Capgemini zostaje Międzynarodowym Partnerem Nobla, aby wspierać innowacje i naukę na rzecz bardziej zrównoważonej przyszłości

Publish date:

Sztokholm (Szwecja) i Paryż (Francja), 12 listopada 2021 r. – Wspierając swoje długoterminowe zaangażowanie na rzecz innowacji i technologii, Capgemini ogłasza nawiązanie trzyletniego globalnego partnerstwa z organizacją Nobel Prize Outreach. Celem tej współpracy jest wsparcie innowacji i nauki, zgodnie z wizją i spuścizną Alfreda Nobla, a także uhonorowanie jego osiągnięć „dla dobra ludzkości”.

Laura Sprechmann, CEO Nobel Prize Outreach, Aiman Ezzat, CEO Capgemini oraz Vidar Helgesen, Executive Director Nobel Foundation w czasie podpisywania partnerstwa, 12 listopada, 2021 w Sztokholmie.
© Dan Lepp Nobel Prize Outreach

Capgemini dołącza do wybranej grupy Międzynarodowych Partnerów Nobla – pięciu firm, które napędzane są zaangażowaniem i pasją. Wszystko po to, by dzielić się wiedzą i doskonałością na całym świecie, inspirować ludzi ponad granicami i pokoleniami do angażowania się w naukę oraz by zwracać uwagę na największe problemy naszych czasów.

„Capgemini i Nobel Prize Outreach podzielają tę samą wizję innowacji jako fundamentu bardziej zrównoważonej i inkluzywnej przyszłości dla wszystkich” – mówi Aiman Ezzat, CEO Capgemini. „Nie mogę się doczekać, kiedy połączymy siły w celu wspierania badań i innowacji, inspirowania większej liczby ludzi na całym świecie i wcielania pomysłów w czyny”.

„Partnerstwo z Capgemini pozwoli pomysłom i wiedzy, które zostały docenione i nagrodzone Nagrodą Nobla, dotrzeć do szerszego grona odbiorców” – mówi Laura Sprechmann, CEO Nobel Prize Outreach. „Aby zmierzyć się z największymi wyzwaniami naszych czasów, musimy wzmocnić więzi między społecznością biznesową, politykami i środowiskiem naukowym”.

Międzynarodowy program partnerski Nobla jest prowadzony przez organizację Nobel Prize Outreach, której zadaniem jest szerzenie wiedzy o osiągnięciach nagrodzonych Nagrodą Nobla oraz pobudzanie zainteresowania nauką, literaturą i pokojem zgodnie z wizją i spuścizną Alfreda Nobla. Organizacja dociera do wielomilionowej publiczności na całym świecie poprzez wysokiej jakości produkcje w mediach, w tym poprzez oficjalną stronę internetową Nobelprize.org, podcast, Koncert Noblowski, a także serię interkontynentalnych, inspirujących wykładów z udziałem laureatów Nagrody Nobla.

Jako międzynarodowy partner Nobla, co najmniej do 2024 roku, Capgemini wykorzysta swoje doświadczenie w zakresie innowacji i technologii, aby wesprzeć bogaty program wydarzeń na całym świecie, zarówno w formie spotkań „na żywo”, jak i w formie cyfrowej. Obejmują one w szczególności Dialogi o Nagrodzie Nobla (Nobel Prize Dialogues) czyli regularne wydarzenia, podczas których laureaci Nagrody Nobla, naukowcy, studenci, wynalazcy, decydenci i inni wybitni myśliciele spotykają się z opinią publiczną, aby omówić rozwiązania najbardziej palących problemów na świecie.

Wydarzenia te mają na celu promowanie podejmowania decyzji opartych na faktach, stymulowanie dialogu i inspirowanie studentów, naukowców i decydentów na całym świecie do budowania zrównoważonej przyszłości zbudowanej na innowacjach, sprzyjającej włączeniu społecznemu. To wyjątkowe partnerstwo pokazuje, że firma Capgemini skupia się na wsparciu światowej klasy edukacji i szkoleń oraz przyczyniania się do wyłaniania przyszłych światowych liderów i talentów. Kolejne wydarzenie z cyklu Dialogi o Nagrodzie Nobla odbędzie się 16 listopada w Ameryce Łacińskiej. Sesja ta, zatytułowana „Zjednoczeni przez naukę”, zgromadzi pięciu laureatów Nagrody Nobla oraz 80 studentów z całego regionu Ameryki Łacińskiej i Karaibów, a jej celem będzie zbadanie, w jaki sposób nauka i naukowcy mogą najskuteczniej wywierać pozytywny wpływ na społeczeństwo. To wydarzenie online będzie publicznie dostępne.

 

Zastrzeżenie: organizacja Nobel Prize Outreach nie jest bezpośrednio ani pośrednio zaangażowana w proces nominowania lub wybierania laureatów Nagrody Nobla. Procedury te są ściśle poufne i regulowane przez instytucje przyznające Nagrodę Nobla.

Press release

Wielkość pliku: 154,60 KB File type: PDF

High-resolution photo

Wielkość pliku: 541,10 KB File type: JPEG image