Wnioski z raportu o testowaniu ciągłym oprogramowania

Firmy powinny wdrożyć procesy ciągłego testowania dla zapewniania jakości, aby utrzymać sprawność biznesową, stwierdza nowy raport Capgemini.

Publish date:

Paryż, 31 marca 2020 r. – Firmy powinny dążyć do przejścia na kompleksowe, ciągłe testowanie oprogramowania, aby zachować miejsce na konkurencyjnym rynku, zgodnie z nowym raportem opublikowanym przez Capgemini i Sogeti, we współpracy z Broadcom Inc.

Raport, który opiera się na danych z ankiety przeprowadzonej wśród 500 osób odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji w dziedzinie informatyki korporacyjnej, ujawnia, że dla większości firm dużym wyzwaniem jest dostosowanie procesów zapewniania jakości i testowania do zwinnego sposobu pracy. Sedno problemu polega na tym, że organizacje mają trudności z częstym i szybszym wdrażaniem dużej liczby zmian w trakcie produkcji, przy jednoczesnym wdrożeniu odpowiedniego, ciągłego i szybkiego procesu walidacji w celu uniknięcia poważnych problemów w produkcji. W przypadku braku takiej równowagi zagrożone są wyniki biznesowe i wzrost.

Raport wskazuje, że bez pełnego wdrożenia ciągłego testowania oprogramowania, przedsiębiorstwa osiągną punkt, w którym nie będą w stanie sprostać potrzebom klientów, którzy będą szukać bardziej skutecznych i sprawnych rozwiązań.

Podczas gdy większość (55%) ankietowanych przedsiębiorstw wdraża obecnie ciągłe testowanie oprogramowania, to powolny wzrost dojrzałości w tym zakresie (w porównaniu do ubiegłego roku) wskazuje na to, że jest to najważniejsze wyzwanie do pokonania.

Aż 56% organizacji przyznało, że ma do czynienia z problemami związanymi z testami in-sprintowymi. Respondenci stwierdzili, że 44% ich zespołów poświęca 44% czasu na poszukiwanie, zarządzanie i generowanie danych testowych, podczas gdy 36% stwierdziło, że ich zespoły poświęcają ponad połowę czasu na budowanie i zarządzanie środowiskami testowymi. Większość respondentów (62%) twierdzi, że ma trudności ze znalezieniem wykwalifikowanych specjalistów do budowania strategii ciągłego testowania oprogramowania, a jedna trzecia twierdzi, że korzystanie z rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji w zakresie testowania jest priorytetem.

Problemy te są spotęgowane przez fakt, że większe zespoły napotykają na utrudnienia związane z pracą na dotychczasowych systemach i aplikacjach, co może sprawić, że stosowanie nowych sposobów pracy stanie się sporym wyzwaniem. Aby pokonać te trudności, firmy muszą skoncentrować się na wdrożeniu inżynierii jakości w obszarze Agile i DevOps.

„Ciągłe testowanie oprogramowania jest najważniejszym elementem dla uzyskania przewagi konkurencyjnej w środowisku, w którym firmy muszą dostarczać produkty coraz szybciej na rynek, aby zachować ich aktualność. Organizacje muszą przyspieszyć w inwestowanie w umiejętności inżynierskie w zakresie jakości i ciągłego testowania rozwiązań w swoich zespołach Agile i DevOps, aby zapewnić, że wdrażanie Agile na dużą skalę nie zawiedzie„, powiedział Mark Buenenen, globalny lider w dziedzinie cyfrowego zapewnienia jakości i usług inżynierskich w Grupie Capgemini. 

W raporcie podkreślono szereg elementów, które przedsiębiorstwa mogą uwzględnić w obszarze ciągłego testowania oprogramowania:

Wykorzystywanie bardziej inteligentnych rozwiązań

Zgodnie z raportem, zespoły muszą w większym stopniu korzystać z inteligentnych rozwiązań, aby upewnić się, że wybierają właściwe przypadki testowe i dokonują prawidłowej walidacji. Obecnie tylko 42% wykorzystuje sztuczną inteligencję (AI) do analizy prognostycznej, tylko 36% wykorzystuje pokrycie kodem, a 39% wykorzystuje analitykę z operacji.

