Skip to Content
Capgemini auttaa Helsinkiä matkalla maailman toimivimmaksi kaupungiksi-banner
Client Story

Capgemini auttaa Helsinkiä matkalla maailman toimivimmaksi kaupungiksi

Capgemini on toiminut Helsingin kaupungin kumppanina digitaalisuuden edistämisessä jo yli 10 vuoden ajan yli 250 projektissa. Helsingin hankkeiden parissa työskentelee jatkuvasti kymmeniä capgeminiläisiä, joille projektit ovat vaihtelevuutensa ja monipuolisuutensa vuoksi erittäin innostavia.

Helsingin visiona on olla maailman toimivin kaupunki. Kaupunkistrategian mukaan toimiva kaupunki tarkoittaa sitä, että päiväkodit löytyvät läheltä, kouluun uskaltaa kävellä, ikäihmisten palvelut ovat helposti saatavilla ja tietyöt hoidetaan tavalla, joka häiritsee kaupunkilaisten arkea mahdollisimman vähän.

Miten nämä asiat toteutuvat käytännössä? Modernin asukaskokemuksen keskiössä ovat toimivat palvelut, erityisesti digitaaliset ratkaisut. Ilman toimivia järjestelmiä metrot eivät liikkuisi, etäopetus onnistuisi tai viestit kulkisi kaupungin ja kaupunkilaisten välillä. Kaupunki ei yksinkertaisesti toimisi.

Capgemini on saanut toimia Helsingin yhtenä kumppanina digitaalisuuden edistämisessä jo yli 10 vuoden ajan, mutta kehitysvauhti on kiihtynyt erityisesti parin viime vuoden aikana.

“Kun kaupungin tarjoamat palvelut digitalisoituvat, helppokäyttöisten, yhteensopivien ja tehtävässään palvelevien järjestelmien rooli korostuu. Kehityssyklien nopeutuessa syntyy uusia vaatimuksia ketteryydelle ja sopiville tuote- sekä teknologiavalinnoille. Samalla vaatimustaso digitalisaation kumppanin osaamiselle ja näkemykselle nousee entisestään”, kertoo asiakasvastaava Sami Urpila.

Kuvalähde: Jussi Hellsten/Helsingin aineistopankki

Hyvin suunnitellut digihankkeet luovat perustan toimivalle kaupungille

Helsinki on koti yli 650 000 ihmiselle, jotka käyttävät sen palveluita päivittäin. Lisäksi Helsinki palvelee suurta määrää muista kunnista ja kaupungeista tulevia työntekijöitä. Normaalitilanteessa kaupungin digitaalista infrastruktuuria hyödyntää myös suuri määrä muita vierailijoita.

Kaupungin toiminta on järjestetty keskushallintoon ja neljään toisiaan täydentävään toimialaan: kasvatuksen ja koulutuksen toimialaan, kaupunkiympäristön toimialaan, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialaan sekä sosiaali- ja terveystoimialaan. Toimialoilla on digikehityksen näkökulmasta sekä omia ja että yhteisiä tarpeita, joissa kokonaisvaltaisen näkemyksen tarjoava kumppani voi olla avuksi.

Mikä on kumppanin rooli käytännössä? Kun kaupungin jollain osa-alueella – kuten julkisen liikenteen, ikäihmisten hoivan tai koulutuksen parissa – ilmenee tarve digitaalisten palveluiden kehittämiselle, Capgemini auttaa kaupunkia onnistumaan.

Yhdessä Helsingin omien työntekijöiden kanssa Capgeminin asiantuntijat perehtyvät haasteeseen, kuuntelevat eri sidosryhmien tarpeita sekä kiteyttävät ongelman tai kehitysmahdollisuudet. Sen jälkeen tiimi yhdessä tunnistaa kehitystarpeet ja määrittelee ratkaisun, oli sitten kyseessä valmisohjelmisto, kaupungille räätälöity ratkaisu tai näiden yhdistelmä.

