Skip to Content

Pilvinatiivin kehittämisen liiketoimintahyödyt

Capgemini
10 Jun 2021

Tämä artikkeli on osa cloud native -blogisarjaa, jossa pureudumme pilvinatiivien ratkaisujen mahdollisuuksiin, toteutukseen ja hyötyihin. Ensimmäisessä osassa käymme läpi pilvinatiivien sovellusten ja kehityksen etuja liiketoiminnan näkökulmasta.

Mikä cloud native? Pilvinatiivi (cloud native) kehittäminen perustuu ketterään toimintamalliin soveltaen BDD-sovelluskehitysprosessia (behavior-driven development). Rakennuspalikoina käytetään mikropalvelumallia, hyödyntäen palvelimetonta (esim. konttipohjaista) alustaa sekä DevOps-toimintamallia. Tutustu pilvinatiivien sovellusten peruspilareihin.

Miksi pilvinatiivi kehittäminen on pinnalla juuri nyt?

Globaalien markkinajohtajien rynnistys pilveen jatkuu. Monet yritykset ja julkishallinnon toimijat Suomessa sekä maailmalla ovat viimeisen parin vuoden aikana siirtäneet on-premises toimintojaan pilveen ja luoneet kokonaan uusia sovelluksia cloud native -ratkaisuina.

Kyse ei ole ohimenevästä trendistä. Forresterin ennusteen mukaan julkipilven markkina kasvaa 35% vuonna 2021. Samalla cloud native –teknologian kysyntä kasvaa merkittävästi, kun yritykset uudistavat järjestelmiään.

Tätä kehitystä vahvistavat pandemian jälkimainingit ja maailmaa ravistelevat isot sykliset liikkeet, sillä julkipilven (public cloud) hyödyt vastaavat suoraan odottamattomien muutosten tuomiin haasteisiin.

Talouden ja toimintaympäristön murroskohdat nostavat esiin myös täysin uudenlaisia tarpeita. Pilviratkaisut näihin tilanteisiin löytyvät usein valmiina, tai ainakin sellaisten kehittäminen käy nopeasti verrattuna perinteiseen sovelluskehitykseen.

Kuka päättää pilvitransformaatiosta ja ohjaako kehitystä IT vai liiketoiminta?

Siirtymä pilveen edellyttää määrätietoista IT:n ja liiketoiminnan yhteensovittamista. Puhtaasta IT-vetoisuudesta on syytä pyrkiä eroon, ja tuoda liiketoiminnan näkemys mukaan aina suunnittelusta päätöksentekoon.

IT-arkkitehdeillä on luonnollisesti paras käsitys pilviratkaisun teknisestä toteutuksesta. Kääntöpuolena on kuitenkin se, että syvä asiantuntijuus teknologiasta ei välttämättä sisällä kokonaiskuvaa organisaation eri toimintojen välisistä suhteista.

IT saattaa myös olla legacyn myötä sidottu johonkin tiettyyn teknologiaan, minkä takia sen ulkopuoliset ratkaisut jäävät helposti huomiotta.

“Business impact first –ajattelua tukee se, että käytännössä mikään ei jää nykypäivänä teknologiasta kiinni.“

Liiketoiminnan näkökulman tulee korostua varsinkin alusta lähtien pilveen toteutettavien cloud native –sovellusten ja -järjestelmien kehittämisessä. Tällöin ratkaisu täytyy myös sovittaa organisaation taustaprosesseihin, joissa usein hyödynnetään olemassa olevia tietojärjestelmiä.

Samalla on arvioitava ratkaisua loppukäyttäjän ja asiakaskokemuksen kannalta. Teknologia ratkaisun taustalla ei voi olla näissä tilanteissa toteutusta saneleva tekijä, sillä se rajoittaa helposti ajattelua ilmeisimpiin vaihtoehtoihin. Sen sijaan olemassa olevien palveluiden siirtäminen pilveen ei aina vaadi suurta liiketoiminnan huomiota. Usein riittää, että samat järjestelmät saadaan pyörimään kuten ennenkin, mutta hyödyntäen pilven mahdollisuuksia.

Vaikka pilvikehityksessä tarvitaan sekä IT:n että liiketoiminnan näkemyksiä, yksi merkittävä syy perustelee niin sanottua business impact first –ajattelua: käytännössä mikään ei jää nykypäivänä teknologiasta kiinni.