Inwestycje w umiejętności zapewniania jakości

Aby wykorzystać te inteligentne rozwiązania, przedsiębiorstwa muszą inwestować w nowe umiejętności, w tym wiedzę na temat procesów biznesowych, automatyzacji, analizy danych i uczenia się maszynowego. Większość respondentów (62%) stwierdziła, że ma trudności ze znalezieniem wykwalifikowanych specjalistów do budowania strategii ciągłego testowania oprogramowania. Jedna trzecia respondentów stwierdziła, że rozwijanie umiejętności w zakresie testowania systemów AI jest priorytetem.

Organizacja i środowisko testowe

36% respondentów stwierdziło, że ponad połowę czasu poświęca na zarządzanie środowiskami testowymi – taki sam odsetek, jak w roku ubiegłym. Firmy muszą przyjąć inne podejście, powołując się na raport, budując środowiska testowe, które mogą być wydzielane, replikowane, likwidowane i zarządzane na skalę. Będzie to obejmowało takie praktyki jak dostarczanie usług w chmurze (obecnie korzysta z nich 53% respondentów), wirtualizację usług (45%) oraz konteneryzację (37%).

„Ciągła jakość ma kluczowe znaczenie dla Agile, DevOps i Digital Transformation. Poza uczynieniem z automatyzacji testów priorytetu, organizacje muszą również pomyśleć o włączeniu jakości do każdej fazy cyklu życia ich oprogramowania. Wymaga to nowoczesnych, przyjaznych dla programistów, napędzanych przez AI narzędzi, które sprawiają, że stała jakość jest łatwa do zaadoptowania i stosowania w praktyce przez każdego interesariusza i każdy zespół – od biznesu po użytkowników technicznych.” – powiedział Sushil Kumar, szef DevOps and Continuous Testing Business, Enterprise Software Division, Broadcom.

Przejdź tutaj, bu pobrać raport.

Metodologia 

Sprawozdanie gromadzi dane z badań i wypowiedzi ekspertów w celu nakreślenia wyzwań i potencjalnych zmian w podejściu i do przekształcenia praktyk w zakresie testowania w erze Agile i DevOps. Jest on oparty na przemyślanych opiniach kilku ekspertów tematycznych z Capgemini, Sogeti i Broadcom, popartych wynikami globalnego badania przeprowadzonego wśród 500 osób, podejmujących decyzje w zakresie funkcjonowania IT, pracujących dla firm i organizacji sektora publicznego w ośmiu różnych regionach.

O Capgemini i Sogeti

Capgemini to światowy lider w dziedzinie doradztwa, usług technologicznych i transformacji cyfrowej. To wielokulturowa organizacja licząca ponad 220 000 pracowników zatrudnionych w 40 krajach. Naszym celem jest wprowadzanie czołowych i innowacyjnych rozwiązań dla klientów na całym świecie, opierając się na 50-letniej tradycji i szerokiej wiedzy branżowej. Grupa odnotowała światowy przychód na poziomie 14,1 mld EUR (2019). W Polsce Capgemini działa od 1996 roku i jest największym zagranicznym inwestorem z sektora nowoczesnych usług biznesowych w naszym kraju. Nasze centra biznesowe są zlokalizowane w Krakowie, Katowicach, Wrocławiu, Poznaniu, Opolu, Warszawie i Lublinie.

Zapraszamy na stronę www.capgemini.com

Sogeti stanowi część grupy Capgemini, działa w ponad 100 lokalizacjach na całym świecie. Ściśle współpracując z klientami i partnerami, aby w pełni wykorzystać możliwości technologii, Sogeti łączy zwinność i szybkość wdrażania, aby dostosować innowacyjne, przyszłościowe rozwiązania w dziedzinie cyfrowej kontroli i testowania, chmury i bezpieczeństwa cybernetycznego, które oparte są na sztucznej inteligencji i automatyzacji. Dzięki praktycznemu podejściu „value in the making” i pasji do technologii, Sogeti pomaga organizacjom realizować ich biznesowe ambicje z dużą precyzja i szybkością.

Zapraszamy na www.sogeti.com

Continuous quality assurance_News...

Wielkość pliku: 176,57 KB File type: PDF