn middelbare school. Daardoor groeide ik snel op en leerde ik zelf beslissingen nemen. Tijdens mijn bachelor en vervolgstudies werd ik nog zelfstandiger. Mijn zoontje probeer ik hetzelfde mee te geven. Daarom leek het me voor hem ook goed om een nieuw leven te starten. Hij leert nu twee nieuwe talen – Engels en Nederlands. Ook krijgt hij veel nieuwe vrienden en vergroot hij zijn comfortzone.’

‘Wat de toekomst mij brengt, weet ik niet. Zo lang ik maar word uitgedaagd. Eén ding is zeker: Capgemini is gericht op groei. Er zijn hier dus kansen genoeg voor me. Ik zou graag meer verantwoordelijkheid willen en mijn skills verder willen verbeteren. Dat dat gaat lukken, daar twijfel ik niet aan. Want ik weet nu: zelfs door landsgrenzen laat ik me niet tegenhouden.’ 

Wil jij net zoals Eda je comfortzone vergroten?


‘I wanted to expand my comfort zone, and I did’

Finding new challenges is Eda Goksoy Kalaycilar’s main motivation. So when she had the chance to move to the Netherlands for a job as a Senior Project Manager, she didn’t have to think about it for long.

‘In Turkey, I studied at the Middle East Technical University, one of the most respected universities for engineers. After my Bachelor’s in Industrial Engineering, I started on a Master’s degree and worked as a Project Manager at a big high-tech firm. It wasn’t long before I decided to continue my development with a PhD. That was a really busy time, because I worked full-time, and I also became a mother. I worked at my job during the day, and worked on my thesis at night. It was draining, but as I often say: what doesn’t kill you, makes you stronger.’

Language barriers and cultural differences

‘Once I’d earned my PhD, I was ready for something new. I missed a challenge in my job, and I dreamt of expanding my comfort zone. Around that time, Capgemini approached me via LinkedIn. The job interview and the stories I heard from a friend who worked at Capgemini made me excited. It sounded like a company where I could continue my development. Of course, I talked about it a lot with my family. Such a big step wouldn’t just have major consequences for me, but for my husband and son as well. But we quickly agreed: let’s do it!’

‘It was easier to get used to our new life than I’d expected. My husband found a job at a high-tech company within two months, my son is happy at the international school, and a lot of my friends from Turkey live here. And I also managed to expand my comfort zone. As a Senior Project Manager, I lead a large international project. That means: language barriers, cultural differences – and putting out a lot of little fires before they escalate. Exactly the challenge I was looking for. It was worth everything we went through with the move.’

Enough encouragement

‘What makes this job so enjoyable? The environment I work in. You’re encouraged to take the initiative here, and to solve problems on your own. It makes me proud when I come up with a solution for the client myself. Plus, the communication with my colleagues is great. That makes it so pleasant to work together. My work also has challenges, of course. For example, sometimes it’s difficult to meet the clients’ needs. And it’s not easy to keep all the balls in the air at the same time. But fortunately, I love doing a lot of things at the same time. Maybe because I’m used to it in my private life.’

‘The main difference with my old job in Turkey is the international environment. I get to deal with people from a lot of different nationalities. Capgemini isn’t a hierarchical company; it’s truly a horizontal organization. I think that’s a good thing, because it gives you much more freedom, and your opinion really does matter.’

Across the border

‘My parents always encouraged me to get out of my comfort zone. When I was 15, I lived in the same city as my parents, but during the week I stayed in the dormitory with my friends. So I grew up fast, and I learned to make decisions for myself. I became even more independent during my studies. Now, I try to give my son the same upbringing, so I thought it would be good for him to start a new life too. He’s learning two new languages – English and Dutch – he’s making a lot of new friends, and he’s expanding his comfort zone.’

‘I don’t know what the future will bring, and I don’t care, as long as it involves a challenge. But one thing is certain: Capgemini is focused on growth. So there are plenty of opportunities here for me. I’d like to gain more responsibility, and I’d like to continue improving my skills. That will happen, I have no doubt, because now I know that not even international borders can stop me.’

Would you like to expand your comfort zone, like Eda?