Skip to Content
arek_toimitila-banner
Client Story

Sovelluskehitystä ja -ylläpitoa eläkevakuuttamisen ytimessä – Case: Arek

Asiakas: Arek
Alue: Suomi
Toimiala: Eläkevakuuttamisen IT-palvelut

Capgeminin ja Arekin yli 10-vuotinen kumppanuus on vienyt eteenpäin asiakkaan ketteryyttä, kustannustehokkuutta, toimintavarmuutta ja pilvisiirtymää.

Yhteistyön hyödyt pähkinänkuoressa

 • Toimintavarmuus ja palvelutuotannon tietoturvan kehittäminen
 • Pilvisiirtymän edistyminen ja IT-kehittämisen ketteröityminen
 • Sovelluskehityksen laatu ja kustannustehokkuus

Arek Oy rakentaa, ylläpitää ja kehittää eläkevakuuttamisessa tarvittavia yhteisiä tietojärjestelmäpalveluita. Teemme yhteiskunnallisesti merkityksellistä työtä teknologisen kehityksen näköalapaikalla.

Työeläkeala käy läpi mullistavia muutoksia prosessien digitalisoituessa. Asiakkaamme ovat suomalaisia eläkeyhtiöitä – olemme niiden omistama yksityinen osakeyhtiö. Tehtävämme on turvata työeläkeyhtiöiden teknologiset toimintaedellytykset nyt ja tulevaisuudessa.

Carita Broms-Paulasuo (CIO) vastaa Arekin omistajilleen tuottamista teknologia- ja IT-palveluista. Hänen vastuualueelleen kuuluu järjestelmäkehitys- ja ylläpito, teknologia, arkkitehtuuri, tietoturva sekä toimittajahallinta. Laajemmiksi tavoitteiksi hän nostaa teknologian uudistamisen ja sovelluskehityksen ketteröittämisen.

Strategiaa tukeva kumppanuus vuodesta 2012

Arekin ja Capgeminin välinen yhteistyö saavutti 10 vuoden iän vuonna 2022. Matka käynnistyi syksyllä 2012 ensimmäisellä yhteisellä transitioprojektilla, ja sittemmin yhteistyö on laajentunut uusille alueille monien kehitysprojektien ja konsultoinnin merkeissä. Nykyään noin 60 Capgeminin asiantuntijaa Suomesta, Espanjasta ja Intiasta työskentelee Arekin sovellusten parissa.

“Arekin strategian kulmakiviä ovat toimintavarma ja tietoturvallinen palvelutuotanto, kehittämisessä ja projekteissa onnistuminen sekä kustannustehokkuus. Pitkään jatkunut yhteistyö Capgeminin kanssa on edistänyt näitä meille tärkeitä onnistumisen mittareita, joten laajentaminen on tapahtunut luonnollisesti.”

– Carita Broms-Paulasuo, CIO, Arek

Sovelluskehitystä ja -ylläpitoa eläkevakuuttamisen järjestelmissä

Nykypäivänä yhteistyön pääpaino on vakuutus- ja eläkepuolen sovelluskehityksessä ja ylläpidossa, eli sen varmistamisessa, että Arekin palvelutuotanto vastaa asiakkaiden tarpeisiin keskeisimpien järjestelmien osalta. Näitä ovat esimerkiksi Ansaintajärjestelmä, jonka dataa eläkeyhtiöt käyttävät mm. vakuuttamisen hoitamiseen ja eläkearvioiden ja ratkaisuiden tekemiseen.

Arekin tuottamat digitaaliset palvelut käsittelevät maanlaajuisesti merkittävää  henkilökohtaista dataa, mikä asettaa erityisvaatimuksia toimintavarmuudelle ja tietosuojalle. Tässä muutama esimerkki teknisistä toteutuksista, joissa aukoton tietoturva on avainasemassa:

 • Työeläkeotteen datan käsittelevä sovellus, joka hakee palkansaajalle tiedon eläkeiästä ja eläkkeen määrästä
 • Tulorekisterin yhteydet ansaintajärjestelmään, jossa tiedot ovat eri eläketoimijoiden saatavilla

“Sovellusten ylläpito, kehitys, uudistaminen ja häiriöiden minimointi ovat pitkään olleet yhteistyön ytimessä. 2018 alkaen olemme laajentaneet merkittävästi uusien palveluiden piiriin. Toimialan regulaatio edellyttää erityistä tarkkuutta, ja tehokkuus on suuri prioriteetti, kuten IT:ssä yleensäkin.”

– Jari Virtanen, Delivery Executive, Capgemini Finland

Lisäksi Arek hankkii Capgeminilta asiantuntijapalveluita erityisesti pilvisiirtymän edistämiseen. 2019 käynnistetty cloud maturity assessment eli pilvikypsyyden arviointi toi merkittävän muutoksen Arekin sovelluskehitykseen. Sen myötä Arek yhdessä asiakkaidensa kanssa sopi, että kaikkien uusien sovellusten tulee perustua pilviratkaisuihin. Takana on jo muutama merkittävä Googlen ekosysteemiin (GCP) toteutettu pilviyhteensopiva sovellus. Pilveen keskittyminen on vienyt eteenpäin myös asiakkaan valmiuksia ketterämpään sovelluskehitykseen.

