Ekonomiczna wartość otwartych danych według Capgemini Invent

Najnowsze badania pokazują, że otwarte dane są czynnikiem stymulującym gospodarkę

Publish date:

Paryż, 25 lutego 2020 r. – Capgemini Invent opublikowało dziś swój najnowszy raport na temat ekonomicznej wartości otwartych danych w Europie. Analiza “The Economic Impact of Open Data: Opportunities for value creation in Europe” podkreśla wymierne możliwości wynikające z wykorzystania otwartych danych, w tym zwiększenie wydajności, obniżenie kosztów oraz wspieranie celów społecznych i środowiskowych. Raport został przygotowany na wniosek Komisji Europejskiej w ramach Europejskiego Portalu Danych, prowadzonego przez Capgemini Invent[1].

Aktualny raport, opublikowany po raz pierwszy w 2015 roku, analizuje, w jaki sposób otwarte dane mogą tworzyć wartość ekonomiczną na wielu płaszczyznach. W tegorocznym raporcie stwierdzono, że open data może być wykorzystywana i przynosic korzyści w różnych sektorach, na różne sposoby i dla różnych użytkowników, takich jak przedsiębiorstwa, rządy i obywatele. W sprawozdaniu stwierdzono, że otwarte dane umożliwiają szybszy i łatwiejszy dostęp do większej ilości informacji, co pozwala na bardziej trafne podejmowanie decyzji. Najważniejsze wnioski z tego badania są następujące:

Wielkość rynku open data: Ustalenia oparte na dotychczasowej literaturze wskazują na wąski zakres wyników dotyczących wielkości rynku otwartych danych, jeśli porównać je z udziałem w PKB. W konserwatywnym scenariuszu wzrostu gospodarczego wielkość rynku otwartych danych dla UE-27+ osiągnie w 2025 r. poziom 199,51 mld EUR. W scenariuszu optymistycznym, w 2025 r. wyniesie on 334,20 mld EUR. Skutkuje to potencjałem wzrostu wynoszącym 134,69 mld EUR.

Zatrudnienie oparte na otwartych danych: Spodziewany jest również wzrost liczby osób zatrudnionych w związku z otwartymi danymi. Przewiduje się, że w 2025 r. liczba pracowników zatrudnionych bezpośrednio i pośrednio w oparciu o otwarte dane może potencjalnie wzrosnąć do 1,97 mln w scenariuszu optymistycznym. Jest to potencjał wzrostu 884 tys. pracowników zatrudnionych w sektorze otwartych danych. Jeśli do 2025 r. wartość tworzona przez każdego pracownika przekroczy 169 tys. euro (obecny stan w 2019 r.), wielkość rynku otwartych danych może potencjalnie być jeszcze większa niż prognozowano.

Wzrost wydajności i oszczędności kosztów dzięki otwartym danym: Wartość tworzona przez otwarte dane wykracza poza korzyści wyłącznie finansowe. Otwarte dane nie tylko pomagają przedsiębiorstwom i rządom generować większe przychody dzięki nowym usługom lub obniżać koszty dzięki bardziej wydajnej pracy, ale także mogą pomóc w ratowaniu życia, oszczędzaniu czasu, ochronie środowiska i usprawnieniu transferu wiedzy poprzez usługi językowe.

Możliwości wykorzystania pełnego potencjału otwartych danych: Patrząc na tworzenie wartości opartych na open data, szanse leżą nie tylko w ich wielkości, ale także w sposobie, w jaki ich wartość jest i może być tworzona w przyszłości. Aby to osiągnąć, potrzebna jest odpowiednia podaż zestawów otwartych danych. Istnieje duża ilość danych, które nadają się do publikacji jako otwarte dane, ale nie są jeszcze otwarte, co stwarza utracone możliwości. Jednocześnie wiele zbiorów danych po prostu nie nadaje się do tego, by być otwarcie dostępnymi w ich oryginalnej formie, ponieważ są one poufne lub zawierają dane osobowe, takie jak dokumentacja medyczna, które wymagają agregacji lub anonimizacji, zanim będą mogły być rozpowszechniane.

Esther Huyer, konsultant z Capgemini Invent oraz główny badacz i autorka raportu, zauważyła: „Otwarte dane są po to, by wzbogacić nasze projekty dotyczące danych, informować o naszych decyzjach i ulepszać nasze procesy, usługi i produkty. Potencjał ekonomiczny uwidacznia się, gdy zwiększamy naszą świadomość i poziom umiejętności, by dostrzegać i wykorzystywać możliwości. Musimy zbadać i udoskonalić podejścia do ponownego wykorzystywania danych, które są etyczne, zrównoważone i odpowiednie do celu, potencjalnie łącząc otwarte dane z danymi osobowymi, czy współdzielonymi.”

Europejski Portal Danych

Dane otwarte odnoszą się do informacji zebranych, opracowanych lub opłaconych przez organy publiczne, które mogą być swobodnie wykorzystywane, modyfikowane i udostępniane przez każdego. Korzyści płynące z otwartych danych obejmują zwiększenie przejrzystości i odpowiedzialności rządów, a także wymierne korzyści społeczne i gospodarcze dla obywateli, przedsiębiorstw i społeczeństwa obywatelskiego. W opublikowanym w 2015 r. opracowaniu Capgemini Invent, służącym uruchomieniu europejskiego portalu danych, oszacowano wartość rynku otwartych danych w 2020 r. na 75,7 mld EUR, przy czym w latach 2016-2020 nastąpił znaczny wzrost o około 37 %. W tym kontekście Unia Europejska uruchomiła Europejski Portal Danych. Portal gromadzi informacje na temat danych udostępnianych z różnych krajów europejskich. Obecnie obejmuje on 35 krajów, 82 katalogów, linki do prawie 1 mln zbiorów danych w całej Europie i oferuje różnorodne zasoby edukacyjne i przypadki wykorzystania otwartych danych. Aby uzyskać więcej informacji i zapoznać się ze sprawozdaniami, należy odwiedzić stronę internetową: The European Data Portal

Capgemini Invent

Capgemini Invent jest integralną częścią Capgemini, światowego lidera w dziedzinie doradztwa, usług technologicznych i transformacji cyfrowej. Grupa jest w czołówce liderów stosujących innowacyjne rozwiązania technologiczne w świecie chmur, technologii i cyfrowych platform. Bazując na swoim 50-letnim doświadczeniu i głębokiej wiedzy branżowej, Capgemini umożliwia organizacjom realizację ich ambicji biznesowych poprzez szereg usług. Capgemini jest wielokulturową firmą, liczącą prawie 220 000 osób w zespole w ponad 40 krajach. W 2019 roku Grupa odnotowała globalne przychody w wysokości 14,1 mld euro.

Dowiedz się więcej na: www.capgemini.com/pl-pl/invent.

[1] The deployment of the European Data Portal is led by Capgemini Invent in association Intrasoft International, Fraunhofer Fokus, con terra, Sogeti, the University of Southampton, Time.lex, 52 North and the Lisbon Council, on behalf of the European Commission.

 

Capgemini_Economic Impact...

Wielkość pliku: 89,37 KB File type: PDF