Skip to Content

Capgemini öppnar innovationscenter för att stötta företag

07 Feb 2020

I Malmö öppnar Capgeminis andra innovationscenter i Skandinavien – utformat för att stötta organisationer som vill effektivisera innovation

Malmö, 6 februari 2020 – Capgemini öppnar i dag sin andra innovationshubb i Skandinavien, Applied Innovation Exchange, (AIE). Det nya centret i Malmö ska hjälpa företag att i snabbare takt vidareutveckla digitala tjänster och bilda nya partnerskap. Detta görs inom ramen för AIE:s nätverk som har nära samarbeten med start-ups, företag och universitet.

Malmö är en ypperlig plats för vårt nästa AIE i Skandinavien. Hela regionen växer snabbt, vilket gör det extra spännande, säger Anil Agarwal, VD för Capgemini Skandinavien. I det nya centret kommer vi att hjälpa organisationer med deras digitala transformation genom att bjuda in dem till vårt omfattande nätverk av start-ups, tech-partners och universitet som är specialiserade inom områden som robotisering, blockkedjor, 5G och digitalt lärande. Målet är snabbare få fram nya samarbeten, idéer och affärsmodeller för att hjälpa våra kunder att stärka sin konkurrenskraft och få en ökad tillväxt.

Över hela världen utmanas våra kunder i att utveckla sin kompetens och att kunna använda innovation. Med AIE på plats i Malmö kan Capgemini samarbeta ännu närmare med kunderna, för att hjälpa dem att komma över eventuella hinder och skapa framgångsrik transformation, säger Lanny Cohen, innovationschef på Capgemini.

Capgeminis verksamhet i Skandinavien utvecklas ytterligare med större fokus på molnet och digital space. Det nya centret i Malmö kommer ledas av Malcolm Clapson, chef för AIE i Skandinavien. Malmö är den sextonde staden i världen där Capgemini lanserar sitt koncept. Capgeminis första innovationscenter i Skandinavien öppnade i april 2018 i Stockholm.

Om AIE

Applied Innovation Exchange (AIE) är en global plattform från Capgemini som är designad för att göra det möjligt för företag att upptäcka relevanta innovationer genom att kontextualisera och experimentera. AIE använder ramverk för åtgärder, nätverk för innovationsutbyte och högpresterande engagemang tillsammans med ett globalt ekosystem för att proaktivt se tekniska förändringar.

Om Capgemini

Som en global ledare inom konsult- och tekniktjänster och digital transformation ligger Capgemini i framkant av innovation för att bemöta sina kunders behov inom molntjänster, digitalisering och plattformar. Med hjälp av sitt 50-åriga arv och gedigna branschspecifika kompetens gör Capgemini det möjligt för organisationer att förverkliga sina affärsmål genom en rad olika tjänster, från strategi till operation. Capgemini sätter människorna i fokus och drivs framåt av övertygelsen att teknikens affärsvärde kommer från och genom människor. Bolaget är multikulturellt med 200 000 anställda i över 40 länder. 2018 redovisade Capgemini globala intäkter på 13,2 miljarder Euro.

Presskontakt:
Gunilla Resare
Nordisk kommunikationschef
Tel.: (+47)45002542
Email: gunilla.resare@capgemini.com

Besök oss på www.capgemini.com. People matter, results count.