Corporate Governance

Het Bestuur bepaalt de algemene strategieën voor de lopende zaken van de Onderneming en voor de Group.

Het Bestuur

Het Bestuur bepaalt de algemene strategieën voor de lopende zaken van de Onderneming en voor de Group. Daarnaast wijst het Bestuur de corporate officers aan die verantwoordelijk zijn voor het implementeren van de betreffende strategieën, en houdt het Bestuur toezicht op deze implementatie. Het Bestuur overlegt over materiële zaken in het kader van een juiste bedrijfsvoering en de toekomst van de Onderneming. Het Bestuur keurt de financiële verslagen van de Onderneming en de Group goed, organiseert de Algemene vergaderingen van aandeelhouders, en bepaalt de voorgestelde bestemming van de jaarlijkse inkomsten.

Informatie over de samenstelling van de Raad van Bestuur en zijn Comités

Vergoeding van de uitvoerende functionarissen van de vennootschap

Nadere informatie over de bezoldiging van de uitvoerende functionarissen van de vennootschap

Over Capgemini

Management Team

Group Executive Board (GEB) & Group Executive Committee (GEC)

Raad van Bestuur & Board Committees

At May 20, 2020, the Capgemini SE Board of Directors has 15 members.