AcUIty na amerykańskim rynku ubezpieczeń

AcUIty jest zautomatyzowanym rozwiązaniem, opartym na platformie internetowej, które umożliwia agencjom ubezpieczeniowym dla osób bezrobotnych na podjęcie szybkich i efektywnych działań, optymalizację procesów i minimalizację kosztów.

Optymalizacja systemu dla redukcji kosztów

Dzisiejsze agencje ubezpieczeń dla osób bezrobotnych (UI) stoją przed wyjątkowymi wyzwaniami. Coraz większa redukcja budżetów i malejąca stopa bezrobocia zmuszają agencje do coraz większych wysiłków za coraz mniejsze wynagrodzenie. Ponadto, przestarzałe technologie uniemożliwiają skuteczne administrowanie przepisami i regulacjami dotyczącymi ubezpieczeń.

Agencje potrzebują rozwiązania, które pozwala na centralizuję danych i redukcję kosztów, umożliwiając im skoncentrowanie się na zwalczaniu oszustw, optymalizacji systemu płatności i zapewnianiu wysokiej jakości obsługi klienta.

Automatyzacja dla poprawy wydajności

AcUIty oferuje samoobsługową internetową platformę dla wnioskodawców i pracodawców, która centralizuje dane dotyczące wydatków, świadczeń i odwołań.

Platforma zapewnia:

  • wysoki stopień automatyzacji, który rozwiązuje problemy bez interwencji człowieka;
  • wyszukiwanie zasobów i zarządzanie sprawami, co umożliwia pracownikom szybkie reagowanie na problemy związane z ubezpieczeniami;
  • zintegrowane źródła informacji on-line, które są niezwykle łatwo dostępne;
  • wdrożenie pojedynczej bazy danych, która integruje wszystkie dane dotyczące podatków, korzyści i odwołań.
  • architekturę systemu, która umożliwia użytkownikom wdrażanie zmian regulacyjnych bez konieczności tworzenia skomplikowanego oprogramowania.

Efektywne rezultaty

Zespół Capgemini, pracujący nad optymalizacją procesów dla agencji ubezpieczeniowych, składający się z ponad 100 ekspertów, korzystając z bogatego doświadczenia w obszarze doradztwa, zaoferował klientom efektywne i bardzo funkcjonalne rozwiązania.

Działania opytmalizacyjne wpłynęły na:

  • zmniejszenie liczby zaległych spraw o 80%;
  • zmniejszenie rocznych kosztów operacyjnych o 1,5 mln USD;
  • 75% wzrost dokładności danych;
  • 20% uwolnienie czasu pracy personelu, który mógł się skupić na innych usługach.