Capgeminin johtava arkkitehti Pontus Hellman kuvailee Capgeminin roolia seuraavasti: ”Uusien kehitysparadigmojen ja teknologioiden tullessa ja mennessä on tärkeää ymmärtää uusien mallien arvo ja hyöty, jotta niistä saadaan suurin hyöty asiakkaalle. Samalla täytyy pitää sopivasti jalat maassa, jotta käytetyt menetelmät palvelevat asiakkaan visiota. Näin pidetään huoli siitä, että tavoitteet saavutetaan nopeasti ja lopputulokset kestävät aikaa”, Hellman sanoo.

Työssä on tärkeää tuntea käytettävissä olevat teknologiat ja ratkaisuvaihtoehdot mahdollisimman hyvin sekä punnita erilaisia vaihtoehtoja puolueettomasti. Rooliimme kuuluu kiinteänä osana kyky nähdä kokonaisuus yksittäisiltä hankkeilta ja auttaa kaupunkia navigoimaan IT-alan trendeissä. Usein työssä yhdistyy erilaisia menetelmiä ja kehityshankkeita tuetaan hyödyntämällä kokonaisarkkitehtuurimallinnuksen, prosessimallinnuksen, ratkaisuarkkitehtuurimallinnuksen, palvelumuotoilun ja vaatimusmäärittelyn menetelmiä ja kuvaustapoja.

Tavoitteena on aina löytää ratkaisu, joka ratkaisee haasteen täsmällisesti ja palvelee kokonaisuuden osana mahdollisimman hyvin.

“Jos ratkomme haastetta, jossa loppukäyttäjänä on kaupunkilainen, helppokäyttöisyys on tärkeässä roolissa. Jos ratkaisu on organisaation sisäinen, käymme läpi prosesseja ja pyrimme suunnittelemaan järjestelmän, joka parhaiten oikaisee, tukee ja automatisoi näitä prosesseja. Joskus haaste ratkeaa pelkällä toimintatapojen muutoksella”, sanoo Hellman.

Capgemini kaupunkilaisten arjessa mukana: yli 250 projektia kotihoidosta asukaspysäköintiin

Yhteistyön aikana Capgemini on auttanut Helsinkiä yli 250 projektissa. Projektit ovat olleet kiehtovia, ajoittain haastavia ja poikkeuksetta mieleenpainuvia. Hyvänä esimerkkinä toimii Helsingin sosiaali- ja terveystoimialle tehty järjestelmähankinta, jolla helpotettiin kotihoidon työtaakkaa ja kehitettiin asiakaspalvelun laatua.

”Hankinnan tavoitteena oli minimoida matkustusaika ja maksimoida asiakkaan luona vietetty aika. Roolimme oli ideoida ja määritellä, millainen järjestelmä ratkaisisi tällaisen haasteen parhaiten. Mitä ominaisuuksia siinä olisi oltava? Kuka sitä tulisi käyttämään? Millaisia muita vaatimuksia järjestelmälle olisi?” kertoo Urpila.

Toimeksiannossa tuettiin Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialaa järjestelmähankinnassa, jonka lopputuloksena kaupungille saatiin käyttöön moderni matemaattisiin mallehin pohjautuva järjestelmä kotihoidon liikkuvan työn optimointiin. Nykyään 1800 hoitoalan ammattilaisen työtä helpotetaan tarkoitukseen kehitetyllä järjestelmällä, jonka ansiosta hoitajalle vapautuu entistä enemmän aikaa asiakkaan kohtaamiseen.

Toisena hyvänä esimerkkinä kaupungin toimivuuden ja kaupunkilaisten arjen sujuvuuden parantamisesta toimii Helsingin kaupungin pysäköinninvalvonnan digitalisaatioon liittyvät työt. Yhteistyön aikana työ on pitänyt sisällään niin sähköiseen asukaspysäköintilupaan, pysäköinnin mobiilimaksamiseen kuin itse pysäköinninvalvonnan järjestelmäänkin liittyviä toimeksiantoja.