Kaukoulkoistuksen eli offshoring-mallin toimivuus on yllättänyt positiivisesti

Capgemini oli aikanaan ensimmäinen kumppani, jonka kanssa Arek ryhtyi toteuttamaan sovelluskehitystä ja ylläpitoa offshoring-mallilla. Tämä tarkoittaa, että kehittäjät eivät työskennelleet asiakkaan tiloissa tai edes Suomessa, vaan osaaminen keskitettiin ulkomaille, ensisijaisesti Intiaan.

“Optimaalinen jako lokaatioiden välillä määrittyy tapauskohtaisesti siten, että asiakkaalle syntyy järjestelystä mahdollisimman paljon lisäarvoa. Toisinaan puhummekin rightshore-mallista.”

– Jari Virtanen, Delivery Executive, Capgemini Finland

Perinteisesti toimittaja toteuttaisi projektit alkuvaiheen määrittelyn mukaisesti, jolloin on vaarana lukittautua ratkaisuihin, jotka eivät lopulta palvele kokonaisuutta parhaalla tavalla. Tässä kumppanuudessa Capgemini, Arek ja Arekin asiakkaat toimivat yhdessä alusta asti, eivätkä maiden rajat tai aikavyöhykkeet vie mitään pois palveluiden laadusta.

Kohokohtia ja vaikutukset Arekin toimintaan

Pitkään kestäneen kumppanuuden ajalta nousee muutama erityinen kohokohta, jotka ovat vieneet Arekin toimintaa eteenpäin

 • Sujuva sovelluskehityksen ja -ylläpidon haltuunotto yhteistyön alussa
 • Kansallisen tulorekisterihankkeen aiheuttamien muutosten toteutus ja ylläpito
 • Ketteryyden kasvu offshoring-mallin myötä
 • Pilvisiirtymän edistyminen varsinkin viime vuosina

“En ollut talossa vielä silloin kun yhteistyö alkoi, mutta kun palvelun haltuunotosta kuulee vielä 10 vuotta myöhemmin positiivista palautetta, tietää että asioiden on täytynyt sujua hyvin. Pilvisiirtymässä Capgemini on vahva kumppani, jonka avulla saamme laajennettua omaa osaamistamme.”

– Carita Broms-Paulasuo, CIO, Arek

Capgeminilta saatu osaaminen ja resurssit auttavat Arekia tarjoamaan laadukasta ja tuotantovarmaa palvelua asiakkailleen, joille palveluiden vakaa toiminta on elinehto. Saman kumppanin kanssa työskentely on tuonut esiin suurta hyötyä jatkuvuuden ja luotettavuuden muodossa: vaikka henkilöiden vaihtuvuus on väistämätöntä, merkittävät häiriöt on vältetty hyvin hitsautuneen yhteistyön ansiosta.

Nouseviin teknologioihin liittyvä näkemys ja kyvykkyydet ovat äärimmäisen arvokas osa Capgeminin palvelukokonaisuutta Arekille. Uusien, esimerkiksi julkipilveen tai DevOps:iin liittyvien toimintatapojen innovointi tuo Arekille tuoreinta tietoa siitä, miten sovelluskehitys kannattaa järjestää nyt ja tulevaisuudessa.

“Suurilla IT-toimijoilla on valtava kapasiteetti uusimpiin teknologioihin ja ratkaisuihin. Odotamme että Capgemini tuo jatkossakin näitä näkemyksiä aktiivisesti meidän tietoomme, sillä niillä voi olla merkittävä vaikutus meidän ja asiakkaidemme toimintaan.”

– Carita Broms-Paulasuo, CIO, Arek

Tulevaisuuden näkymiä ja palautetta yhteistyöstä

Eläkevakuuttamisen järjestelmien kehittäminen ei pysähdy, koska niiden on pystyttävä vastaamaan muuttuviin teknologia- ja tietoturvavaatimuksiin.

“Pilvisiirtymän jatkaminen on teknologian näkökulmasta yksi tärkeimmistä asioista Arekin tiekartalla. Erityisesti julkipilven ratkaisujen hyödyntämistä pyritään laajentamaan niin nykyisten kuin tulevien palveluiden kehityksessä. Julkipilven lisäksi automatisointi ja tietoturva ovat tärkeitä teemoja, joiden alueella työt eivät lopu kesken.”

– Carita Broms-Paulasuo, CIO, Arek

Capgemini saa kiitosta muun muassa osaavista ja sitoutuneista tekijöistä, hyvästä mukautumiskyvystä sekä avoimesta ja välittömästä yhteistyöstä.

Kysy lisää yhteistyöstä

Kerromme mielellään lisää kumppaniyhteistyöstä tai sparraamme teillä suunnitteilla olevasta sovelluskehityksen projektista. Ota yhteyttä tai lähetä lomake, ja katsotaan miten voimme auttaa.

Jari Virtanen

Delivery Executive
  First name is not valid.
  Last name is not valid.
  Company is not valid.
  Email is not valid.
  Message is not valid.
  Slide to submit
  Kiitos viestistä! Olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian. Tutustu sitä odotellessa muihin asiakastarinoihimme Suomesta ja maailmalta täällä.

  We are sorry, the form submission failed. Please try again.