Oleellista on saada vastaus siihen, mitä halutaan saavuttaa, ja miten liiketoiminta kehittyy. Näin varmistutaan siitä, että teknologinen toteutus – olipa kyseessä cloud native tai jonkinlainen hybridiratkaisu – tukee organisaation strategisia tavoitteita.

“Pilviratkaisujen nopeus on merkittävin pilvinatiiviin kehittämiseen ajava voima. Nopeus ja joustavuus avaavat uusia mahdollisuuksia liiketoiminnan optimointiin ja kehittämiseen.”

Pilvinatiivin kehittämisen liiketoimintahyödyt

Pilviratkaisujen mahdollistama nopeus on merkittävin cloud native -kehittämiseen ajava voima. Sen ohella pilvinatiivien sovellusten kehittämistä tukee kustannustehokkuus ja tilaisuus erottautua kilpailijoista asiakaskokemuksella.

Nopeus ja joustavuus

Pilvipalveluiden pystyttäminen on nopeaa, sillä pilvestä löytyy valmiita ratkaisuja ja arkkitehtuuria järjestelmien perustaksi. Myös pilvikehittämisen menetelmät – DevOps ja agile – ohjaavat pilvihankkeita ketterään tekemiseen, jonka myötä pullonkaulat voidaan ratkoa lyhyessä ajassa.

Kehittämisen ohella pilvi mahdollistaa nopeat liikkeet yritystoiminnassa. Julkipilvi tarjoaa käytännössä rajattoman kapasiteetin, joka mukautuu joustavasti palvelun käytön ruuhkahuippuihin. Juuri pilven joustavuus mahdollistaa nopean reagoinnin sykleihin sekä ketterät liiketoiminnan suunnanmuutokset.

Kustannustehokkuus

Pilvitransformaatio vapauttaa jähmeisiin resursseihin sidottuja kustannuksia. Järjestelmien ylläpidon tarve ja fyysiset vaatimukset kutistuvat, kun kapasiteetti siirretään pilveen. Myös suurten pilvialustan tarjoajien kilpailu painaa pilvipalveluiden kustannuksia alas.

Cloud nativen tapauksessa se, että koko ratkaisu on alusta lähtien suunniteltu pilveen, kasvattaa tehokkuutta, sillä silloin sovellukset ja infra sopivat luonnostaan yhteen. Ylimääräisen järjestelmien yhteen sovittamisen puuttuessa ratkaisun hallinta ja kehitys helpottuu sekä rahaa säästyy. Lisäksi pilven joustavuus sallii edulliset kokeilut, esimerkiksi erilaisten tarjoomien testaamisen markkinoilla.

Asiakaskokemus

Vaikka pilvitransformaatio on organisaation kannalta merkittävä sisäinen ponnistus, pilvipalvelun loppukäyttäjät eivät saa jäädä kehityksen jalkoihin. Pilvelle ominainen end-to-end -kehittäminen varmistaa sen, että punainen lanka pysyy mukana ratkaisun ytimessä, yhdistäen esimerkiksi toiminnanohjausjärjestelmän ja käyttäjille näkyvän verkkokaupan saumattomaksi kokonaisuudeksi.

Silta taustaprosessien ja sujuvan käyttö- sekä asiakaskokemuksen välille rakentuu palvelumuotoilun keinoin. Pilvinatiivi sovellus tarjoaa parhaimmillaan äärimmäisen nopeat vasteajat, mikä vahvistaa loppukäyttäjän tyytyväisyyttä ja luottamusta palvelun tarjoajaan.

Näin onnistut pilvinatiivin hankkeen ja pilvitransformaation toteutuksessa

Pilvitransformaatiossa on aina kyse muustakin kuin IT:stä ja sovellusten kehityksestä. Kun yrityksellä on vaikkapa 30 vuoden tausta perinteisissä IT-hankkeissa ja sovelluskehityksessä, siirtymä pilveen ei tapahdu sormia napsauttamalla. Tässä muutama asia, jotka on tärkeää huomioida.

