Skip to Content

Capgemini auttaa pääkaupunkiseutua digitalisoitumaan

19 May 2021

Helsinki, 19.5.2021 – Capgemini on solminut Helsingin ja Espoon kaupunkien kanssa nelivuotiset puitesopimukset, joiden myötä Capgemini vankistaa asemaansa julkisen sektorin digitalisointihankkeiden luottokumppanina pääkaupunkiseudulla.

Helsingin kaupungin kanssa tehty puitesopimus on jatkoa aiempaan sopimukseen, johon palvelumuotoilu on tullut uutena osa-alueena aikaisempien arkkitehtuurin ja vaatimusmäärittelyn lisäksi. Yli kymmenvuotisen yhteistyönsä aikana Capgemini on auttanut Helsinkiä jo yli 250 projektissa.

Tuoreen Espoon puitesopimuksen mukaisesti Capgemini tukee kaupungin digitalisointihankkeita ja auttaa sitä kehittämään asukkailleen parempia ja kehittyneempiä palveluita. Kaupungin kanssa tehtyyn puitesopimukseen kuuluu palveluiden, toimintamallien sekä prosessien kehittämishankkeita, palvelumuotoilua sekä asiantuntijaorganisaation muutoksen johtamista. Palveluita toimittaa liikkeenjohdon konsultoinnin yksikkö Capgemini Invent.

Sopimus on Capgeminille merkityksellinen, koska Helsinki on ollut pitkäaikainen kumppanimme kuntasektorilla ja nyt laajennamme yhteistyön kattamaan myös Suomen toiseksi suurimman kaupungin, Espoon”, kertoo vastikään Capgemini Finlandin toimitusjohtajaksi nimetty Mikko Misukka.

Kaupunkien digikehityshankkeissa Capgeminin roolina on tyypillisesti ollut moniosaajana toimiminen. Kaupunkien tuottamat palvelut jakautuvat eri toimialoihin, kuten koulutukseen tai sosiaali- ja terveyspalveluihin, ja niillä on tyypillisesti sekä omia että yhteisiä tarpeita, joissa kokonaisvaltaisen näkemyksen tarjoava kumppani on avuksi. Esimerkiksi Helsingin kaupungille tehdyissä projekteissa keskeisenä etuna on ollut edellytykset hallita kaupungin prosessit sekä valita tarpeeseen parhaiten sopivat tekemisen mallit ja työkalut. Tämä on ollut merkittävä edellytys toimivalle yhteistyölle kaupungin laajassa organisaatiossa ja monitoimittajaympäristössä. Yksi digitalisointihanke voi kerrallaan kestää 1–3 vuotta.

Palvelumuotoiluosaamisen arvostus on kasvanut

Palvelumuotoilu osana isoja digitaalisia kehityshankkeita on noussut viime vuosina tärkeään asemaan myös kuntasektorilla kaupunkien infrastruktuuria ja palveluita kehitettäessä. Capgemini Research Instituten huhtikuussa 2020 teettämän kansainvälisen Street Smart -tutkimuksen mukaan lähes 60 % kaupunkilaisista uskoo ns. älykaupunkihankkeiden näkyvän sekä ympäristöystävällisyytenä että parempina julkisina palveluina.

Palvelumuotoilu on Helsingin kaupungille kasvava panostusalue, jotta suurelle määrälle kaupungin asukkaita kehitettävät ja ylläpidettävät eri toimialojen palvelut ovat jatkossakin toimivia ja vastaavat tarpeita.

Meille on palkitsevaa nähdä, kuinka yhdessä Helsingin ja muiden kumppaneiden kanssa suunnitellut ratkaisut rakentavat pala palalta toimivampaa kaupunkia. On hienoa saada olla mukana nyt myös Espoon kaupungin digitaalisten palveluiden kehitystyössä mukana”, toteaa Misukka lopuksi.

Capgemini

Capgemini on globaali edelläkävijä organisaatioiden strategisten muutoshankkeiden kumppanina ja liiketoimintaa tukevien teknologisten ratkaisujen kehittäjänä. Capgeminin päämäärä vastuullisena sekä osallisuutta ja monimuotoisuutta vaalivana konsernina on tuoda ihmislähtöisesti suunnitellut ja käyttäjien tarpeisiin pohjautuvat ratkaisut yksilöiden ja organisaatioiden ulottuville. Syvästi monikulttuurinen Capgemini työllistää globaalisti 270.000 ihmistä lähes 50 maassa. Yli 50-vuotisen historiansa aikana Capgemini on ollut asiakkailleen luotettu ja kokonaisvaltainen kumppani strategiatyössä, liiketoimintamallien ja palveluiden muotoilussa sekä operatiivisten prosessien mahdollistajana. Laaja-alainen asiantuntemus pilvi-, tekoäly-, alusta- ja ohjelmistoratkaisuissa, data- ja verkkoyhteysosaamisessa sekä IT- ja tuotekehitysosaamisen yhdistämisessä ovat Capgeminin vahvuuksia nopeasti kehittyvällä teknologia-alalla. Capgemini-konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli 16 miljardia euroa.

Get the Future You Want | https://www.capgemini.com/fi-en/