Skip to Content
NorthernLight-Norrsken
Solution

Capgemini Norrsken

Besluts- och ärendehantering för Svensk offentlig förvaltning

Vad är Capgemini Norrsken?

Lösningen består av 3 komponenter Norrsken är en lösning inom ärende-och beslutsstöd för svensk offentlig förvaltning (ex myndigheter och städer). Lösningen stödjer handläggning och beslutsfattande enligt svensk förvaltningslag och tryckfrihetsförordningen. Den inkluderar stöd av regler från svensk och europeisk lagstiftning. Norrsken är på Svenska och är baserad på Pega Government Platform (PGP). Lösningen är unik eftersom den erbjuder världsledande ärendehantering anpassad för svensk offentlig sektor.

Lösningen består av 3 komponenter

3 viktiga fördelar

Lösningsbeskrivning

Norrsken är en lösning inom ärende- och beslutsstöd för svenska offentlig förvaltning (ex myndigheter och städer). Lösningen stödjer handläggning och beslutsfattande enligt svensk förvaltningslag och tryckfrihetsförordningen. Den inkluderar stöd av regler från svensk och europeisk lagstiftning. Norrsken är på Svenska och är baserad på Pega Government Platform (PGP). Lösningen är unik eftersom den erbjuder världsledande ärendehantering anpassad för svensk offentlig sektor.

Lösningen innehåller:

Capgemini Norrsken – ärende och beslutstödslösning för svensk offentlig förvaltning

Vem frågar jag?