about us

Raad van Bestuur & Board Committees

Sinds 1 januari 2019 telt de Raad van Bestuur van Capgemini SE 13 leden.

Raad van Bestuur

Sinds 1 januari 2019 telt de Raad van Bestuur van Capgemini SE 13 leden. 11 bestuurders worden gekozen door de aandeelhouders en 2 worden benoemd volgens het systeem van de personeelsvertegenwoordiging. 80% van de bestuurders zijn onafhankelijk en 45% zijn vrouwen. De ruime ervaring en expertise van de bestuurders draagt bij tot de kwaliteit van de besprekingen en de goede werking van de Raad van Bestuur, waardoor een optimaal evenwicht wordt gewaarborgd, rekening houdend met de situatie van de Groep en de verschillende uitdagingen waarmee Capgemini wordt geconfronteerd.

Paul Hermelin

Voorzitter en CEO
Lid van de commissie Strategie & MVO
Nationaliteit: Frans
Eerste benoeming: 2000
Aanwezigheidspercentage (bestuur)*: 100%
Lees de biografie van Paul Hermelin

Daniel Bernard

Vice-voorzitter van de Raad van Bestuur
Voorzitter van de commissie Strategie & MVO en lid van de commissie Ethiek & Governance
Nationaliteit: Frans
Eerste benoeming: 2005
Aanwezigheidspercentage (bestuur)*: 100%
Lees de biografie van Daniel Bernard

Pierre Pringuet

Lead Independent Director
Voorzitter van de commissie Ethiek & Governance en lid van de Remuneratiecommissie
Nationaliteit: Frans
Eerste benoeming: 2009
Aanwezigheidspercentage (bestuur)*: 100%
Lees de biografie van Pierre Pringuet

Anne Bouverot

Independent Director
Lid van de commissie Strategie & MVO
Nationaliteit: Frans
Eerste benoeming: 2013
Aanwezigheidspercentage (bestuur)*: 100%
Lees de biografie van Anne Bouverot

Laura Desmond

Independent Director
Lid van de commissie Strategie & Investering
Nationaliteit: Amerikaans
Eerste benoeming: 2019
Lees de biografie van Laura Desmond

Laurence Dors

Independent Director
Voorzitter van de Remuneratiecommissie, lid van de Audit- en risicocommissie en de commissie Ethiek & Governance
Nationaliteit: Frans
Eerste benoeming: 2010
Aanwezigheidspercentage (bestuur)*: 100%
Lees de biografie van Laurence Dors

Robert Fretel

Director (vertegenwoordiging werknemers)
Lid van de commissie Strategie & MVO
Nationaliteit: Frans
Eerste benoeming: 2016
Aanwezigheidspercentage (bestuur)*: 100%
Lees de biografie van Robert Fretel

Siân Herbert-Jones

Independent Director
Lid van de Audit- en risicocommissie
Nationaliteit: Brits
Eerste benoeming: 2016
Aanwezigheidspercentage (bestuur)*: 89%
Lees de biografie van Siân Herbert-Jones

Kevin Masters

Director (vertegenwoordiging werknemers)
Lid van de Remuneratiecommissie
Nationaliteit: Brits
Eerste benoeming: 2016
Aanwezigheidspercentage (bestuur)*: 100%
Lees de biografie van Kevin Masters

Xavier Musca

Independent Director
Voorzitter van de Audit- en risicocommissie
Nationaliteit: Frans
Eerste benoeming: 2014
Aanwezigheidspercentage (bestuur)*: 89%
Lees de biografie van Xavier Musca


Frédéric Oudéa

Independent Director
Lid van de commissie Ethiek & Governance
Nationaliteit: Frans
Eerste benoeming: 2018
Aanwezigheidspercentage (bestuur)*: 100%
Lees de biografie van Frédéric Oudéa

Patrick Pouyanné

Independent Director
Lid van de commissie Strategie & MVO
Nationaliteit: Frans
Eerste benoeming: 2017
Aanwezigheidspercentage (bestuur)*: 100%
Lees de biografie van Patrick Pouyanné

