Skip to Content

Kiinteistöjen energiatehokkuus uudelle tasolle datan ja teknologian avulla

Tea Silander
21 Apr 2023

Capgemini on lähtenyt ratkomaan energiatehokkuuden ja kestävän kehityksen tavoitteita dataa ja teknologiaa hyödyntäen. Huhtikuussa 2022 Capgemini avasi Energy Command Centerin (ECC) Intian toimipisteidensä ja kampusalueidensa energiatehokkuuden parantamiseksi ja otti samalla merkittävän askeleen kestävän kehityksen osalta. Ratkaisu on toteutettavissa myös asiakkaillemme ja sen avulla on mahdollista tehostaa kiinteistönhallintaa ympäri maailmaa.

Älykäs kiinteistöhallinta – ratkaisu pähkinänkuoressa

Capgeminin kampusalueisiin kuuluu sekä toimitiloja että datakeskuksia, joiden energiatehokkuutta ja tilaa ECC valvoo. Kiinteistöt ovat monella mittarilla aiempaa älykkäämpiä ja dataohjautuvampia.

Komentokeskuksen tehtäviin kuuluu seurata ja ennustaa erilaisten mittareiden avulla muun muassa sisäilman laatua, energian ja veden kulutusta, rakennusten ja käyttöomaisuuden huollon tarvetta, kiinteistöjen eri toimintoja sekä uusiutuvan energian tuotantoa.

Yhdistämällä kaiken tämän datan se kykenee tuottamaan kokonaiskuvan kampusten energiatehokkuudesta sekä näkemyksen energiamuotojen optimaalisesta hyödyntämisestä.

Energiatehokkuuden lisäksi ECC on tuonut lukuisia hyötyjä paikallisiin toimipisteisiin. Se on muun muassa auttanut parantamaan sisäilman laatua, tukenut energian omavaraisuustavoitetta vähentämällä toimintakustannuksia sekä alentanut toimistojen ja konesalien kasvihuonekaasupäästöjä.

ECC hyödyntää modernia teknologiaa, kuten IoT-pohjaisia antureita ja ohjaimia, tarvittavan datan keräämiseen. Kerätyn datan analysoinnissa auttaa edistynyt analytiikka, joka auttaa poimimaan datamassasta oleellisen, tunnistamaan pienetkin poikkeamat tavallisesta toiminnasta ja erilaisia ennustamismalleja hyödyntäen toimimaan myös ennakoiden.

Näkyviä tuloksia kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamisessa

Energy Command Centerillä on merkittävä vaikutus Capgeminin vastuullisuustavoitteiden toteuttamisessa. ECC:n ja täydentävien toimenpiteiden ansiosta Intian toimipisteiden sähkönkulutus on laskenut 29 % vuoteen 2019 verrattuna.

Capgeminin Intian toimipisteissä pyritään käyttämään ensisijaisesti itse tuotettua energiaa, jota täydennetään muualta ostetulla vihreällä sähköllä. Muutaman toimiston omasta energiantuotannosta vastaa pitkälti suurikokoinen aurinkopaneelipuisto. ECC auttaa optimoimaan ja ylläpitämään tasapainoa tuotetun ja hankitun energian välillä, tukien näin kestävämmän energiankulutuksen tavoitteita. Arvioitu ECC:n mahdollistama osuus energiankäytön vähenemisestä on 20 %, joka vastaa 3500 tonnia CO2e:ta vuodessa.

ECC parantaa myös laitteiston tehokkuutta käyttämällä edistynyttä analytiikkaa tunnistamaan ja korjaamaan toimintahäiriöt varhaisessa vaiheessa. Komentokeskus mahdollistaa sekä Capgeminin rakennusten että käyttöomaisuuden ennakoivan huollon, ja jo vähäinenkin poikkeama havaitaan välittömästi. Ajoissa toimimalla säästetään sekä ylläpitokustannuksissa että pidennetään rakennusten ja laitteiston elinkaarta.

Ratkaisun tuottamien hyötyjen myötä komentokeskuksen laajentamista harkitaan niin Eurooppaan kuin Amerikkaan kattamaan yhteensä lähes 20 uutta toimipistettä molemmilta mantereilta.

Skaalautuva ratkaisu kiinteistöhallintaan

Vaikka ECC on rakennettu tehostamaan Capgeminin omien toimipisteiden toimintaa, on ratkaisulla merkittävää potentiaalia myös asiakkaidemme keskuudessa. Sen avulla voidaan yhtä lailla tehostaa kiinteistönhallintaa kuin edistää kestävän kehityksen tavoitteita asiakkailla, joiden liiketoimintaan kiinteistöjen hallinta oleellisena osana kuuluu.

Esimerkiksi Suomessa vuosittaisesta energiankulutuksesta enemmän kuin neljännes kuluu rakennusten lämmitykseen. Komentokeskuksen avulla voidaan esimerkiksi tehostaa lämmitystä.

  • valvomalla ja automaattisesti säätämällä ilmastointia ja tilojen lämmitystä,
  • optimoimalla energian käyttöä esimerkiksi tasaamalla lämmitystä ajankohtiin, jolloin on tarjolla tuulivoimalla tuotettua energiaa sekä
  • havaitsemalla mahdolliset lämmityksen ja veden kulutuksen poikkeamat, jotka indikoivat mahdollisia lämpö- tai vesivuotoja.

ECC skaalautuu sekä toiminnallisesti että maantieteellisesti. Sen hyödyt ovat merkittävät erityisesti tulevaisuuden kiinteistönhuollossa ja energiatehokkuuden parantamisessa, niin toimitiloissa, datakeskuksissa kuin muissa julkisissa rakennuksissa ja tiloissa. Ratkaisumme auttaa asiakkaitamme vähentämään hiilidioksidipäästöjä ja siten hidastamaan ilmastonmuutosta.

***

ECC on vahvasti Capgeminin ESG-tavoitteiden mukainen hanke: ESG-tavoitteisiin on kirjattu mm. hiilineutraalius vuoteen 2025 mennessä sekä koko toimintaketjussa vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi Capgeminillä on kunnianhimoinen tavoite auttaa asiakkaitaan säästämään 10 miljoonaa tonnia hiilidioksidia vuoten 2030 mennessä.

Digitalisaatio ja IoT:n käyttö futuristisissa energiaratkaisuissa sekä ennennäkemättömän energiahuollon optimointi edistävät Capgeminin kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista.

Kyseessä on Capgeminin ensimmäinen globaali aloite, joka hyödyntää datalähtöistä lähestymistapaa ja teknologiaa energiankäytön seurantaan ja hallintaan.

Contact us

First name is not valid.
Last name is not valid.
Work Email is not valid.
Company is not valid.
Job Title is not valid.
Message is not valid.
Slide to submit

Thank You! We have received your form submission.

We are sorry, the form submission failed. Please try again.

Author

Tea Silander

Head of Financial Services Finland
Tea has 20 years of experience in IT, mostly with Banking and Financial Services industry. She has held various positions giving her cross-cutting understanding of the market and ability to navigate both business and technical discussions. She has been advising and shaping solutions for Finnish and Nordic clients, building her an extensive exposure with technology led digital transformation of the industry. Her heart lits with the opportunities to leverage data and emerging technologies for business development. Her core expertise is with investment services and products, being an active investor since the last 25 years.