Skip to Content

Capgemini utser Ann Hellenius till ny Managing Director för Capgemini Invent i Sverige och Finland

24 Aug 2020

Stockholm den 24 augusti 2020 – Capgemini har utsett Ann Hellenius till Managing Director för Capgemini Invent i Sverige och Finland. Capgemini Invent är företagets konsultorganisation med ansvar för innovation, strategi och digital transformation.

Ann Hellenius har omfattande erfarenhet av ledarskap och digitalisering inom både den privata och offentliga sektorn. Hon har gedigen erfarenhet från konsultbranschen och har arbetat som management konsult i London och Stockholm. Genom sina uppdrag som CIO för bland annat för Scandic, Bankgirot  och Stockholms Stad för hon med sig ett kundperspektiv och värdefulla insikter som Capgeminis kunder nu kan dra nytta av.

Ann har även under flera år haft uppdrag som styrelseledamot och har för närvarande styrelseuppdrag i Synsam, Volvofinans Bank och MSAB. Ann Hellenius kommer att ingå i Capgemini Sveriges ledningsgrupp och rapportera till Cyril Garcia, CEO för Capgemini Invent globalt och medlem i Capgemini Group Executive Board.

Hennes expertis och passion för digital transformation och ledarskap har resulterat i flera utmärkelser.

2017 utsågs Ann Hellenius till ”Årets CIO” i Sverige av IDG och fick utmärkelsen “European CIO of the Year” av IT One 2016. Hon har också nominerats till “Årets Chef” av tidningen Chef 2018 och Veckans affärer har listat henne som en av näringslivets mest inflytelserika kvinnor i business Tech top 12 2019.

-Vi är mycket glada att Ann ansluter till teamet på Capgemini Invent för att stötta vår ambition på två strategiska marknader.  Befintliga och framtida kunder i Sverige och Finland kommer att kunna dra nytta av vår breda teknik- och sektorkompetens i kombination med Anns erfarenhet från både offentlig och privat sektor. I geografier där nivån av digitalisering överlag redan är mycket hög kommer detta att hjälpa ledande aktörer att förnya och förändra sig snabbare. ” Säger Cyril Garcia, CEO of Capgemini Invent och medlem av Capgemini Group Executive Board.

-Jag ser fram emot att kliva in i rollen som Managing Director för Capgemini Invent i Sverige och Finland, är tacksam för förtroendet och ser fram emot att bidra till ett företag med en stark värderingsdriven kultur. Det känns riktigt spännande att tillsammans med alla anställda arbeta med utveckling och transformation med våra kunder och samhället genom innovation, teknisk utveckling och hållbarhet, säger Ann Hellenius, nyutnämnd Managing Director för Capgemini Invent Sverige och Finland.

Capgemini Invent Sverige och Finland sysselsätter cirka 250 managementkonsulter baserade i Stockholm, Göteborg, Malmö och Esbo. Capgemini Invent är företagets affärsområde med ansvar för innovation, strategi och digital transformation.

Om Capgemini

Som en global ledare inom konsult-, teknik- och ingenjörstjänster samt digital transformation ligger Capgemini i framkant för innovation. Vi möter därmed våra kunders behov inom molntjänster, digitalisering och plattformar. Med mer än 50 års erfarenhet och en gedigen branschspecifik kompetens gör vi det möjligt för organisationer att förverkliga sina affärsmål genom ett brett spann av tjänster, från strategiarbete till drift- och förvaltningsuppdrag. Vi sätter människorna i fokus och är övertygade om att affärsnytta realiserad av teknik åstadkoms av människor. Capgemini har 270 000 anställda i närmare 50 länder. 2019 omsatte Capgemini tillsammans med förvärvet Altran 17 miljarder euro.

Besök oss på www.capgemini.com. People matter, results count.

Stockholm, August 24, 2020 – Capgemini Invent, the digital innovation, consulting and transformation brand of the Capgemini Group, has named Ann Hellenius to lead its operations in Sweden and Finland. She will be part of Capgemini’s Swedish Country Board and will report to Cyril Garcia, CEO of Capgemini Invent and Member of the Capgemini Group Executive Board.

Ann has extensive experience in leadership and digitization in both the private and public sectors, as well as the consulting industry, having worked as management consultant in London and Stockholm.  Most recently she served as Chief Information Officer/ Chief Digital Officer for Scandic Hotels where she had strategic and operative responsibility for its IT solutions and on innovative digital solutions which impact and improve the customer journey. Prior to that she worked as the CIO for Stockholm City and Bankgirot. She has also many years of experience as a board member and currently holds board assignments at Synsam, Volvo Finansbank and MSAB.

“We are delighted to see Ann joining the Capgemini Invent team to support our ambition in two instrumental markets. Existing and future Swedish and Finish clients will benefit from our wide technology and deep sectorial expertise combined with Ann’s experience both in public and private sectors. This strong set up will help leading players innovate and transform themselves quicker and further,” said Cyril Garcia, CEO of Capgemini Invent and Member of the Capgemini Group Executive Board.

I am very much looking forward to contributing to a company with a strong values-driven culture. It feels really exciting that together with all the employees, we will contribute to the development and transformation of our customers and the society through innovation, technological development and sustainability,” said Ann Hellenius, Managing Director of Capgemini Invent in Sweden and Finland.

Capgemini Invent Sweden and Finland employs approximately 250 management consultants located in Stockholm, Gothenburg, Malmö and Espoo.

Biography of Ann Hellenius:

Ann’s expertise and passion within digital transformation and leadership has resulted in several honorary awards. In 2017 Ann Hellenius was named “CIO of the Year” in Sweden by IDG and she was honored with “European CIO of the Year” by IT One in 2016. She has also been nominated as “Manager of the Year” by the magazine Chef in 2018 and she was included on list of “The most powerful women in business Tech top 12” at Veckans affärer in 2019.

Note to journalists:

A high-resolution photograph of Ann Hellenius is available upon request.

About Capgemini

Capgemini is a global leader in consulting, digital transformation, technology and engineering services. The Group is at the forefront of innovation to address the entire breadth of clients’ opportunities in the evolving world of cloud, digital and platforms. Building on its strong 50-year+ heritage and deep industry-specific expertise, Capgemini enables organizations to realize their business ambitions through an array of services from strategy to operations. Capgemini is driven by the conviction that the business value of technology comes from and through people. Today, it is a multicultural company of 270,000 team members in almost 50 countries. With Altran, the Group reported 2019 combined revenues of €17billion.

Visit us at www.capgemini.com. People matter, results count.