Skip to Content

Palvelullistuminen, ympäristö, tietoturva – pilviteknologian mahdollisuudet valmistavan teollisuuden murroksessa

Capgemini
12 May 2022

Valmistava teollisuus elää voimakasta muutosvaihetta, jota sävyttävät palvelullistuminen (servitization), tiukentuvat ympäristövaatimukset ja tietoturvaan (cybersecurity) kohdistuvat riskit. Tässä blogisarjassa avaamme näiden myllerrysten taustoja ja kurkotamme pilviteknologiaan, jonka avulla teollisuusyritys voi luovia meneillään olevien muutosten aallokossa.

Lue lisää pilven roolista teollisuuden murroksessa:

Teollisuuden palvelullistaminen valjastaa pilven ja DevOps:in hyödyt

Pilvipalveluiden ympäristövaikutus IT:n ja liiketoiminnan kehittämisessä

Palvelullistuminen: kohti kestävää asiakassuhdetta

Tarjooman palvelullistaminen on korkeimman prioriteetin kehityssuunta suuressa osassa teollisuusyrityksiä. Tuotteiden ympärille kehitetään huolto-ohjelmia, data- ja analytiikkapalveluita sekä muita lisäarvoa tuottavia toimintoja. Palveluista on jo vuosia haettu kasvua myytävien tuotteiden rinnalle, hyvistä syistä.

Uusien tulonlähteiden lisäksi palveluiden nivoutuminen osaksi kokonaisratkaisua lähentää teollisuusyritystä ja asiakasta, mikä luo paremmat edellytykset pitkäkestoisten ja kehittyvien asiakassuhteiden syntymiselle. Samalla palvelullistaminen avaa ovia uusiin innovaatioihin, ja sulkee kilpailijoiden oven tärkeään asiakkuuteen.

Pilviteknologia nopeuttaa palvelumallien rakentamista ja lanseerausta

Pilviteknologialla on keskeinen rooli asiakassuhdetta syventävien palvelumallien luomisessa. Pilvestä löytyy valmiina valtava määrä erilaisia rakennuspalikoita, joista teollisuusyritys voi kasata omaan tarjoomaansa soveltuvan ratkaisun.

Esimerkiksi toimitettuihin tuotteisiin liittyvä asiakaspalvelu voidaan järjestää yhdistelemällä pilvestä löytyviä sovellus-, tietokanta- ja tekoälykomponentteja sekä valmiita integraatioita muiden toimittajien ratkaisuihin. Liikkeelle ei useinkaan tarvitse lähteä nollasta, joten palvelullistamisen aikataulukaan ei veny loputtoman pitkäksi, vaan tulonlähteet saadaan käyttöön markkinan edellyttämään tahtiin.

Ympäristö ja energia: kohti nollapäästöjä

Teollisuuden ympäristövaikutukset ovat tapetilla päivästä toiseen, ja hyvä niin. Tuotannon energiankulutus, tuotteen elinkaaren hallinta, valmistusketjut, alihankkijat, logistiikka ja moni muu teollisuuden kulmakivi aiheuttavat päästöjä, mutta samalla mahdollisuuden ottaa askelia kohti kestävyysstrategian mukaisia päästötavoitteita. Vastuullisuuden kehittäminen kannattaa myös siksi, että yhä useampi asiakasyritys suosii toimittajia, joilla ympäristöasiat otetaan kunnolla huomioon.

Teollisuuden ympäristövaikutukset kulkevat käsi kädessä palvelullistumisen kanssa. Kun laitteita käytetään ja huolletaan tehokkaasti, saadaan aikaan mittavia säästöjä. Jotta teollisuusyritys voi edetä kohti nollapäästöjä ja rakentaa vastuullisen yrityksen imagoaan, sen täytyy ensin itse ymmärtää mistä päästöt tulevat ja mihin energiaa kuluu.

