Skip to Content

Capgemini palkitsi Suomessa tekstiilikuituyritys Infinited Fiberin kestävästä vaateteollisuuden teknologiainnovaatiosta

30 Nov 2023
Brand logo

Helsinki, 30.11.2023 – Capgemini on jälleen jakanut vuosittaisen Nordic Sustainability Tech Award -tunnustuksen pohjoismaisille organisaatioille, jotka innovatiivisilla ja teknologiapohjaisilla ratkaisuillaan pienentävät ilmastonmuutoksen negatiivisia vaikutuksia. Suomessa voittajaksi valikoitui tekstiilikuituyritys Infinited Fiber, jonka innovatiivinen patentoitu teknologia edistää kestävämpää tekstiiliteollisuutta. Pohjoismaista koko voiton vei norjalainen Vow kunnianhimoisesta ja menestyksekkäästä työstä jätteiden muuntamiseksi puhtaaksi energiaksi.

Capgemini Nordic Sustainability Tech Awards -kilpailuun voivat osallistua kaikki pohjoismaiset organisaatiot, jotka kehittävät ja soveltavat toiminnassaan hiilidioksidipäästöjä vähentäviä teknologiaratkaisuja. Ehdokkaat arvioi riippumaton tuomaristo, ja arviointi perustuu viiteen keskeiseen kriteeriin: skaalautuvuus ja sovellettavuus, teknologinen edelläkävijyys, kasvihuonepäästövaikutus, ympäristövaikutus sekä liiketoiminnan kannattavuus. Kustakin Pohjoismaasta valittiin yksi voittaja, ja lisäksi tunnustuksen koko pohjoismaisella tasolla sai yksi osallistuja, joka palkittiin koko kilpailun voittajana.

“Ilmastoneutraaleihin toimenpiteisiin sitoutuminen on tärkeämpää kuin koskaan aiemmin. Pohja tulevaisuuden kehityskuluille ja päästöttömille ratkaisuille luodaan nyt. Teknologian älykäs hyödyntäminen yhdessä innovatiivisen liiketoimintaidean kanssa on avainasemassa kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa. Capgemini Nordic Sustainability Tech Award -palkinnolla halutaan antaa tunnustusta pohjoismaisille yrityksille ja hankkeille, joilla on vahva vaikutus koko tällä alueella. Tänä vuonna meillä on jälleen ilo palkita edelläkävijäyrityksiä, jotka kehittävät innovatiivista teknologiaa kohti kestävämpää yhteiskuntaa. Ilmastomyönteiseen tulevaisuuteen sitoutuneena globaalina yrityksenä meille on tärkeää kannustaa samanhenkisiä yrityksiä jatkamaan valitsemallaan tiellä ja kehittämään ratkaisuja planeettamme hyvinvoinnin turvaamiseksi”, toteaa Capgeminin Suomen maayhtiön toimitusjohtaja Mikko Misukka.

Capgemini Nordic Sustainability Tech Award 2023 palkintojen saajat ovat:

Infinited Fiber haluaa ratkaista tekstiilijätteen aiheuttaman ympäristöongelman ja samalla keventää tekstiiliteollisuuden aiheuttamaa kuormitusta maailman luonnonvaroille. Yrityksen kehittämä innovatiivinen teknologia synnyttää uutta ja arvokasta uusiokuitua tekstiilijätteestä, joka päätyisi muuten hävitettäväksi.

Muut Suomen finalistit: Carbo Culture ja Hycamite.

Algiecel muuttaa innovatiivisen CO2-poistoteknologian avulla päästöt arvokkaiksi biopohjaisiksi tuotteiksi. Yrityksen disruptiivinen ratkaisu mahdollistaa teollisuuden hiilidioksidipäästöjen talteenoton paikan päällä ja kerätyn hiilidioksidin hyödyntämisen biopohjaisten ravintoaineiden raaka-aineeksi – win-win -teknologia hyödyttää molempia osapuolia.

Muut Tanskan finalistit: Gaiup ja Shark Solutions

Nordic Sustainability Tech Awardsin Norjan ja koko kilpailun pohjoismainen voittaja Vow auttaa teollisuutta vähentämään riippuvuuttaan fossiilisesta energiasta ja öljypohjaisista tuotteista muuntamalla jätteistä puhdasta energiaa teollisuuden hyödynnettäväksi. Skaalautuvan teknologian myötä yrityksellä on tärkeä rooli vihreän siirtymän nopeuttamisessa.