”Pysäköinninvalvonnan kokonaisuudessa olemme päässeet helpottamaan merkittävästi sekä Helsingin asukkaiden että pysäköinnivalvojien työtä. Keinovalikoima on ollut laaja; olemme tehneet erilaisten kokonaisarkkitehtuurin, vaatimusmäärittelyn ja palvelumuotoilun keinoin useita toimeksiantoja tällä alueella. Oppia ja kokemuksia on haettu myös Euroopan muista suurista kaupungeista, kuten Tukholmasta ja Amsterdamista”, jatkaa Urpila.

Helsingin palvelupäällikkö Ari Andersin kaupunginkanslian strategiaosastolta kommentoi Helsingin ja Capgeminin yhteistyötä seuraavasti:

“Kaupungin kannalta on oleellista, että kaupungin palvelut ovat käyttäjilleen ymmärrettäviä ja loogisia sekä huolehtia samalla eri osien ja asioiden yhteentoimivuuden edistämisestä ja toimintojen tehokkuudesta. Tämä onnistuu parhaiten systemaattisella ja samalla kuitenkin joustavalla elinkaaren huomioivalla kehittämisellä ja kaupungin ja Capgeminin eri ammattilaisten tiiviillä yhteistyöllä”, Andersin sanoo.

Pitkään jatkuneen yhteistyön aikana Helsingin kaupungin tietohallinnon palvelupäällikkö Ari Andersin (vas.) ja Capgeminin vastuuarkkitehti Pontus Hellman ovat tehneet yhteistyötä lukuisissa toimeksiannoissa. Pontus onkin tuttu vieras taustalla näkyvässä Hakaniemen ympyrätalossa. Kuva: Vilhelm Sjöström.

Työskentely kehittyvän ja innovatiivisen kaupungin kanssa on inspiroivaa

Strategiansa mukaan Helsingin tulee jatkossakin olla se paikka, jossa ihmiset haluavat asua, elää, työskennellä, yrittää, oppia, leikkiä ja kasvattaa perheitään. Se edellyttää jatkuvia panostuksia digitalisaatioon kaupungin koko kokonaisuus huomioiden.

Innovatiivinen ote kaupungin kehittämiseen ei ole jäänyt huomaamatta myöskään ulkomailla. The Year in Infrastructure 2020 -kilpailussa Helsinki voitti pääpalkinnon digitaalisten kaupunkien sarjassa. Syyskuussa 2020 julkaistussa Smart City Indexissä Helsinki pääsi puolestaan kolmen kärkeen Singaporen ja Zürichin kanssa.

Indeksi luokittelee kaupungit pohjautuen taloudelliseen ja teknologiseen dataan sekä asukkaiden käsitykseen siitä, kuinka älykkäästi toimiva heidän kaupunkinsa on.

Onnistumisesta isossa kuvassa kertovat se, että Helsinki on Metropoliksen mukaan maailman kolmanneksi paras kaupunki elää ja se, että EU:n komission mukaan helsinkiläiset ovat Euroopan pääkaupungeista toiseksi tyytyväisimpiä asuinpaikkaansa.

”Tässä asiakkuudessa pääsemme vaikuttamaan helsinkiläisten arkeen ja tekemään työtä, jolla on kiistatta suuri merkitys. Työmme paremman Helsingin eteen jatkuu yhä, sillä Helsinki on vastikään valinnut Capgeminin kumppanikseen myös seuraavaksi 4 vuodeksi. Jatkossa teemme työtä kaupungin sykkeen keskellä uudesta Helsingin Ruoholahden konttoristamme, jonne muutimme tänä vuonna”, toteavat Urpila ja Hellman.

Kuvalähde: Aleksi Poutanen / Helsingin aineistopankki