Lue lisää IT:n ympäristövaikutuksista ja niiden pienentämisestä – Tilaa The Sustainable Enterprise -raportti

Pilviteknologia tekee päästöt näkyviksi ja optimoi IT:n energiankulutusta

Energiankulutus ja päästöt täytyy saada laskuun. Pilviratkaisut tuovat tähän taisteluun avun; niiden tarjoaman datan myötä tietoisuus päästöistä, energiankulutuksesta ja kustannuksista kasvaa jolloin voidaan tehdä oikeita korjaavia liikkeitä, ja ne myös pienentävät merkittävästi IT:n omaa energiankulutusta.

Capgemini Research Instituten tutkimuksen mukaan vain 28% valmistavan teollisuuden yrityksistä on tietoisia IT-toimintojensa ympäristövaikutuksista. Siirtämällä toimintojaan pilveen, erään autonvalmistajan CO2-päästöt putosivat 8%, ja tätä seuranneen optimoinnin jälkeen vielä 49%. Vastaavia onnistumisia nousee esiin kiihtyvällä tahdilla.

Tietoturva: kohti järkkymätöntä toimintakykyä

Geopoliittinen turbulenssi ja markkinoiden odottamattomat liikkeet nostavat tietoturvan ja teollisen tuotannon vakauden merkityksen uudelle tasolle. Hyökkäykset ja hybridivaikuttaminen ovat arkipäivää, ja teollisuusyritykset ovat kokonsa vuoksi tavallisia kohteita. Toimialan on löydettävä kestävät keinot turvata sekä IT:n että OT:n (Operational Technology) toimintakyky. Oleellista on ymmärtää miten tietoturva varmistetaan kokonaisvaltaisesti siten, että myös tuotantoa ohjaavat järjestelmät sekä pilvipalvelut on huomioitu.

Puutteet tietoturvassa voivat aiheuttaa tuotannon ongelmia, joiden vaikutusta ja ajankohtaa on mahdoton ennakoida, mikä tekee myös niiden liiketoimintavaikutuksista hankalia hahmottaa. Käynnissä oleva kulttuurinen muutos vie teollisuutta suuntaan, jossa tietoturva huomioidaan ennakoivasti kaikessa toiminnassa, samaan tapaan kuin fyysinen turvallisuus. Onnistuminen tässä edellyttää tietoturvan nostamista esiin suunnittelussa ja operatiivisessa toimintakulttuurissa.

Pilviteknologia tuo palveluihin ja tuotantoon sisäänrakennettua turvaa

Uusia pilviteknologiaan perustuvia palveluita rakennettaessa tietoturva tulee usein sisäänrakennettuna, kun aiemmin on jouduttu ensin luomaan järjestelmä ja sen jälkeen turvaamaan sen toiminta. Pilviratkaisun käyttäjä saa turvakseen pilvitoimittajien korkeinta tasoa edustavan tietoturvan, sillä näihin yrityksiin kohdistuu kovin paine kehittää suojausta jatkuvasti.

Tietoturvaa täytyy lähestyä kokonaisuutena, ottaen huomioon eri toimitusmallit (julkipilvi, Edge, On-premise), ja hyödyntäen eri tarpeisiin sopivia ratkaisuja. Oleellista on myös varmistaa että tietoturvan tilannekuva on jatkuvasti näkyvillä End-to-End, riippumatta siitä millä teknologioilla IT- ja OT-ratkaisut on toteutettu.

Valmistavan teollisuuden matka pilveen

Pilviratkaisujen puhuttelevin vahvuus teollisuudelle on joustavuus, joka mahdollistaa reagoinnin äkillisiin muutoksiin toimintaympäristössä, olipa kyse kysynnästä, komponenttien saatavuudesta, tai maailmaa ravistelevista kriiseistä.

Pilven avulla uusien IT-järjestelmien testaaminen ja käynnistäminen on nopeaa ja niihin voidaan tehdä muutoksia ketterästi. Pilven kustannukset skaalautuvat kapasiteetin käytön mukaan, mikä optimoi kuluja ja hilaa IT:n ympäristövaikutuksia alaspäin. Pilvi tuo teollisuuden ulottuville myös uusia keinoja hyödyntää dataa liiketoiminnan kehittämiseen.

Mika Tuohimetsä
Head of Cloud Infrastructure Services, Capgemini Finland