Skip to Content

Capgemini Tullihallituksen IT-infrastruktuuripalveluiden toimittajaksi

11 Mar 2011

Tullihallituksen ja Capgeminin välisen sopimuksen syntymisen perustana on Capgeminin kyky toimittaa julkisen sektorin asiakkaille IT-palveluita tiukkojen vaatimusten mukaisesti. Skaalautuvien ja modulaaristen palveluiden toimituksessa hyödynnetään julkishallinnon tarpeisiin erikoistuneiden Capgeminin IT-asiantuntijoiden osaamista. Sopimuskauden aikana erityisesti Capgeminin Security Services -liiketoiminta-alueen jatkuvasti kehittyvän palveluportfolion avulla Tulli saa tarpeisiinsa mukautuvan ratkaisun. Tullihallitukselle toimitettavien infrastruktuuripalveluiden alkamista edeltää noin vuoden pituinen käyttöönottoprojekti, jossa palvelut siirtyvät Capgeminille Tullihallituksen nykyiseltä IT-palvelutoimittajalta. Palvelut toimitetaan kokonaisuudessaan Suomesta.

Tulli toimii merkittävässä roolissa Suomen ulkomaankaupan logistiikkaketjussa ja kerää myös merkittävän osan valtion veroista. Pääosa palveluistamme on sähköistetty, joten toiminnan on oltava reaaliaikaista. Tulli on myös turvaviranomainen, mikä osaltaan asettaa käyttöpalvelutoimittajalle erityisvaatimuksia. Capgeminin tarjous täytti nämä osin tiukatkin vaatimukset. Hankinta toteutettiin neuvottelumenettelynä. Vaikka menettely on kaikille osallisille raskas, on se mielestäni näin suurissa hankinnoissa ainoa mahdollinen malli, jotta kaikilla osapuolilla on sama näkemys siitä, mitä ostetaan ja myydään. Tullin tietotekniset palvelut ovat kehittyneet ja kehittyvät edelleen huimaa vauhtia. Odotamme yhteistyökumppaniltamme kykyä vakaaseen palveluun ja nopeaan kehittämiseen”, sanoo Arja Palo, Tullihallituksen tietohallintojohtaja. Tullihallituksen ja Capgeminin välinen yhteistyö on ollut vahvaa vuodesta 2006 alkaen sovellusten kehitys- ja ylläpitopalveluissa. Uuden, infrastruktuuripalveluihin liittyvän sopimuksen myötä yhteistyö vahvistuu entisestään.

Olemme erittäin iloisia uuden palvelusopimuksen syntymisestä. Pitkän prosessin jälkeen on ilo huomata, että tekemämme työ niin julkishallinnon kuin tietoturvapalveluidenkin alalla johti kilpailutuksen voittamiseen ja sopimuksen syntymiseen. Uskomme, että kykymme tarjota laadultaan ensiluokkaisia, kaikin puolin asiakkaan vaatimukset täyttäviä infrastruktuuripalveluita, asiakkaan tarpeiden ymmärtäminen ja aikaisempi tiivis yhteistyö Tullihallituksen kanssa johtivat sopimuksen syntymiseen”, toteaa Petri Pehkonen, Capgeminin infrastruktuuripalveluista vastaava johtaja.

Lisätietoja:

Capgemini
Piia Pietilä, puh. +358 40 162 3805, piia.pietila@capgemini.com
Tullihallitus
Anu Autio, puh. +358 40 332 1518, anu.autio@tulli.fi

Capgemini

Capgemini tarjoaa konsultointi-, teknologia- ja ulkoistuspalveluja maailmanlaajuisesti. Yhtiön palveluksessa on 100 000 työntekijää, joista yli 1000 tekee töitä suomalaisille asiakkaille. Capgeminillä on toimipisteitä yli 35 maassa muodostaen kattavan verkoston maailmanlaajuiselle Rightshore®-toimitusmallille. Se mahdollistaa asiakkaillemme optimoidut ratkaisut huippuosaamisen ja kustannustehokkuuden ansiosta. Konsernin yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2009 oli 8,4 miljardia euroa. Lisätietoa osoitteista www.capgemini.com ja www.fi.capgemini.com.

Rightshore® on Capgeminin rekisteröimä tavaramerkki.

Tullihallitus

Tulli on kansainvälinen toimija, joka edistää ulkomaankauppaa, verottaa tavaroita ja suojaa yhteiskuntaa. Tulli toimii valtiovarainministeriön tulosohjauksessa yhteistyössä elinkeinoelämän sekä kotimaisten ja ulkomaisten viranomaisten kanssa.