Beleid

Beleid inzake gegevensbescherming

Binding Corporate Rules

Capgemini is een toonaangevende leverancier van advies-, technologie- en outsourcingdiensten aan een brede klantengroep over de hele wereld. Als zodanig zetten wij ons in voor de bescherming van de privacy en de persoonsgegevens die aan ons worden toevertrouwd. Capgemini is een internationale groep met bedrijven in meer dan 40 landen en de persoonsgegevens moeten vrij en veilig tussen onze bedrijven kunnen worden uitgewisseld met een passend en uniform beschermingsniveau.

Capgemini zet zich in voor de bescherming van alle persoonsgegevens die aan ons worden toevertrouwd als onderdeel van onze activiteiten als gegevensbeheerder en als gegevensverwerker. Als internationale groep is het voor Capgemini belangrijk dat informatie vrij en veilig stroomt. Het bieden van een passend beschermingsniveau voor de persoonsgegevens die binnen de groep worden overgedragen, is een van de redenen waarom Capgemini ervoor heeft gekozen om deze Binding Corporate Rules (BCR) te implementeren die in maart 2016 voor het eerst werden goedgekeurd door de Franse autoriteit voor gegevensbescherming (CNIL). Dit is des te belangrijker omdat wettelijke gegevensbescherming en juridische gegevensbeveiliging cruciaal zijn voor elke dochteronderneming van Capgemini. De financiële en reputatierisico’s zijn groot.