Skip to Content

Enemmistö globaalista liiketoimintajohdosta optimistisempi kasvunäkymiin vuonna 2024 kuin vuosi sitten

21 Mar 2024
Brand logo

Helsinki, 21.3.2024 – Globaalista yritysjohdosta 83 % suunnittelee lisäävänsä yrityksensä investointeja digitalisuuteen ja teknologiaan sekä tekoälyn käyttöönottoon seuraavien 12–18 kuukauden aikana. Vastaavasti kestävän kehityksen investointeja suunnittelee lisäävänsä 52 % liiketoimintajohtajista. Capgeminin tutkimusinstituutin tammikuussa 2024 julkaisema Embracing a brighter future: Investment Priorities for 2024 -raportti selvitti maailmanlaajuisesti 2000 yritysjohtajan investointisuunnitelmia seuraaville 12–18 kuukaudelle. Investointeja suunnitellaan tehtäväksi muun muassa seuraaville alueille: asiakaskokemus, innovaatiot, henkilöstö ja osaamisen kehittäminen, kestävä kehitys sekä toimitusketjut.

Raportin mukaan 56 % yritysjohtajista on luottavainen organisaationsa kasvuun nykyisistä makrotalouden haasteista huolimatta verrattuna vuoden takaiseen raporttiin, jolloin tätä mieltä oli vain 42 % vastaajista. Kuitenkin vain alle kolmasosa yritysjohtajista on optimistinen maailmanlaajuisen toimintaympäristön suhteen.

Yritykset ovat vasta raapaisseet pintaa teknologian ja tekoälyn hyötypotentiaalista liiketoimintatavoitteiden saavuttamiseksi

  • Tekoälyn mahdollisuudet: 88 % yritysjohtajista suunnittelee keskittyvänsä tekoälyn mahdollisuuksiin uusien innovaatioiden ja kasvun ajurina.
  • Tekoäly tukena kriittisessä päätöksenteossa: Globaalien yritysjohtajien mielestä tekoäly on jo viiden vuoden sisällä yhä kiinteämpänä osana tärkeiden päätösten tekemisessä. Edelläkävijöinä tässä toimivat life science -alalla toimivat yritykset, joissa tekoälyltä ajatellaan saatavan apua jo lähes puoleen tärkeistä päätöksistä viiden vuoden sisällä. Samaan aikaan tekoälyn ohjaamassa ympäristössä ihmisen tekemät päätökset muuttuvat aiempaa tärkeämmiksi.
  • Kyberturvallisuus: 61 % pitää kyberturvallisuusuhkia merkittävänä riskinä liiketoiminnan kasvulle. Tässä on huomattava lisäys verrattuna vuoden takaiseen tutkimukseen, jolloin 39 % ajatteli näin.

Ilmastonmuutos vauhdittaa sijoituksia puhtaaseen teknologiaan

  • Ilmastonmuutoksen uhka ajurina muutostarpeille: Lähes puolet globaalista yritysjohdosta ajattelee ilmastonmuutoksen olevan suurin ajuri yrityksensä liiketoiminnan kriittisille muutostarpeille seuraavan vuosikymmenen aikana. Kestävää kehitystä tukemattomien käytäntöjen ja prosessien katsotaan aiheuttavan pitkän aikavälin riskin heidän organisaatioidensa elinkelpoisuudelle.
  • Kannustimet vauhdittavat investointeja: 57 % sanoo aikovansa kasvattaa sijoituksiaan puhtaan teknologian alalla Yhdysvalloissa seuraavan 2–3 vuoden aikana Inflation Reduction Actin (IRA) seurauksena. Sama osuus suunnittelee kasvattavansa sijoituksiaan EU:n puhtaan teknologian alalla suoraan Green Deal Industrial Planin seurauksena.

Ymmärretään kasvun tavoittelun ristiriita maapallon rajalliseen kantokykyyn nähden

Vaikka yritysjohtajat ovat optimistisia organisaationsa tulevista kasvunäkymistä, he ovat yhä enemmän tietoisia ympäristörajoitusten tuomista haasteista. Kaksi kolmasosaa sanoo, että tinkimätön kasvun tavoittelu ei ole yhteensopiva ilmaston ja ekologisen kriisin selättämiseksi. Jopa 38 % toteaa, että todennäköisesti tulee aika, jolloin kasvu pysähtyy, koska ihmisten toiminnan on pysyttävä planeetan kantokyvyn rajojen sisällä.

