Skip to Content

‘Get the future you’

27 Oct 2020

Stockholm den 26 oktober 2020 – Capgemini lanserar idag en ny varumärkesplattform: “Get the future you want.” Den nya varumärkesplattformen återspeglar samtidens anda där världshändelser och snabb digital förändring kräver att människor ser över hur de kan använda teknik för att forma den framtid de vill se, en framtid som är inkluderande och hållbar.

”Vår nya varumärkesplattform är mer än en slogan. Den fångar Capgeminis anda och energi och förmedlar en optimistisk vision för framtiden, säger Anil Agarwal, CEO Capgemini Scandinavia. ”Teknik är den avgörande faktorn för nästan all förändring som sker i näringslivet och i samhället som stort. Men teknik måste användas på ett etiskt och humant sätt så att människor och företag känner trygghet och få denenergi som behövs för att orka förändras i takt med den utvecklingen. Våra kunder ska känna att de har en affärspartner vid sin sida som hjälper dem att utforma och förverkliga sin framtid genom teknik. Våra medarbetare ges möjlighet att forma sin karriär och uppnå sina personliga mål hos oss. Det är vårt fokus att hjälpa kunder, medarbetare, näringsliv och samhälle i stort att skapa  den framtid de vill ha. Allt detta ligger i linje med vår skandinaviska strategi och jag är övertygad om att vår nya varumärkesplattform kommer att stärka vår konkurrenskraft ytterligare.”

’Get the future you want’ talar till verksamheter som letar efter en pålitlig affärspartner och till dem som vill bygga en ansvarsfull organisation som ger människor kraft. Varumärkesplattformen fångar det Capgemini är kända för idag: sin  affärs- och branschrelevans, sin  djupa och långsiktiga tekniska erfarenhet och passion för människor. Den lyfter också fram koncernens engagemang för inkludering och hållbarhet.

En mångsidig varumärkesplattform
Sanna Östberg, Director Marketing & Communications Scandinavia på Capgemini förklarar, ”Vår nya varumärkesplattform ”Get The Future You Want” fångar vår förmåga att förstå de viktigaste utmaningarna som våra kunder och marknaden står inför när det gäller teknik – både teknikens roll i näringslivet och den inverkan den har på miljön. Genom vår kampanj och våra integrerade kommunikationsaktiviteter vill vi att våra medarbetare, kunder och partners ska känna att förändring kan ske på det sätt de vill och att vi hjälper dem att uppnå det. ”

Framåt kommer plattformen att visa hur Capgemini är branschledande när det gäller att främja den digitala konsumentupplevelsen samt illustrera hur kunder kan utnyttja vår djupa expertis inom molntjänster och data för att öka sin effektivitet och påskynda utvecklingen mot en intelligent industri.

Mer information och material om ‘Get the future you want’: https://www.capgemini.com/se-en/about-us/who-we-are/

Till redaktionen
Högupplösta bilder och videos för den nya varumärkesplattformen finns tillgängliga på begäran.

Om Capgemini
Som en global ledare inom konsult-, teknik- och ingenjörstjänster samt digital transformation ligger Capgemini i innovationens framkant. Vi möter därmed våra kunders behov inom molntjänster, digitalisering och plattformar. Med 50 års erfarenhet och en gedigen branschspecifik kompetens gör vi det möjligt för organisationer att förverkliga sina affärsmål genom ett brett spann av tjänster, från strategiarbete till drift- och förvaltningsuppdrag. Capgemini är ett ansvarstagande och multikulturellt företag med 265 000 anställda i nästan 50 länder med målsättningen att genom teknik frigöra människors energi för skapandet av en inkluderande och uthållig framtid. 2019 omsatte Capgemini tillsammans med förvärvet Altran 17 miljarder euro.

Besök oss på www.capgemini.com.