Avoin pankkitoiminta vaatii kaukokatseisuutta ja tuottaa uusia tulovirtoja: World Retail Banking Report 2017 -tutkimus

Publish date:

ESPOO, 19.6.2017 – Avoimen pankkitoiminnan1 (Open Banking) kehitys etenee. Vaarana on disintermediaatio2, jos pankit eivät huolellisesti 1) valitse asiakasvuorovaikutukseen perustuvaa liiketoimintaroolia ja 2) hyödynnä ohjelmointirajapintoja (API)3. Näkemys perustuu Capgeminin ja Efman tekemään World Retail Banking Report 2017 -tutkimukseen (WRBR 2017). Pankit voivat yhteistyössä fintech-yritysten avulla edistää avoimeen pankkitoimintaan johtavaa liikettä tarjoamalla asiakkailleen innovatiivisia ja räätälöityjä palveluita, jotka luovat uusia tulovirtoja ja tarjoavat lisäarvoa asiakkaille

”Fintech-yritykset tarjoavat nykyään parempia asiakaskokemuksia kuin perinteiset pankit, ja pankit pyrkivät avoimesti tekemään yhteistyötä fintech-yritysten kanssa. Avoin pankkitoiminta tarjoaa pankeille mahdollisuuden ylläpitää ja kasvattaa asiakaskuntaansa räätälöimällä ja mukauttamalla tuotteita ja palveluita kolmansien osapuolten monipuolisilla palveluilla. Pankit, jotka eivät ajattele strategisesti ja luo roolia avoimessa pankkitoiminnassa, saattavat menettää välittäjän roolinsa asiakkaisiin päin”, toteaa Anirban Bose, Capgeminin globaaleista pankki- ja talouspalveluista vastaava johtaja. ”Pankkien on välttämätöntä ajatella liiketoimintansa muuntamista nyt, jotta ne voivat luoda ja vakiinnuttaa pitkäaikaisen aseman avoimessa pankkitoiminnassa.” 

Ohjelmointirajapinnat mahdollistavat avoimen pankkitoiminnan vaatiman muutoksen

WRBR 2017 -tutkimuksessa eritellään, kuinka ohjelmointirajapinnat tarjoavat tien avoimeen pankkitoimintaan, jossa fintech-yritykset ja rahoituslaitokset kilpailun sijasta tekevät yhteistyötä asiakaskeskeisten ratkaisujen luomiseksi. Vaikka ohjelmointirajapintoihin liittyy joitakin tietoturva- ja yksityisyydensuojaongelmia, niitä pidetään keskeisinä tekijöinä, joiden avulla fintech-yritysten nerokkuutta voidaan hyödyntää tarvitsematta tehdä suuria muutoksia olemassa oleviin infrastruktuureihin.

”Parhaiten menestyvät pankit tulevat käyttämään avoimia ohjelmointirajapintoja uusien asiakasnäkemysten ja tulovirtojen luomiseksi samalla, kun ne parantavat asiakaskokemusta”, sanoo Efman pääsihteeri Vincent Bastid. ”Monilla pankeilla on tällä hetkellä ohjelmointirajapintoja sisäisessä käytössä parantamassa tiedonkulkua vanhojen järjestelmien välillä. Osa pankeista on jo omaksumassa roolia avoimessa pankkitoiminnassa. Ne ovat proaktiivisesti tuomassa järjestelmiään ja dataansa kolmansien osapuolten saataville ja luomassa uusia tulovirtoja.”