Hankintojen suosiminen lähellä olevista samanmielisistä maista

Koronapandemian vaikutus ja sitä seuranneet taloudelliset sulkutoimet herättivät tietoisuuden globaalien toimitusketjujen haavoittuvuudesta. Viime vuoden aikana yritysjohtajat ovat pyrkineet uudistamaan ja muokkaamaan globaalien toimitusketjujensa kokoonpanoa tavoitteenaan minimoida merkittävien häiriöiden riski. Tavoitteena on luoda hankintamalleja, joissa kauppaa käydään sekä fyysisesti lähellä olevien (nearshoring) että henkisesti samanmielisten valtioiden (friendshoring) kesken.

Lähes puolet (45 %) yritysjohtajista sanoo, että merkittävä osa heidän hankinnoistaan tehdään jatkossa tällä friendshoring-ajattelulla, ja 49 % ilmoittaa investoivansa muihin kehittyviin talouksiin vähentääkseen riippuvuutta Kiinasta.

Kyvykkäät työntekijät ja työpaikkojen houkuttelevuus ovat edelleen keskeinen painopiste

Kuusi kymmenestä pitää osaavien työntekijöiden saatavuutta yhtenä suurimmista yrityksensä liiketoimintariskeistä (kolmannes nousua viime vuodesta).

Pyrkiessään houkuttelemaan työntekijöitään takaisin toimistolle, aikoo neljännes yrityksistä lisätä investointeja toimistotilaan, kun viime vuonna vastaava osuus oli vain 4%. Kuitenkin joustavien hybridityöskentelymallien uskotaan jäävän pysyviksi.

Taustaa tutkimuksesta

Capgemini Research Institute haastatteli marraskuussa 2023 yli 1 miljardin dollarin vuotuisella liikevaihdolla toimivia yrityksiä 10 eri teollisuudenalalta ja 15 eri maasta (Yhdysvallat, Iso-Britannia, Ranska, Saksa, Kiina, Japani, Alankomaat, Italia, Kanada, Brasilia, Espanja, Intia, Australia, Ruotsi ja Singapore). Vastaajat toimivat johtotehtävissä tai ylimmissä johtotehtävissä eri liiketoiminta-alueilla, kuten yleinen johto, rahoitus ja riskit, IT/teknologia, toimitusketju, kestävyys, operatiivinen toiminta ja henkilöstöhallinto. Kyselyyn vastanneet olivat joko vastuussa tai tietoisia organisaationsa investointisuunnitelmista ja liiketoiminnan prioriteeteista.

Capgemini

Capgemini on globaalisti toimiva asiakkaidensa liiketoiminnan ja teknologian muutoshankkeiden luotettu kumppani. Capgemini auttaa organisaatioita kiihdyttämään digitalisaation ja kestävyystavoitteiden ohjaamien ratkaisutarpeiden kehitystä, millä on merkittävä vaikutus myös tulevaisuuden yhteisöihin ja yhteiskuntaan. Vastuullisuutta, osallisuutta ja monimuotoisuutta vaalivana konsernina Capgemini työllistää globaalisti 340 000 ihmistä yli 50 maassa. Yli 55-vuotisen historiansa aikana Capgemini on saavuttanut vahvan aseman asiakkaidensa liiketoimintatarpeiden ratkaisijana teknologiaa hyödyntämällä. Capgeminin kokonaisvaltaisessa palveluportfoliossa yhdistyvät laaja-alainen teknologia- ja strategia-asiantuntemus, toimialaosaaminen sekä globaali kumppaniverkosto. Vastaamme uudistuvien organisaatioiden muutostarpeisiin edistämällä strategiakehitystä, rakentamalla uusia palveluita ja liiketoimintamalleja sekä uudistamalla tuotannon prosesseja sekä arvoketjuja johtavien tekoäly-, data- ja pilvikyvykkyyksien avulla. Capgemini-konsernin liikevaihto vuonna 2023 oli 22,5 miljardia euroa.

Get the Future You Want | https://www.capgemini.com/fi-en/

Capgemini Research Institute

Capgemini Research Institute on Capgeminin sisäinen ajatushautomo, joka julkaisee tutkimusta digitaalisen teknologian vaikutuksista suuriin perinteisiin yrityksiin. Tiimi käyttää hyväkseen Capgeminin maailmanlaajuista asiantuntijaverkostoa ja tekee läheistä yhteistyötä akateemisten ja teknologia-alan kumppaneiden kanssa. Instituutilla on omat tutkimuskeskukset Intiassa, Singaporessa, Iso-Britanniassa ja Yhdysvalloissa. Se sijoittui hiljattain ensimmäiselle sijalle riippumattomassa analyysissa, jossa arvioitiin tutkimuksen laatua maailmanlaajuisesti.

Lisätietoa: https://www.capgemini.com/fi-en/insights/research-institute/