Lucia Sinapi-Thomas

Director (vertegenwoordiging aandeelhoudende werknemers)
Lid van de Remuneratiecommissie
Nationaliteit: Frans
Eerste benoeming: 2012
Aanwezigheidspercentage (bestuur)*: 100%
Lees de biografie van Lucia Sinapi-Thomas

 

*As of December 31st, 2018

Samenstelling van de Raad van Bestuur

In overeenstemming met zijn diversiteitsbeleid waakt de Raad van Bestuur over het evenwicht en de pluraliteit van de expertise in de Raad van Bestuur met betrekking tot de uitdagingen waar de Groep voor staat. De Raad van Bestuur behoudt een waaier van ervaring en nationaliteiten en respecteert het evenwicht tussen mannen en vrouwen, terwijl hij er tegelijkertijd voor zorgt dat alle bestuurders zich inzetten voor de fundamentele waarden van de Groep.

Vergaderingen van de raad van bestuur

De Raad van Bestuur vergadert minstens zes keer per jaar. De vergaderingen worden door de Voorzitter bijeengeroepen volgens een door de Raad van Bestuur voor het einde van het voorgaande jaar overeengekomen tijdschema. Dit rooster kan in de loop van het jaar worden gewijzigd in geval van onvoorziene omstandigheden of op verzoek van meer dan één bestuurder. In 2018 kwam de Raad van Bestuur 9 keer samen en hield 2 uitvoerende zittingen. De gemiddelde aanwezigheidsgraad bedroeg 95%.

Intern reglement

De Raad van Bestuur heeft een intern werkingsreglement opgesteld en goedgekeurd, voornamelijk om de reikwijdte (en de grondslagen voor de uitoefening) van de verschillende bevoegdheden die zijn toevertrouwd aan de Raad van Bestuur, de gespecialiseerde comités van de Raad van Bestuur, de Voorzitter en CEO, de Ondervoorzitter en de Lead Independent Director te verduidelijken. Het bevat ook de lijst van verplichtingen in het kader van de “Code of Business Ethics” die de bestuurders zich ertoe verbinden na te leven.

Het Charter van de Raad van Bestuur downloaden

Bestuurscomités

De Raad van Bestuur heeft vier gespecialiseerde comités opgericht die een adviserende rol hebben en die in het algemeen tot doel hebben bij te dragen tot de goede werking van de Raad van Bestuur en die bepaalde kwesties binnen hun bevoegdheidsgebied grondig bestuderen om de beslissingen van de Raad van Bestuur voor te bereiden.

Audit- en risicocommissie*

Voorzitter: Xavier Musca
Leden: Laurence Dors, Siân Herbert-Jones
Vergaderingen: 7 in 2018 met een gemiddeld aanwezigheidspercentage van 85%
Download het handvest van de Audit- en risicocommissie

Remuneratiecommissie*

Voorzitter: Laurence Dors
Leden: Kevin Masters, Pierre Pringuet, Lucia Sinapi-Thomas
Vergaderingen: vier in 2018 met een gemiddeld aanwezigheidspercentage van 100%
Download het handvest van de Remuneratiecommissie

Commissie Ethiek & Governance*

Voorzitter: Pierre Pringuet
Leden: Daniel Bernard, Laurence Dors, Frédéric Oudéa
Vergaderingen: acht in 2018 met een gemiddeld aanwezigheidspercentage van 97%
Download het handvest van de Commissie Ethiek & Governance

Commissie Strategie & MVO*

Voorzitter: Daniel Bernard
Leden: Paul Hermelin, Anne Bouverot, Laura Desmond, Robert Fretel, Patrick Pouyanné
Vergaderingen: zes in 2018 met een gemiddeld aanwezigheidspercentage van 97%

NB: De strategie- en beleggingscommissie heeft in maart 2019 de nieuwe naam commissie Strategie & MVO gekregen

Download het handvest van de strategie- en beleggingscommissie

** Samenstelling commissies per 1 januari 2019

About Capgemini

Bedrijfsprofiel & kerncijfers

Capgemini is een multicultureel bedrijf met ruim 200.000 werknemers in meer dan 40 landen. In...

cookies.

Door verder te navigeren op deze website accepteert u het gebruik van cookies.

Sluiten

Sluit cookie informatie