Koko kilpailun palkinto myönnettiin kunnianhimoisesta ja menestyksekkäästä työstä puhtaan energiantuotannon alalla seuraavin perusteluin: Vow’n Pyrolysis-tekonologia mahdollistaa teollisuuden hiilidioksidipäästöjen vähentämisen ja jätemateriaalien talteenoton globaalissa mittakaavassa. Yritys on onnistunut kehittämään älykkään tavan muuntaa jätteet arvokkaaksi energiaresurssiksi, ja skaalaamaan menetelmän, joka toimii useilla eri toimialoilla.

Muut Norjan finalistit: Amogy Norway ja Kyoto

Liquid Windin tavoitteena on vähentää riippuvuutta fossiilisista polttoaineista eFuel-tuotannon pioneerityössä. Valmistamalla uusiutuvan sähkön ja biomassavoimaloissa talteen otetun biogeenisen hiilidioksidin avulla nestemäistä polttoainetta, Liquid Wind nopeuttaa siirtymistä hiilineutraaliin merenkulkuun. Kun sähkö muunnetaan nestemäiseksi energiaksi, se on turvallista varastoida ja sitä on helppo käyttää.

Muut Ruotsin finalistit: Purply and Sally R

Tuomariston kokoonpano Pohjoismaissa[1]:

  • Annika Ramsköld, Vice President Corporate Sustainability Vattenfall
  • Anna Mossberg, Board Professional, investor and advisor
  • Ingvild Myhre, Professional Board Member
  • Jaakko Hirvola, CEO at Technology Industries of Finland
  • Karl-Henrik Sundström, Chairman of the Board at Boliden, Mölnlycke and Climate Leadership Coalition (CLC) and board member of Vestas and NXP
  • Natascha Friis Saxberg, CEO of Denmark IT Industry Association
  • Nikolaj Astrup, Member of the Norwegian Parliament
  • Viveka Hirdman-Ryrberg, Board professional former Head of Sustainability, Investor AB
  • Øystein E. Søreide, CEO Abelia

Palkintojenjakotilaisuus järjestettiin samanaikaisesti hybridi- ja live-tapahtumissa keskiviikkona 29.11.2023 Tukholmassa Nobel-palkintomuseossa, Oslossa Hotelli Amerikalinjenissä sekä Helsingissä ravintola Nollassa.

Tietoa Sustainability Tech Awardsista 2023: https://sustainabilitytechaward.capgemini.com/


[1] Vastuuvapauslauseke: Tuomariston jäsenet, joilla on eturistiriitoja ehdolla olevaan yritykseen nähden, eivät ole osallistuneet kyseisen maan tai pohjoismaisen kokonaispalkinnon valintaan tai äänestysprosessiin. Lisätietoja osoitteessa: Conflict of Interest Policy

Capgemini

Capgemini on globaali edelläkävijä organisaatioiden strategisten muutoshankkeiden kumppanina ja liiketoimintaa tukevien teknologisten ratkaisujen kehittäjänä. Capgeminin päämäärä vastuullisena sekä osallisuutta ja monimuotoisuutta vaalivana konsernina on tuoda ihmislähtöisesti suunnitellut ja käyttäjien tarpeisiin pohjautuvat ratkaisut yksilöiden ja organisaatioiden ulottuville. Syvästi monikulttuurinen Capgemini työllistää globaalisti lähes 350.000 ihmistä yli 50 maassa. 55-vuotisen historiansa aikana Capgemini on ollut asiakkailleen luotettu ja kokonaisvaltainen kumppani strategiatyössä, liiketoimintamallien ja palveluiden muotoilussa sekä operatiivisten prosessien mahdollistajana. Laaja-alainen asiantuntemus pilvi-, tekoäly-, alusta- ja ohjelmistoratkaisuissa, data- ja verkkoyhteysosaamisessa sekä IT- ja tuotekehitysosaamisen yhdistämisessä ovat Capgeminin vahvuuksia nopeasti kehittyvällä teknologia-alalla. Capgemini-konsernin liikevaihto vuonna 2022 oli 22 miljardia euroa.


Get The Future You Want | https://www.capgemini.com/fi-en/