Yhteistyö on avain avoimeen pankkitoimintaan

Ei ole lainkaan selvää, kuinka kehitys kohti avointa pankkitoimintaa tapahtuu. Suurin osa fintech-yritysten vastaajista (53,8 prosenttia) ja pankkien vastaajista 43,5 prosenttia näkevät tulevaisuuden sellaisena, että pankit ja fintech-yritykset tekevät yhteistyötä eri alojen välisten alustojen rakentamiseksi asiakkaita hyödyttäviä ja täydentäviä palveluita varten. Vähemmän todennäköinen, mutta mahdollinen näkymä on se, että pankit jatkavat tuotteiden ja palveluiden tarjoamista, mutta jättävät jakelun fintech- ja BigTech-yritysten tai muiden uusien avoimien alustojen huoleksi. Tämä saattaa laskea asiakashankinnasta koituvia kustannuksia, mutta se aiheuttaa ongelmia, jotka liittyvät välittäjän puuttumista hyödyntävään brändäykseen ja asiakassuhteiden omistajuuteen. Lähes puolet (47,8 prosenttia) fintech-yrityksistä ennustaa tällaisen tulevaisuudennäkymän, kun taas pankeista vain 28,8 prosenttia.

Tämän vuoden WRBR-tutkimuksessa myös määritettiin, missä määrin fintech-yritysten ja pankkien välillä on halua läheiseen kumppanuuteen. Leijonanosa pankeista (91,3 prosenttia) ja suurin osa fintech-yrityksistä (75,3 prosenttia) sanovat tekevänsä yhteistyötä tulevaisuudessa siten, että pankit antavat käyttöön laajat resurssinsa, kokemuksensa ja ammattitaitonsa ja fintech-yritykset tarjoavat ketteryyttä, nopean tien markkinoille ja tuoreen näkökulman asiakaskeskeisyyteen. Työskentelemällä yhdessä ja käyttämällä ohjelmointirajapintoja pankit ja fintech-yritykset voivat hyödyntää toistensa vahvuuksia ja parantaa siten asiakaskokemusta paljon enemmän kuin kullakin osa-alueella erikseen.

”Kuulemme päivittäin asiakkailta, että he haluaisivat ymmärtää paremmin, mitä heiltä vaaditaan näiden uusien liiketoimintamallien muotoutuessa – niin tarpeellisista investoinneista kuin uusien toimijoiden kanssa työskentelystäkin. Monet ymmärtävät, että avoin pankkitoiminta on uusi normaali tapa toimia, mutta heille on silti epäselvää, kuinka asiassa pitäisi edetä”, Bergström kertoo. ”Autamme asiakkaitamme näkemään omakohtaisesti, kuinka avoimeen pankkitoimintaan liittyvät mahdollisuudet parantavat heidän tuotevalikoimaansa ja jakeluverkkoaan sekä luovat uusia tulovirtoja ja minimoivat asiakkuuksien disintermediaation vaaran.”

Fintech-yritykset ansaitsevat kannuksensa asiakaskokemuksilla ja yhteistyöllä

Tutkimuksen mukaan fintech-yritykset ovat onnistuneet hyvin selvittämään, mitä asiakkaat haluavat. Se muodostaa uhan pankkien asiakassuhteille. BigTech-yritykset, kuten Amazon, Apple ja Facebook, totuttavat asiakkaita odottamaan enemmän pankeiltaan ja niiden tarjoamalta kokemukselta. Tämän vuoksi asiakkaat suosivat fintech-yrityksiä. 40,3 prosenttia asiakkaista on sitä mieltä, että ne tarjoavat myönteisen kokemuksen. Pankeista samaa sanoo 37,1 prosenttia. Fintech-yritysten suosio on suurinta Pohjois-Amerikassa, jossa 57,8 prosenttia asiakkaista kertoo niiden tarjoavan myönteisen kokemuksen, kun taas 49,5 prosenttia on sitä mieltä pankeista. Fintech-yritysten asiakkaiksi siirtyvät ovat tyypillisesti nuoria ja teknologisesti orientoituneita.

Ohjelmointirajapintojen avulla on helppo luoda innovatiivisia ja arvokkaita asiakaskokemuksia yhdistämällä pankkien ja fintech-yritysten yhteisen tietämys. Avoimen pankkitoiminnan kehittämisen haasteita ovat hallinnan ja yhtenäisten teknologiastandardien tarve. Lisäksi pankkien on määritettävä roolinsa avoimessa pankkitoiminnassa, jotta ne voivat räätälöidä asiakastietonsa tehokkaasti ja valmistella uusia tulomahdollisuuksia.

