Dzień Rynków Kapitałowych 2018

Publish date:

Paryż, 30 października 2018 r. – Capgemini organizuje dziś w Londynie Dzień Rynków Kapitałowych 2018, dedykowany analitykom finansowym i inwestorom instytucjonalnym.

Grupa przedstawi w szczególności swoją strategię w zakresie zarządzania projektami i koncentracji na projektach klienta, które są kluczowymi czynnikami sukcesu dla jej wzrostu, rentowności i stabilności. Tematy te zilustruje kilka kluczowych dla klienta tematów, które zostaną przedstawione przez wiodące firmy, których cyfrowa transformacja jest wspierana przez Capgemini.

Prezentacje wykorzystane podczas wydarzenia będą dostępne do pobrania na stronie internetowej: https://investors.capgemini.com/capital-markets-day-2018.

Przy tej okazji Grupa potwierdza swoje ambicje osiągnięcia średnioterminowej marży operacyjnej w przedziale od 12,5% do 13,0% oraz wzrostu organicznego od 5% do 7%.

 

2018 OUTLOOK

Jak ogłoszono w publikacji przychodów za III kw. 2018 r. w dniu 24 października, celem Grupy jest przyspieszenie wzrostu w 2018 r. przy wzroście przychodów powyżej 7,5% przy stałym kursie wymiany walut, zwiększenie rentowności przy marży operacyjnej od 12,0% do 12,2% oraz wygenerowanie organicznych wolnych przepływów pieniężnych przekraczających 1 mld euro.

 

TYMCZASOWY KALENDARZ

Wyniki 14 lutego 2019       2018 r.

25 kwietnia 2019 r.             Publikacja przychodów za I kwartał 2019 r.

23 maja 2019 r.                    Łączne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

 

KLAUZULA

Niniejsza informacja prasowa może zawierać stwierdzenia wybiegające w przyszłość. Takie oświadczenia mogą zawierać prognozy, szacunki, założenia, oświadczenia dotyczące planów, celów, intencji i / lub oczekiwań w odniesieniu do przyszłych wyników finansowych, zdarzeń, operacji i usług oraz rozwoju produktu, a także oświadczenia dotyczące przyszłych wyników lub zdarzeń. Stwierdzenia odnoszące się do przyszłości są zwykle identyfikowane słowami „oczekuje”, „przewiduje”, „uważa”, „zamierza”, „szacuje”, „plany”, „projekty”, „może”, „powinien” „powinien” lub synonimami tych terminów i podobnych wyrażeń. Chociaż kierownictwo Capgemini uważa obecnie, że oczekiwania odzwierciedlone w takich stwierdzeniach dotyczących przyszłości są uzasadnione, inwestorzy ostrzegają, że stwierdzenia wybiegające w przyszłość podlegają różnym ryzykom i niepewnościom (w tym, bez ograniczeń, zagrożeniom określonym w dokumencie rejestracyjnym Capgemini dostępnym na stronie Capgemini), ponieważ odnoszą się do przyszłych zdarzeń i zależą od przyszłych okoliczności, które mogą, ale nie muszą wystąpić, i mogą różnić się od przewidywanych, z których wiele jest trudnych do przewidzenia i generalnie poza kontrolą Capgemini. Rzeczywiste wyniki mogą się znacznie różnić od tych sugerowanych lub przewidywanych przez stwierdzenia dotyczące przyszłości. Stwierdzenia dotyczące przyszłości nie są pewną zapowiedzią przyszłych wydarzeń lub wyników. Poza obowiązkiem wynikającym z obowiązującego prawa, Capgemini nie zobowiązuje się do aktualizacji ani korekty jakiegokolwiek stwierdzenia dotyczącego przyszłości.

Niniejsza informacja prasowa nie zawiera, ani nie stanowi oferty inwestycyjnej, ani zaproszenia, ani zachęty do inwestowania w papiery wartościowe we Francji, Stanach Zjednoczonych, ani w żadnej innej jurysdykcji.

 

 

O FIRMIE CAPGEMINI

Capgemini to światowy lider w dziedzinie doradztwa, usług technologicznych i transformacji cyfrowej, którego celem jest wprowadzanie czołowych i innowacyjnych rozwiązań oraz udostępnienie całej gamy nowych możliwości klientom w rozwijającym się informatycznym świecie cyfryzacji, chmury i platform. Capgemini, opierając się na swojej 50-letniej tradycji i szerokiej wiedzy branżowej, umożliwia organizacjom realizację ich ambicji biznesowych, udostępniając szereg usług, od strategii po działalność operacyjną. Capgemini kieruje się przekonaniem, że wartość biznesowa technologii pochodzi od ludzi i ma im służyć. To wielokulturowa firma, licząca 200 000 pracowników zatrudnionych w ponad 40 krajach. Grupa odnotowała światowy przychód na poziomie 12,8 mld EUR.

Odwiedź nas na stronie www.capgemini.com. People matter, results count.

 

 

Press Release

Wielkość pliku: 116,71 KB File type: PDF