Capgemini har skrivit kontrakt med Green Cargo som innebär att Capgemini implementerar
version 7.0 av SAP Transport Management. Detta är något som kommer att hjälpa
Green Cargo att se transportvägarna utan någon fördröjning.