Skip to Content

96 procent av globala organisationer har generativ AI på agendan

Capgemini
Oct 27, 2023

Capgeminis studie visar att 60 procent av företagsledare är positiva till AI-teknologin även om den inte är storskaligt implementerad, medan 39 procent fortfarande ställer sig avvaktande.

– Företag som tagit steget in i digitaliseringen ser generativ AI som ett verktyg för att öka produktivitet, främja tillväxt och kapacitet utan stora omstruktureringar, säger Thomas Svahn från Capgemini.

Trots att AI-teknologin funnits länge har den nu snabbt blivit en central del av våra liv, både privat och professionellt. Thomas Svahn, Chef för Insights & Data på Capgemini Sverige, påpekar att generativ AI diskuteras i styrelserummet hos 96 procent av de globala organisationerna som undersökts i Capgeminis studie Harnessing the value of generative AI : Top use cases across industries.

– Generativ AI är fortfarande i sin linda för storskalig adoption och implementering. Undersökningen visar dock att en majoritet av företagens ledning redan har det på sin radar och är starka förespråkare. Men även om bolagen har kommit olika långt och oavsett om de är positiva eller avvaktande blir det allt tydligare att AI på ett eller annat sätt kommer påverka deras affärer.

Data Masters ligger i framkant

Generativ AI anses vara ett kraftfullt verktyg för att främja tillväxt och förbättra kapacitet utan att nödvändigtvis behöva omstrukturera sin organisation.

– Många av de som anammat AI är så kallade Data Masters, som redan har en stark förmåga att skapa värde utifrån data på ett kontrollerat sätt. Det gör att de i högre grad känner sig trygga med förändring och vågar ta nästa steg i utvecklingen. Den ökade användningen av generativ AI har också visat sig vara välkommen av både medarbetare och kunder, som i allt högre grad har ett högt förtroende för teknologin och inser de många underlättande fördelar den kommer med.

Magnus Carlsson, Innovationschef, Insights & Data på Capgemini i Norden, berättar att användarnas positiva inställning till AI är tydlig i studien Why Consumers Love Generative AI och att intresset är stort även i företagsvärlden.

– I vår globala studie som inriktar sig på företag svarar en femtedel av cheferna att generativ AI kommer att påverka deras branscher stort. Den har mest potential inom IT, försäljning, kundservice och marknadsföring, med högteknologisektorn i ledningen för AI-piloter.

Höjer engagemang och lojalitet

Generativ AI kan enligt Carlsson höja kundengagemang och lojalitet genom personalisering och smart kundservice, som för KT Telecoms AI-röstassistent i Sydkorea.

– Vi har sett att AI kan öka effektiviteten, som för Evotec och Exscientia som använde AI för att snabbt hitta en ny anti-cancerförening; de minskade upptäcktstiden från 4–5 år till bara 8 månader med hjälp av rätt modell. Dessutom kan AI öka försäljningen genom personaliserad marknadsföring och prissättning; ett bra exempel är italienska Ferrero som använde AI för att skapa sju miljoner unika Nutella-burkdesigner – ett smart drag som ökade försäljningen markant.

En organisation som vill starta eller påskynda sin generativa AI-resa behöver enligt Carlsson säkerställa en robust arkitektur för strategisk och operativ AI.

– Riktlinjer för generativ AI måste finnas på plats och det är klokt att företag antar en människocentrerad strategi. Det är enormt viktigt att bygga förtroende för AI-systemet och engagera människor från början – vi står inför ett stort förändringsprojekt som kommer att ta tid och kräver att vi beaktar många olika aspekter. Istället för att hantera övergången till AI som ett stort teknikprojekt rekommenderar vi därför små pilotprojekt för att förstå användningen och dess utmaningar, vilket ju är ett förändringsprojekt i sig. Generativ AI kommer med en mängd risker, men med rätt planering och skydd kan det revolutionera affärsverksamhet, produktutveckling och kundinteraktion, avslutar han.


Den här artikeln publicerades först på Dagens Industri (DI) den 5 september 2023.

Experts

Thomas Svahn

Head of Insights & Data, Sweden
“I have always been fascinated but the wonderful world of data & analytics and now more than ever. Over the last two decades the notion that data can really make a difference has really found its place in management teams and board rooms all over the world. That is something that not only concerns high tech giants but practically every organization, big or small, private or public. This is what I love about data & analytics. Not matter what business you are in, data can always help you and make a difference!”

Magnus Carlsson

VP & Head of CoE – Insights and Data, Sweden, Capgemini
All businesses and organizations can be run smarter and more efficiently with help of data, analytics, and AI. Many of the most pressing challenges we face today, can be solved using data. Magnus is passionate about solving real-world problems and developing new businesses based on data and the latest technology.