Ga direct naar inhoud
'de wens van de klant is nu mijn wet'

'de wens van de klant is nu mijn wet'

Majda Chouaibi

Experienced professionals

Business Analysis

[ENGLISH BELOW]

Van een baan als bedrijfsjurist naar een carrière als business analist. Dat klinkt als een flinke omslag. Majda Chouaibi denkt daar anders over: ‘Ik zie veel overeenkomsten tussen het werk.’

‘Mijn hele leven wil ik al mensen helpen. Dat komt denk ik omdat ik mij vroeger altijd een vreemde eend in de bijt voelde. Omdat ik afweek van de gangbare norm, werd ik op de basisschool en middelbare school vaak anders behandeld. Hierdoor heb ik een groot rechtvaardigheidsgevoel ontwikkeld.’

‘In Utrecht heb ik hbo-rechten gestudeerd met de specialisatie tot bedrijfsjurist. Na mijn studie heb ik als arbeidsjurist en letselschadejurist gewerkt. Door het coronavirus ging ik nadenken of ik mijn werk nog wel leuk vond. Mijn juridische hart klopte nog altijd voor de cliënt, maar ik merkte dat ik zaken meer op de automatische piloot ging behandelen. Dat is funest voor belangenbehartiging, want zo kan je je niet maximaal inzetten voor de cliënt. De verbinding met vak raakte ik kwijt. Daardoor raakte ik als jurist en persoon met een winnaarsmentaliteit gefrustreerd.’

Verbaasde LinkedIn-reacties

‘Toen ik erover nadacht wat ik leuk vind om te doen, wist ik het al snel: in oplossingen denken. Door de enthousiaste verhalen van een vriendin kwam ik bij Capgemini terecht. Nu werk ik als business analist. Als een opdrachtgever nieuwe software wil implementeren, analyseer ik hoe we daar het beste naartoe kunnen werken. Ook houd ik me bezig met procesverbetering. Ik kijk welke stappen overbodig zijn, hoe het efficiënter kan. Nu ben ik bezig met een migratieproject. De opdrachtgever wil zijn data verplaatsen van plaats A naar B. Ik achterhaal de wensen en geef die door aan de developers. Zij bouwen hier vervolgens een tool voor.’

‘Op LinkedIn stroomden de reacties binnen op mijn nieuwe baan. Van ‘Wat doe jij bij een ICT-detacheerder?’ tot ‘Jij bent toch geen ICT’er?’ Ik vind deze overstap helemaal niet gek, zie zelfs veel overeenkomsten tussen mijn vorige werk. Als business analist komt het ook aan op analyseren, strategisch denken en snel tot de kern van het probleem komen. De wens van de klant is alleen nu mijn wet. Dat je met een baan in de ICT codes moet produceren en websites moet bouwen, is een groot misverstand. Het is zoveel meer dan dat.’

Altijd blijven leren

‘Het mooie van Capgemini is dat ze naar de mens zelf kijken. Op basis daarvan kan je je eigen loopbaan uitstippelen. Voor mij werkt dat heel goed. Mijn leergierigheid wordt beloond door het onbeperkte aantal trainingen die ik kan volgen. Pas heb ik de training voor scrum master gevolgd omdat ik leiding wil geven en mensen wil motiveren. Ik wil ze helpen hun intrinsieke motivatie zo goed mogelijk om te zetten in actie. Dat sluit aan bij de pay-off van Capgemini: ‘Get the future you want’. Het gevoel dat je alles kan bereiken wat je wil, wil ik overbrengen op mijn team.’

‘Als je je rusteloos voelt, affiniteit hebt met ICT en je herkent in een vacature van Capgemini, is mijn advies: spring! Dat onderbuikgevoel is een teken dat het tijd is voor een volgende stap. Bang voor koudwatervrees hoef je bij Capgemini niet te zijn. Als ze in je geloven, gaan ze een langdurige relatie met je aan. Het zijn dus geen loze woorden, maar je bouwt echt samen aan de toekomst.’

Inspireert het verhaal van Majda jou ook tot een carrière in de ICT?


‘My client’s wish is law’

From a job as a corporate attorney to a career as a business analyst. That sounds like a big transition. But Madja Chouaibi disagrees: “I see so many similarities between the two careers.”

“I’ve wanted to help people my whole life. That’s probably because I always felt left out when I was younger. I wasn’t like all the rest of the kids, so I was often treated differently at school. That gave me a strong sense of justice.”

“I studied Law in Utrecht, with a specialism in corporate law. After my studies, I worked as a labor attorney and personal injury attorney. But the coronavirus pandemic made me think about whether I still enjoyed my work. My attorney’s heart still beat for the client, but I noticed that I was dealing with more and more cases on ‘automatic pilot’. That’s terrible in terms of advocacy, because you’re not giving the client 100% of your effort. I was losing touch with the profession, and that was frustrating to me as a person and attorney with a winner’s mentality.”

Astonished LinkedIn reactions

“When I was thinking about what I enjoy doing, I knew that it involved thinking in terms of solutions. One of my friends always had enthusiastic stories about working at Capgemini. So now I work there as a business analyst. When a client wants to implement new software, I analyse the best way to work towards that goal. I also work on improving processes. I examine which steps are unnecessary, and how the process can be made more efficient. Now I’m working on a migration project. The client wants to transfer his data from location A to location B. My job is to collect everyone’s preferences and pass them on to the developers so they can build a tool for them.”

“Astonished replies started to flood in when I posted my new job on LinkedIn. From ‘What are you doing at an ICT temp services company?’ to ‘But you’re not an ICT person?’ I don’t think the switch is that strange, and it even has some similarities with my previous work. As a business analyst, I also have to analyze, think strategically and quickly get down to the core of the problem. But now my client’s wish is the law. It’s a big misunderstanding that a job in ICT means writing code and building websites. It’s so much more than that.”

Constantly learning

“The great thing about Capgemini is that they take the individual into consideration. You can then plan out your own career. That works really well for me. My natural curiosity is rewarded by the unlimited number of training courses I can attend. I recently completed the training for Scrum Master, because I want to lead and motivate people. I want to help them put their own intrinsic motivation into action. That also ties in to Capgemini’s payoff: ‘Get the future you want’. I want to give my team the feeling that they can achieve anything they want.”

“If you’re feeling restless, have an affinity with ICT, and see yourself in a Capgemini job opening, then my advice is: go for it! That gut feeling is a good sign that you’re ready for the next step. You don’t have to be afraid of jumping off the deep end at Capgemini. If they believe in you, then they’ll invest in a long-term relationship. Those aren’t just empty words; you’ll really be building the future together.”

Does Majda’s story inspire you to try a career in ICT?