Budujemy pozytywną przyszłość i dbamy o zieloną planetę

Publish date:

Akcja sprzątania plaży i lasu nad Jeziorem Dobczyckim

Paweł Szwajkos,
Head of Lead Architects w Cloud Infrustructure Services w Capgemini

Jednym ze strategicznych celów Capgemini jest wywarcie pozytywnego wpływu na ekosystem naszej planety w ramach budowania lepszej przyszłości dla wszystkich jej mieszkańców. Nasza organizacja ma ambicje, by być zero emisyjną firmą i minimalizować wpływ całego ekosystemu biznesowego na środowisko, a innowacje i technologia są dla nas kluczowymi elementami, umożliwiającymi sprostanie wyzwaniom związanym ze zmianami klimatu.

W obliczu skali problemów, jakie obecnie obserwujemy, w postaci zanieczyszczenia oceanów i wód śródlądowych, dużej ilości śmieci, czy emisji zanieczyszczeń do atmosfery, musimy połączyć siły i działać wspólnie, aby ograniczyć zniszczenie środowiska, w którym żyjemy.

Aby osiągnąć ten cel, Capgemini podejmuje działania w wielu obszarch, w  zakresie zmian w operacjach biznesowych, transformując zachowania pracowników, ale stawia też wysokie wymagania dostawcom, jak również pomaga klientom spełniać zdefiniowane strategiczne cele w obszarze zrównoważonego rozwoju. Wspólnie wprowadzamy innowacje, aby zoptymalizować wykorzystanie danych, zbadać nowe zrównoważone modele, łączące wysokie wyniki biznesowe z innowacjami technologicznymi i etyką.

Akcja w ramach programu „Architects of Positive Futures”

Edukacja w celu podniesienia świadomości ekologicznej jest ważnym elementem naszych starań, podobnie jak aktywne działania redukujące negatywny wspływ na środowisko.  Na co dzień nasz zespół „Projects & Consulting”, złożony z architektów IT z centrum biznesowego Cloud Infrastructure Services w Capgemini, zajmuje się doradztwem z zakresu szeroko pojętej infrastruktury oraz projektowaniem transformacji w obszarze nowoczesnych rozwiązań dla biznesu. Wspieramy naszych klientów, aby zoptymalizować nakłady inwestycyjne w IT i zagwarantować im zwrot z inwestycji. Mamy ambicje, aby nasze usługi i projekty zawsze wspierały cele zrównoważonego rozwoju. Konkludując, każdy nasz projekt rozpatrujemy pod kątem zmaksymalizowania pozytywnego wpływu transformacji na środowisko.

W ramach działań związanych z budowaniem pozytywnej przyszłości nasz zespół P&C podjął się inicjatywy sprzątania lasów i brzegu Jeziora Dobczyckiego. W ramach akcji zebraliśmy kilkaset kilogramów śmieci pozostawionych przez ludzi. Akcja przebiegła bardzo sprawnie i została odebrana bardzo pozytywnie, nie tylko przez naszych pracowników, którzy brali udział w sprzątaniu, ale też przez postronnych obserwatorów i wycieczkowiczów. Spotkaliśmy się z bardzo pozytywnymi komentarzami i wieloma pytaniami.

Wierzymy, że dzięki tego typu akcjom możemy nie tylko posprzątać środowisko, w którym żyjemy, ale przede wszystkim uświadomić innym, jak ważne jest dbanie o nasz wspólny dom – zieloną planetę.

Architekcie pozytywnej przyszłości, dołącz do nas!

Powiązane posty

Projects & Consulting

My Way Capgemini – rozmowa z Wojciechem Kopyckim

Date icon 2021-06-16

Poznaj tajniki pracy architekta oprogramowania w Capgemini

Projects & Consulting

What benefits will the Cloud bring to your business?

Date icon 2021-06-01

Learn about the most important operational principles in a Cloud environment

Projects & Consulting

Jakie korzyści przyniesie chmura w biznesie?

Date icon 2021-06-01

Poznaj najważniejsze zasady operacyjne w środowisku chmurowym