Den franska konsultjätten Capgemini har inte en enda kvinna i varken sin ledning
eller i sin styrelse men det svenska dotterbolagets ledningsgrupp består däremot
till hälften av kvinnor. Karin Schreil Jonsson, chef för affärssystem på Capgemini
i Sverige, säger att det har väckt uppmärksamhet att de är fem kvinnor i ledningen,
såväl från huvudkontoret i Paris som från andra håll i koncernen. IT-konsulting
är fortfarande en mansdominerad bransch med en kvinnoandel på endast 28 procent
i Sverige. Personaldirektören Elisabet Zorn Wretlinge säger att de har jobbat
väldigt målmedvetet i många år för att få fler kvinnor till chefsjobben. Eftersom
blandade grupper bättre speglar hur kunderna ser ut ger det bättre resultat. Det
är viktigt att leta långt ner i organisationen för att hitta yngre med potential
och sedan coacha dem, enligt henne. Även de pappalediga och dagishämtande svenska
papporna har väckt uppmärksamhet inom koncernen. Karin Schreil Jonsson som har
100 medarbetare i Indien säger att hon trodde att det skulle bli svårare att bli
accepterad som kvinnlig chef där men att hon hade fel då den formella hierarkin
betyder mer där.