Capgemini na Światowym Szczycie Klimatycznym

Światowy Szczyt Klimatyczny 2019: Capgemini Invent przedstawi koncepcję na temat innowacji jakie organizacje powinny wprowadzać do 2030 roku

Publish date:

Paryż, 3 grudnia 2019 r. – Capgemini Invent, część grupy Capgemini, przedstawi swoje spostrzeżenia na temat tego, jak przedsiębiorstwa mogą zmienić sposób, w jaki działają w ramach globalnego systemu gospodarczego w nadchodzącej dekadzie, aby zrealizować cele Międzyrządowego Zespołu do spraw Zmian Klimatu (IPCC) Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jako pierwszy partner globalny, Capgemini Invent dołączy do innych międzynarodowych organizacji podczas Światowego Szczytu Klimatycznego (World Climate Summit) w Madrycie 8 grudnia 2019 roku. Dyskusje skupią się na strategiach osiągnięcia 45% redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. i zerowej emisji do połowy tego stulecia.

Dyrektorzy z całej Grupy Capgemini będą uczestniczyć w dyskusjach panelowych na temat elektrycznej mobilności na świecie i budowania bardziej inteligentnych miast, a dyrektor generalny Capgemini Invent, Cyril Garcia, przedstawi finalne przesłanie pt.: „Biznes w 2030 r. – Niwelowanie luki w finansach i technicznych możliwościach sprostania wyzwaniom zmian klimatycznych”.

„Żadna organizacja nie będzie rozwijać się długotrwale po 2030 r. bez wbudowanej w jej rdzeń idei zrównoważonego rozwoju, dlatego musimy zacząć projektować i budować ekosystemy z powiązanymi platformami technologicznymi, dzieląc się informacjami już dziś, a nie jutro„, powiedział Cyril Garcia, Dyrektor Generalny Capgemini Invent i członek Zarządu Grupy. „Skala transformacji wymaganej do przeciwdziałania zmianom klimatycznym w każdym sektorze biznesowym jest znacząca, a osiągnięcie koniecznej redukcji emisji dwutlenku węgla musi znacznie wykraczać poza jego przyrost. Wiąże się to z koniecznością radykalnej zmiany biznesu. Osiągnięcie tego celu będzie wymagało nowego sposobu myślenia, nowych strategii, innowacyjnych nowych modeli biznesowych oraz przyjęcia nowych technologii, powiązanych ze sobą platform i ekosystemów partnerskich. To wszystko jest wykonalne, ale nie ma czasu do stracenia”.

Podczas szczytu Capgemini Invent podzieli się również niedawno opublikowanym raportem „Zrównoważona rewolucja biznesowa 2030” (Sustainable Business Revolution 2030), w którym omówiono sytuację kryzysową, związaną z klimatem i wyzwania dla przedsiębiorstw, czyli: modyfikację aktualnych modeli biznesowych poprzez zmianę sposobu postępowania z technologiami; wpływ ekosystemów partnerskich na działalność; oraz wizję sektorów motoryzacyjnego, energetycznego i mobilności na rok 2030. Dokument zawiera szereg studiów przypadku z pracy dla klientów Grupy Capgemini, które dotyczyły tych kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem. Na przykład Grupa SK, konglomerat telekomunikacyjny, współpracowała z Capgemini Invent nad wizją przyszłości w perspektywie 30 lat.

Ian Huh, starszy wiceprezes SK Telecom, powiedział: „Grupa SK jest zdeterminowana, aby wykorzystać możliwości, które wiążą się z połączeniem energii, telekomunikacji i dużych wolumenów danych. Badania Capgemini Invent i propozycje transformacyjnych innowacji w SK Group można zastosować do każdego elementu łańcucha wartości energetycznej, rozpoczynając od zapotrzebowania i efektywności energetycznej do sieci baterii w domach, mikrosieci i ogólnego zapotrzebowania w świecie, w którym oczekuje się potrojenia zapotrzebowania na energię do 2050 roku. Zidentyfikowaliśmy wiele obszarów transformacji z możliwością zapoczątkowania nowych modeli biznesowych, które będą stanowić źródło informacji dla działań innowacyjnych SK w 2020 roku i w przyszłości”.

Prelegenci z Grupy Capgemini wezmą udział w kilku kolejnych panelach podczas szczytu:

Building Smart Cities – The Role of Net- Zero Technologies

10:00 – 11:00

Speaker: Florent Andrillon, Energy Transition Global Lead, Capgemini Invent

Electrifying Mobility – On the Road towards Zero-Emission Transportation

13:30 – 14:30

Speaker: Markus Winkler, Group Head of Automotive & Mobility, Capgemini Group

Closing Session: Business for 2030 – Bridging the Gap in Finance and Technical Capacity Necessary to Meet the Challenges of Climate Change

17:00 – 18:00

Keynote: Cyril Garcia, CEO, Capgemini Invent

Capgemini Invent jest integralną częścią i marką Grupy Capgemini zajmującą się innowacjami cyfrowymi, doradztwem i transformacją, pomagając dyrektorom zarządzającym dużych przedsiębiorstw i organizacji w budowaniu biznesu przyszłości. Zespół Capgemini Invet składa się z ponad 7000 osób, które są zlokalizowane w ponad 30 biurach i 25 studiach kreatywnych na całym świecie. Zespół ten łączy strategię, technologię, naukę o danych i kreatywne projektowanie z głęboką wiedzą branżową, w celu opracowania nowych rozwiązań cyfrowych i modeli biznesowych przyszłości.

Capgemini to światowy lider w dziedzinie doradztwa, usług technologicznych i transformacji cyfrowej. To wielokulturowa organizacja licząca ponad 200 000 pracowników zatrudnionych w 40 krajach. Naszym celem jest wprowadzanie czołowych i innowacyjnych rozwiązań dla klientów na całym świecie, opierając się na 50-letniej tradycji i szerokiej wiedzy branżowej. Grupa odnotowała światowy przychód na poziomie 13,2 mld EUR (2018). W Polsce Capgemini działa od 1996 roku i jest największym zagranicznym inwestorem z sektora nowoczesnych usług biznesowych w naszym kraju. Nasze centra biznesowe są zlokalizowane w Krakowie, Katowicach, Wrocławiu, Poznaniu, Opolu, Warszawie, a od 2019 roku również w Lublinie.

Po więcej informacji o Grupie Capgemini zapraszamy na stronę www.capgemini.comPeople matter, results count.

Więcej informacji o Capgemini Invent:
www.capgemini.com/pl-pl/service/invent/

Patrzymy w przyszłość z Capgemini Invent

Capgemini_WCS_News

Wielkość pliku: 102,45 KB File type: PDF