  • Kokonaisvaltainen muutos: Kun pilveen lähtee, sinne on syytä lähteä kunnolla. Tämä tarkoittaa IT:n ja liiketoiminnan mallien haastamista, mikä puolestaan vaikuttaa suoraan ihmisten työskentelytapoihin. Pitkän ajan kuluessa opitut tavat eivät muutu hetkessä, joten muutosta täytyy lähestyä määrätietoisesti ja hyväksyä että sen läpivientiin kuluu vähintään kuukausia ellei vuosia.
  • Pilvessä pilven tavalla: Pilvinatiivi kehittäminen edellyttää samalla cloud native –toimintamallien omaksumista. Perinteisen tekemisen tilalle nousevat tällöin DevOps, agile ja end-to-end -kehittäminen, joilla julkipilven mahdollisuuksista saadaan paras hyöty irti.
  • Liiketoiminnan jatkuvuus: Kun data siirretään pilveen niin se on myös Suomen rajojen ulkopuolella. On tärkeää varmistaa liiketoiminnan jatkuvuus mahdollisissa häiriötilanteissa – mitä jos tietoliikenne katkeaa ja kaikki data on tuhansien kilometrien päässä?
  • Skaalautuuko business case: Pilven kapasiteetti ei lopu kesken, mutta sama joustavuus näkyy myös kustannuksissa. Liiketoimintapäättäjän on arvioitava eri skenaariot ja varauduttava siihen, että kulut eivät kasva hallitsemattomasti. Mitä jos palvelun käyttäjien volyymi kasvaa 10 000:sta miljoonaan?
  • Osaaminen ja resurssit: Pilvitransformaatio ja sovellusten kehitys onnistuu parhaiten silloin, kun toteuttajilla on todistettu kokemus pilven haasteiden selättämisestä. Sama koskee niin sisäisiä resursseja ja henkilöstöä kuin kumppaneita. Kokemus nimenomaan pilviteknologiasta säästää aikaa ja rahaa.
  • Älä unohda palvelumuotoilua: Palvelumuotoilu parhaimmillaan yhdistää yrityksen taustaprosessit ja loppukäyttäjille näkyvän sovelluksen front endin. Pelkkä nätti ulkoasu ei riitä, vaan pinnan alla tapahtuvien prosessien täytyy pelata sujuvasti yhteen, myös oman yrityksen ulkopuolelle– muuten ongelmat kertaantuvat matkan varrella ja asiakaskokemus kärsii.

Yhteenveto

Pilvinatiivien ratkaisujen hyödyt vastaavat juuri niihin maailmaa ravisteleviin haasteisiin, joiden kanssa yritysten on ennemmin tai myöhemmin opittava tulemaan toimeen.

Pilveen siirtymisen täytyy olla liiketoimintaa lähellä oleva päätös, eikä loppukäyttäjiä sovi unohtaa missään vaiheessa. Ratkaisu yrityksen taustaprosessien ja sujuvan palvelun käyttökokemuksen yhdistämiseen löytyy mm. palvelumuotoilun keinoin.

Pilvipalveluiden ja cloud native –sovellusten kehittämisen nopeus, joustavuus ja kustannustehokkuus avaavat yrityksen liiketoiminnalle uusia mahdollisuuksia. Tänä päivänä teknologia ei muodostu rajoitteeksi, joten ratkaisevaan asemaan nousee kyky konseptoida ja toteuttaa palvelu siten, että se luo arvoa sekä sisäisesti että loppuasiakkaille.

Ota yhteyttä

Meillä Capgeminillä on laaja kokemus pilviratkaisuista ja haastavienkin esteiden ylittämisestä. Luomme digitaaliseen palvelumuotoiluun erikoistuneen IDEANin kanssa tehokkaita ja käyttäjäystävällisiä pilvinatiiveja palveluita, jotka vievät asiakkaidemme liiketoimintaa eteenpäin ja luovat arvoa laadukkaan asiakaskokemuksen kautta.

Keskustelen mielelläni yrityksesi tarpeista pilvipalveluihin ja cloud native –sovelluksiin liittyen.

LinkedIn Live keskiviikkona 16.6: Turvallinen cloud native – myytti vai mahdollisuus?

P.S. Jos haluat oppia lisää cloud nativen turvallisuudesta, tule mukaan LinkedIn Liveen keskiviikkona 16.6. Aiheenamme on: Turvallinen cloud native – myytti vai mahdollisuus? Ilmoittaudu mukaan täällä.

Mika Tuohimetsä
Head of Cloud Infrastructure Services, Finland