BNP PARIBAS

Belangrijkste bevindingen

  • Uit onze analyse van de mondiale transactievolumes van niet-contante betalingen over 2015 blijkt dat de volumes in 2014-2015 met 11,2 procent zijn gestegen tot 433,1 miljard. Dit is de grootste groei in tien jaar. Twee regio’s waren met name verantwoordelijk voor deze stijging: Groeimarkt Azië met een stijging van 43,4% en Centraal Europa, het Midden-Oosten en Afrika (CEMEA) met een stijging van 16,4%.
  • Qua niet-contante transactievolumes steeg China in de top 10 naar de derde plaats met 38,1 miljard transacties. De opkomst van China wordt aangedreven door een groei van 63,2%. Deze groei is het resultaat van het toenemende succes van digitale betalingsinitiatieven in plattelandsgebieden en een verschuiving van contante naar mobiele betalingen bij de gebruikers van betaaldiensten.
  • Niet-contante transacties nemen in aantal toe nu dat regelgeving van overheidswege resulteert in een transformatie van betalingsprocessen, bedrijfsmodellen en betalingsoplossingen. Overheden hebben gekozen voor een transformatieve aanpak om de concurrentie en innovatie bij betaaldiensten te bevorderen. Belangrijke initiatieven van de wetgever en de betaalsector kunnen indrukwekkende resultaten opleveren op het gebied van standaardisatie en transparantie, en dit zal naar verwachting innovatieve klantenoplossingen verder stimuleren.
  • Een van de belangrijkste initiatieven van de wetgever en de betaalsector op dit gebied is de herziene Richtlijn Betaaldiensten II (RBD2), die in januari 2018 van kracht wordt. Hiermee zet Europa een belangrijke stap in de richting van een volledig interoperabele digitale markt. Dit zal naar verwachting verstrekkende gevolgen hebben voor banken, aanbieders van betaaldiensten, fintechbedrijven en grote ondernemingen. Bovendien inspireert Europa hiermee andere geografische gebieden om soortgelijke stimuleringsinitiatieven voor digitale transformatie van het betalingsverkeer te ontwikkelen.
  • Hoewel de deadline voor de overgang naar RBD2 door de wetgever is vastgelegd in nationale wetgeving is het overgangsproces niet erg transparant. Men vreest dat er tussen de nationale wetgevingen van EU-leden een gebrek aan synchronisatie zal ontstaan. Bovendien bestaat de vrees dat het stimulerende effect van de technische reguleringsnormen van RBD2, die een jaar tot anderhalf jaar na de invoering van RBD2 van kracht worden, verloren zou kunnen gaan.
  • Zonder een definitieve routekaart met oplossingen voor de RBD2-zorgpunten van belanghebbenden zullen sommigen van hen waarschijnlijk niet snel geneigd zijn grote stappen te zetten.
  • En wat betreft de ingewikkelde en dynamische regelgeving voor het betalingsverkeer in Azië-Pacific moeten CFO’s en financieel beheerders van ondernemingen voorzichtig door het doolhof van de regelgeving navigeren, back-to-back- of offshorefinanciering afzetten tegen de wisselkoersrisico’s en gebruikmaken van elektronische betaalmethodes.

The World Payments Report 2017 kan gedownload worden van: www.worldpaymentsreport.com.

Interactieve Website

WPR 2017

Ontdek de World Payments Report website. Daar vindt u:

  • Interactieve grafieken om voor meer dan 25 landen de niet-contante betaalvolumes te bekijken of te combineren met de betaalinstrumenten per regio of transacties per inwoner.
  • Meer informatie over PSD2 en trends zoals Open Banking, Betalingsanalyses, APIs, Clearing Connect, Mobiele betalingen, Cash- en liquiditeitsbeheer, en Payments Hub.

Infographic

WPR Inforgraphic

Contact

Meer weten? Neem contact met ons op: payments@capgemini.com.