World Retail Banking Report 2017 -tutkimusmenetelmät

Tämän vuoden World Retail Banking Report -tutkimuksessa tarkastellaan, kuinka ohjelmointirajapinnat edistävät liiketoimintaa ja eri sidosryhmien välistä yhteistyötä mahdollistavan teknologian käyttöä. Se sisältää maailmanlaajuisia tutkimustietoja ja korkean tason johtajien haastatteluja, jotka Capgemini ja LinkedIn tekivät yhteistyössä World FinTech Report 2017 -tutkimustaan varten 126 pankissa ja fintech-yrityksessä.

Lisätietoja on saatavana osoitteista www.worldretailbankingreport.com ja  www.efma.com/WRBR2017.

Tietoja Capgeministä

190 000 ihmistä yli 40 maassa työllistävä Capgemini täyttää 50 vuotta vuonna 2017 ja kuuluu maailman johtaviin konsultointi-, teknologia- ja ulkoistuspalveluja tarjoaviin yrityksiin. Capgemini Groupin liikevaihto vuonna 2016 oli 12,5 miljardia euroa. Yhteistyössä asiakkaidensa kanssa Capgemini luo ja toimittaa teknologia-, liiketoiminta- ja digiratkaisuja, jotka mahdollistavat asiakkaille tavoitteiden saavuttamisen innovatiivisessa hengessä. Syvästi monikulttuurisena organisaationa Capgemini on kehittänyt oman

työskentelytapansa, the Collaborative Business ExperienceTM , ja hyödyntää globaalia Rightshore®-toimitusmalliaan.

Lisätietoa www.capgemini.com ja www.fi.capgemini.com.

Rightshore® on Capgeminin rekisteröity tavaramerkki

Capgeminin Financial Services -liiketoimintayksikkö toimittaa globaalilla tasolla pankeille, pääomamarkkinoilla toimiville yrityksille sekä vakuutusyhtiöille uudenlaisia liiketoiminta- ja IT-ratkaisuja, joilla ne voivat nopeasti reagoida alalla ilmeneviin muutostrendeihin. Näin asiakkaat saavat differoitumiseen perustuvaa lisäarvoa ja voivat laajentaa tulovirtojaan. Yli 55 000 asiantuntijan tiimi on kehittänyt yhteistyössä kokonaisvaltaisen viitekehyksen, joka on teknologiasta ja sijaintipaikasta riippumaton ja toimii sekä infrastruktuuri- että sovellustasolla. Sen avulla tarjotaan räätälöityjä ratkaisuja yli 1 000 asiakkaalle, joiden joukossa on 2/3 maailman suurimmista rahoituslaitoksista. Asiakkaiden sitouttaminen perustuu erittäin vankkaan ammattitaitoon, tuoreisiin markkinanäkemyksiin ja yli neljännesvuosisataiseen toimitusvarmuuteen maailmalla.

Lue lisää osoitteesta www.capgemini.com/financialservices

Tietoja Efmasta

Efma on vuonna 1971 pankkien ja vakuutusyhtiöiden toimesta perustettu maailmanlaajuinen voittoa tuottamaton organisaatio, jonka pyrkimys on edistää verkostoitumista päätöksentekijöiden välillä. Se tarjoaa laadukkaita näkemyksiä, jotka auttavat pankkeja ja vakuutusyhtiöitä tekemään oikeita päätöksiä innovatiivisuuden ja muutoksen edistämiseksi. Efman jäseninä on yli 3 300 brändiä 130 maassa. Efman päätoimipaikka on Pariisissa, ja sillä on toimistot Lontoossa, Brysselissä, Barcelonassa, Tukholmassa, Bratislavassa, Dubaissa, Mumbaissa ja Singaporessa.

Lue lisää osoitteesta www.efma.com

Capgeminin lehdistön yhteyshenkilöt:
Gunilla Resare
gunilla.resare@capgemini.com
+47 450 02 542 

 

open_banking_demands_fo...

File size: 324.01 KB File type: PDF