Skip to Content
051120_FS_Web-Banner_1920X480

PANKKI- JA VAKUUTUSALAN DIGITAALINEN TRANSFORMAATIO

Katsaus suomalaisten pankkien ja vakuutusyhtiöiden kyvykkyyksiin uudistaa liiketoimintaansa

Pankit ovat aikanaan olleet digitalisaation edelläkävijöitä Suomessa verkkopankkien tullessa asiakkaiden laajempaan käyttöön 1990-luvun pankkikriisin myötä. Osin tästä johtuen suomalaiset asiakkaat ovat tottuneita itsepalveluun hoitaessaan pankki- ja vakuutusasioitaan. Vastaava kehitys on ollut nähtävissä myös muissa Pohjoismaissa: Pohjoismaat ovatkin tänä päivänä digitaalisen maksamisen ja verkkopankkipalveluiden edelläkävijöitä globaalisti, jonka myötä on ollut havaittavissa selkeä trendi käteisen rahan käytön vähenemisestä tai jopakokonaan häviämisessä tietyiltä toimialoilta. Myös perinteiset pankkipalvelut ovat murroksessa pankkien miettiessä konttoreiden merkitystä palveluidensa tuottamisessa.

Digitalisaation jatkuva kasvu ja asiakkaiden odotukset koetaan pankki- ja vakuutusalalla myös suurena paineena kehittyä ja tarjota yhä innovatiivisempia palveluita vastaamaan asiakkaiden kasvaviin odotuksiin.

Raporttimme kokoaa löydökset Suomen pankki- ja vakuutusalan digitaalisten valmiuksien tilasta keväällä 2020, ja pohjautuu kansainväliseen tutkimukseemme ”Where are banks and insurers on their digital mastery journey? – Status check

Tutkimuksessamme halusimme selvittää seuraavia kysymyksiä koskien Suomen rahoitusalan yrityksiä:

  • Miten rahoitusalalla koetaan tarve muuttua ja uudistaa liiketoimintaa toimialan ulkopuolisten kilpailijoiden, regulaation ja asiakkaiden odotusten myötä?
  • Miten pankki- ja vakuutusalan organisaatiot vuorovaikuttavat asiakkaidensa kanssa, määrittävät oman organisaatiorakenteensa ja sisäiset toimintatapansa sekä liiketoimintamallinsa teknologian tarjoamia mahdollisuuksia hyödyntäen?
  • Miten johtamisen kyvykkyyksiä käyttäen rakennetaan tarvittavat edellytykset digitaalisen Transformaation läpivientiin pankki- ja vakuutusalan organisaatiossa?

Raportissa vertaamme myös Suomen löydöksiä globaaleihin tuloksiin, ja pohdimme sekä yhtäläisyyksiä että markkinakohtaisia eroja.

Asiantuntijat

Sofia Bryggare

Toimii konsulttina Capgeminin Suomen digitaalisten palveluiden kehitysyksikössä. Sofia on erikoistunut käyttäjälähtöiseen tutkimukseen ja suhtautuu intohimoisesti asiakasymmärryksen lisäämiseen sekä optimaalisen asiakaskokemuksen kehittämiseen sekä asiakaskokemuksen viimeisimpiin teknologioihin.

Marjut Kytösalmi

Johtaa Capgeminin Suomen digitaalisten palveluiden kehitysyksikköä. Digital-yksikkö tekee läheistä yhteistyötä Capgemini Invent -brändin alle kuuluvien tiimien kanssa.Marjut on auttanut rakentamaan kansainvälisesti skaalautuvia digitaalisia palveluja lukuisille markkinoille. Hänellä on monipuolisesti kokemusta liiketoiminnan vetämisestä, digitaalisesta markkinoinnista ja palveluiden ketterästä kehittämisestä.

Tea Silander

Vastaa Capgeminin valituista avainasiakkuuksista Suomessa. Tealla on yli 15 vuoden kokemus finanssisektorilta ja hän on toiminut erilaisissa
tehtävissä niin myynnissä kuin asiantuntijana pankki- ja vakuutusalan hankkeissa. Liiketoiminnan kehittäminen digitalisaation keinoja
hyödyntäen on lähellä Tean sydäntä, erityisesti siten, että keskiössä on asiakkaille tarjottavien palveluiden kehittäminen ja datan hyödyntäminen
parempien palveluiden tuottamiseksi.

Jukka Tuominen

Johtaa Customer Engagement -tarjoomaamme Capgeminin Suomen digitaalisten palveluiden kehitysyksikössä. Jukka on päivittäin suunnittelemassa ja kehittämässä useiden eri asiakkaidemme asiakaskokemusta, ja on uransa aikana osallistunut lukuisten eurooppalaisten yritysten asiakaskokemuksen kehittämiseen eri toimialoilla. Jukan ratkaisuissa yhdistyvät vahva asiakaslähtöisyys ja innovatiivisuus tarkasti määriteltyihin prosesseihin ja eri teknologioiden ja alustojen kyvykkyyksien laaja-alaiseen hyödyntämiseen.